Predstavitev prometne študije za Staro kolonijo, MC Brežice

12.6.2019 | 19:00

OBČINA BREŽICE in KRAJEVNA SKUPNOST BREŽICE

Vas

VABITA

NA PREDSTAVITEV

ŠTUDIJE PROMETNE UREDITVE SOSESKA

»STARA KOLONIJA«,

ki jo bo v sredo, 12. junija 2019, ob 19.00,

predstavila Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani.

Predstavitev bo v večnamenski dvorani Mladinskega centra Brežice, Gubčeva 10A, 8250 Brežice. Ivan