DL: Vstopno-izstopna mesta ob Kolpi - Čolnarji pred vrati

14.6.2019 | 14:35

Simbolne slike s Kolpe; foto: arhiv; M. M.

Simbolne slike s Kolpe; foto: arhiv; M. M.

DL: Vstopno-izstopna mesta ob Kolpi - Čolnarji pred vrati
DL: Vstopno-izstopna mesta ob Kolpi - Čolnarji pred vrati

V sklopu projekta Curs Colapis so bila pred leti urejena vstopno-izstopna mesta ob reki Kolpi. A očitno ni vse tako, kot bi moralo biti, na kar je opozorila tudi črnomaljska občinska svetnica Renata Butala. Ker se približuje turistična sezona in s tem čolnarjenje, bi bilo prav, da Kolpa pričaka turiste pripravljena.

Tako so na primer ponekod neustrezna igrala. Zanimalo jo je tudi, ali je predvidena ureditev pri vstopno-izstopnem mestu Gorenji Radenci, kjer še vedno teče v Kolpo kanalizacija? Vstopno-izstopno mesto v Vukovcih pa je ograjeno z žico. Tam so sicer vrata, a so zaklenjena, tako da policiji, vojski in preostalim ni omogočen dostop do Kolpe po vrisanih poteh, ampak uporabljajo služnostne poti in njive.

Z občinske uprave pojasnjujejo, da bodo tudi letos tam, kjer bodo prejeli sprejemljivo ponudbo za nosilca vzdrževalnih del, z izbranim izvajalcem uredili vstopno-izstopna mesta in poskrbeli za opremo. Na vseh vstopno-izstopnih mestih, kjer so postavljena igrala, so lastniki zemljišč tudi nosilci turistične dejavnosti. Bodo pa, tako kot do zdaj, tudi letos preverili, ali so nosilci turistične dejavnosti pripravljeni podati sprejemljivo ponudbo za vzdrževalna dela in poskrbeti za ustrezno vzdrževanje lokacij in opreme.

V preteklih letih jim namreč ni uspelo pridobiti sprejemljive ponudbe za vzdrževanje vseh lokacij in s tem tudi ne za vzdrževanje igral. Zato so v letošnjem predlogu občinskega proračuna namenili nekoliko več denarja za njihovo vzdrževanje, tako da bo lahko izbrani izvajalec prenovil poškodovano opremo. Z vsemi lastniki zemljišč, ki so hkrati nosilci turistične dejavnosti, se bodo pogovorili o nadaljnjem upravljanju z opremo. Letos bo minilo tudi pet let, odkar so končali projekt Curs Colapis, zato se lahko občina, glede na dogovor z lastniki zemljišč, odloči tudi za prenos lastništva posamezne opreme.

Pri vstopno-izstopnem mestu v Gorenjih Radencih še vedno ni rešen problem urejanja dostopne poti, saj je prenova smiselna šele, ko bo v vasi urejena kanalizacija, za katero je pripravljena šele idejna zasnova. Vstopno-izstopno mesto Vukovci pa je predvideno le kot postajališče, kar pomeni, da naj tam s čolni ne bi vstopali v reko ali izstopali iz nje. Ne nazadnje tudi dostop z avtomobili ni mogoč zaradi ozke poljske nekategorizirane poti.

Članek je bil objavljen v 12. številki Dolenjskega lista 21. marca 2019

M. B. J.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava