DL: ZD Črnomelj - Ponekod odpovedi, a ne v Črnomlju

18.7.2019 | 12:50

DL: ZD Črnomelj - Ponekod odpovedi, a ne v Črnomlju
DL: ZD Črnomelj - Ponekod odpovedi, a ne v Črnomlju

V zdravstvenem domu jim je letos uspelo dobiti zdravnika, ki je začel delati v začetku maja – Pacienti so v glavnem zelo zadovoljni – Novi programi – Lani precej naložb – Srečanje s študenti medicine in dentalne medicine bo tradicionalno

V Zdravstvenem domu Črnomelj so zadovoljni s poslovanjem v preteklem letu. A ne zgolj zato, ker so imeli več prihodkov kot odhodkov, ampak tudi, ker so bili uspešni pri širitvi že obstoječih programov in pridobivanju novih. Tako so dobili novo referenčno ambulanto in program zobozdravstva za odrasle ter nova programa farmacevtskega svetovanja in dializnih prevozov.

Kot poudarja direktorica Zdravstvenega doma Črnomelj Eva Čemas, z novimi programi nimajo pacienti le boljšega dostopa do omenjenih storitev, ampak so se skrajšale čakalne dobe. S tem so pridobili tudi nova delovna mesta. Seveda direktorica ne more mimo problema pomanjkanja zdravnikov. V Zdravstvenem domu Črnomelj imajo v skladu z dodeljenim programom in normativi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije kadrovsko pokrite ambulante družinske medicine ter otroškega in šolskega dispanzerja. Nimajo pa zdravnikov, ki bi od 7. do 20. ure delali v ambulanti nujne medicinske pomoči. Poleg tega so lani zdravnice nadomeščale zdravnico, ki je bila na porodniškem dopustu. Objavljene imajo razpise za zdravnike družinske medicine, pediatrije in zdravnike z opravljenim strokovnim izpitom, a lani ni bilo prijav.

Direktorica opozarja, da veliko tveganje za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni predstavlja ravno pomanjkanje zdravnikov. Gre za sistemski problem, na katerega opozarjajo že več let in ki ga lani niso zaznali le na periferiji, ampak povsod po Sloveniji. Je pa na seji občinskega sveta pretekli teden Čemasova povedala veselo novico, da jim je uspelo dobiti zdravnika z opravljenim strokovnim izpitom. Delati je začel v začetku tega meseca. Zadovoljna je tudi, da jim je uspelo pridobiti specializantsko mesto s področja pediatrije in da so zaposlili domačinko. Nimajo pa specialista ortodontije, kar začasno rešujejo z zdravnikom, ki dela po pogodbi o poslovnem sodelovanju. Kljub kadrovskim težavam pa so pacienti očitno zadovoljni, saj je bila njihova lanska ocena 4,27 (najvišja ocena je 5), kar je največ od leta 2014, odkar zadovoljstvo pacientov preverjajo z anketo.

Da bi vzpostavili stike z bodočimi zdravniki in zobozdravniki in jih seznanili z možnostmi zaposlitve v njihovem zavodu, so lani povabili na srečanje v Zdravstveni dom Črnomelj študente medicine in dentalne medicine iz Bele krajine. Srečanja se je udeležilo veliko študentov, dogovorili pa so se, da postane srečanje, ki ga bodo pripravljali konec septembra, tradicionalno. Na osnovi pobud študentov bodo v domu zasnovali štipendijsko politiko.

V preteklem letu so naredili velik korak naprej tudi na področju preventive. Začeli so s projektom Krepitev zdravja za vse. Nadaljujejo tudi projekt Razvoj kadrov v športu 2016–2022 – sklop D – kineziolog specialist vadbe v zdravstvu.

Lansko leto je bilo za zdravstveni dom uspešno tudi investicijsko. Za opremo in naložbe so odšteli dobrih 346.000 evrov, kar je za 42 odst. več kot leta 2017. Večina sredstev je bila iz amortizacije, velik del so uspešno pridobili na razpisih iz državnega proračuna in evropskega kohezijskega sklada, del pa sta prispevali občini Črnomelj in Semič.

Članek je bil objavljen v 18. številki Dolenjskega lista 3. maja 2019

M. Bezek Jakše

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava