DL: O prihodnosti letališča v Prečni - Mu res grozi kar zaprtje?

14.7.2019 | 19:30

Občina bo z Aeroklubom Novo mesto sklenila novo pogodbo o upravljanju, prav tako z drugimi uporabniki in pripravila načrt razvoja. (Foto: M. M.)

Občina bo z Aeroklubom Novo mesto sklenila novo pogodbo o upravljanju, prav tako z drugimi uporabniki in pripravila načrt razvoja. (Foto: M. M.)

Na zadnji občinski seji odločali o prihodnosti Letalskega centra Dolenjske – Na mizi pet različic, izbrali nobene – Pogodba z Aeroklubom Novo mesto se je že iztekla, ob morebitnem inšpekcijskem nadzoru bi mu grozilo zaprtje

Kot smo poročali v prejšnji številki Dolenjskega lista, so straški občinski svetniki in svetnice na zadnji seji govorili tudi o prihodnosti letališča Prečna. Pred seboj so imeli pet različic upravljanja ali celo njegove prodaje, na koncu pa se niso odločili za nobeno. Kaj to pomeni za letališče?

Kot je uvodoma rekel straški župan Dušan Krštinc, so v podjetju Espri pripravili pet različic bodočega upravljanja, sam pa najboljše ni predlagal, saj je menil, da mora o tem odločati občinski svet. Rok Rebernik iz omenjenega podjetja je nato pojasnil, da je dosedanja pogodba z upraviteljem, tj. Aeroklubom Novo mesto, konec leta 2018 potekla, zato so pripravili analizo in oblikovali pet rešitev.

Po varianti 0 bi ohranili obstoječe stanje, saj po njegovih besedah tudi drugod po državi takšna letališča večinoma upravljajo lokalni aeroklubi. Po različici 1 bi letališče upravljala občina sama, kar bi za seboj potegnilo veliko dodatnih obveznosti, za sprotno vzdrževanje bi sicer lahko skrbel straški Režijski obrat, občina pa bi si lahko obetala tudi nekaj finančnega priliva od pristajalnih taks, a bi morala sama skrbeti ne le za vzdrževanje, ampak tudi za »življenje letališča«. Po variantah 2 in 3 bi za letališče skrbel nekdo tretji, bodisi preko občinske koncesije bodisi poslovnega najema. Zadnja različica pa predvideva, da Stražani letališče prodajo. Na ta način dobijo kupnino in se razbremenijo prihodnjih stroškov glede vzdrževanja, je pa lahko ta odločitev tvegana oz. bi bil razvoj letališča odvisen od kupca. »Težko naredimo oster zaključek, kaj je najbolje, saj imajo vse različice svoje prednosti in slabosti,« je zaključil Rebernik.

Občinske seje se je udeležil tudi podpredsednik Aerokluba Novo mesto Matej Jevšček in povedal, da njihov klub letališče upravlja že 50 let. »Varianta 0 ne pride v poštev, saj nimamo več pravne osnovne, da letališče upravljamo, in v strahu  pričakujemo inšpekcijski nadzor, kar se lahko zgodi v roku meseca ali dveh. Ob tem vsakič preverijo tudi urejenost odnosa z lastnikom, torej lahko pride do zaprtja letališča za nekaj časa, kar si verjetno ne želi nihče.« Po njegovih besedah so se letos sicer poenostavili standardi za tovrstna letališča, a jih zdaj čaka priprava izjemno zahtevnega in obsežnega elaborata. Z županom sta naštela tudi, kaj vse sta bodisi klub bodisi občina uredila v okolici steze, bo pa treba v kratkem poskrbeti še za sečnjo visokih dreves.

V daljši razpravi so občinski svetniki in svetnice opozorili, da imajo za končno odločitev o prihodnosti Letalskega centra Dolenjske, kot želijo poimenovati letališče, premalo podatkov. »Če prav razumem predstavnika društva, je zdaj neki status quo. Uredimo to vsaj kratkoročno, dokler ne dorečemo, kaj bi s takšnim letalskim centrom sploh radi. To je kar regijska, ne le občinska zadeva,« je menil Borut Likar (LKOS). Franci Plut (CI Stopimo skupaj) in Albin Kregar (RIOS) sta izpostavila lokacijo letališča, ki je odlična za razvoj turizma na širšem območju. »Sedaj govorimo o 700 metrih vzletno-pristajalne steze, imamo pa dejansko tam še ogromne površine, neka stavbna zemljišča, za katera ne vemo, kaj bi. Imamo tudi »kvazi« najemnike hangarjev. Tu res manjka strategija, kaj bi tam sploh radi,« je dodal Samo Jakljič (LKOS).

Da bi ohranili status lokalnega letališča, je na koncu Krštinc predlagal sklep, da občina z Aeorklubom Novo mesto podpiše novo dveletno pogodbo o upravljanju, v tem času pa pripravi načrt razvoja letališča in sklene pogodbe tudi z drugimi uporabniki vzletno-pristajalne steze. Tak sklep so nato tudi soglasno sprejeli.

Članek je bil objavljen v 17. številki Dolenjskega lista 25. aprila 2019

M. Martinović

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava