DL: Revizorka pravi: Pogodb s sabo ne gre podpisovati!

19.6.2019 | 14:15

Razprava o notranji reviziji na seji metliškega občinskega sveta. Nadzorni odbor je sodeloval na seji (spredaj njegov  predsednik), ni pa se predhodno izrekel o poročilu o reviziji in  zaključnem računu proračuna za leto 2018. (Foto: B. D. G.)

Razprava o notranji reviziji na seji metliškega občinskega sveta. Nadzorni odbor je sodeloval na seji (spredaj njegov predsednik), ni pa se predhodno izrekel o poročilu o reviziji in zaključnem računu proračuna za leto 2018. (Foto: B. D. G.)

Alojz Malenšek

Alojz Malenšek

Revizorka predlaga, naj občina uredi evidenco premoženja – Če predsednik krajevne skupnosti podpiše pogodbo sam s sabo, gre za konflikt interesov

Izsledki notranje revizije poslovanja občine, njenih zavodov ali posameznih krajevnih skupnosti so usmeritev za delo župana, a tudi za druge. Zato bi bilo prav, kot so opozorili nekateri svetniki na zadnji seji občinskega sveta, da z njimi seznanijo tudi vodstva krajevnih skupnosti.

Revizorka iz družbe Revidera je dejala, da notranje kontrole delujejo in da so bila priporočila sprejeta, zato ni nevarnosti, »da bi bilo kaj hujšega narobe«. Ob predstavitvi poročila o pregledu občinskega zaključnega računa za leto 2017 in o notranji reviziji za leto 2018 je posebno pozornost namenila premoženju občine in oseb javnega prava. Kot neskladno z zakonom je označila prakso, da občina daje društvom (npr. gasilskemu) v najem premoženje.

Ob pregledu poslovanja dveh krajevnih skupnosti je naletela na neurejenost lastništva premoženja. Tako ni ustrezno evidentirano, da je lastnica mrliške vežice v Kloštru KS Gradac in da je KS Radovica lastnica stavbe pri pokopališču. Zaradi tega predlaga, naj občina sprejme akcijski načrt evidentiranja premoženja ter vzdrževalnih del in to, kdo jih zagotavlja.

Revizija je razkrila še eno neljubo zadevo v poslovanju krajevne skupnosti Gradac, kjer je tedanji predsednik KS podpisal pogodbo s svojim podjetjem. »Predsednik KS je sam s sabo podpisal pogodbo, kar zakonodaja opredeljuje kot konflikt interesov. To je nedovoljeno dejanje in tudi občina ne bi smela kaj takega podpisati,« je revizorka usmerila prst tudi na Občino Metlika. Primer ima glede na velikost posla postranski pomen, a ga je vredno izpostaviti, da bi preprečili, da bi še drugod nastajali konflikti interesov in sumi na korupcijo.

Čeprav je iz svetniških vrst prišlo opozorilo, da krajevne skupnosti niso bile seznanjene z omenjenimi nepravilnostmi, je revizorka zagotovila, da ni tako in da je tudi prejšnji predsednik sodeloval v postopku. Alojz Malenšek, svetnik iz Gradca, je predsednika KS branil in se zgražal nad sumom korupcije v tako majhni zadevi. »Predsednik je za delo zbral tri ponudbe in izbral najcenejšo, ki jo je dalo njegovo podjetje. Krajevna skupnost s tem nikakor ni bila oškodovana,« je dejal Malenšek, ki je bil tudi sam sopodpisnik sporne pogodbe.

Martina Legan Janžekovič iz KS Radovica se je čudila, da občinska uradnica, ki je zadolžena za krajevne skupnosti, na napako ni opozorila pravočasno. »Po mojih izkušnjah vedno opozori,« je dejala.

Za komentar o zadevi smo prosili tudi prejšnjega predsednika KS Gradac Milana Žuniča. Kot je povedal, je šlo za nakup vrat v mrliški vežici v vrednosti med 4 in 5 tisoč evrov. »Podjetje, v katerem sem solastnik in tudi zaposlen, je dalo ponudbo, ki je bila od vseh prejetih najugodnejša. Ker gre za domačo krajevno skupnost, smo dali še dodaten popust, zato smo bili izbrani,« je rekel razočarano Žunič. Na naše vprašanje, ali ga ni na občini nihče opozoril, da gre za nepravilnost, je dejal, da je bilo ob izbiri njegovega podjetja še vse v redu, problem je na občini nastal šele, ko je bil posel že speljan in je prišel račun.

Obravnavo revizorskega poročila na občinskem svetu je zasolila še informacija, da izsledkov poročil ni predhodno obravnaval občinski nadzorni odbor, ki je gradivo prejel šele tri dni prej. Nadzorni odbor prav tako še ni obravnaval zaključnega računa občine za leto 2018, čeprav so ga svetniki pretekli četrtek že potrdili. Župan Darko Zevnik je zagato reševal tako, da je izjemoma sklical skupno sejo občinskega sveta in nadzornega odbora.

Članek je bil objavljen v 14. številki Dolenjskega lista 4. aprila 2019

B. Dušič Gornik

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava