DL: Župniki tudi o posvetnih težavah, kot je neprimerno obnašanje na pogrebih

11.6.2019 | 13:50

Metliški župan in podžupanja s predstavniki verskih skupnosti (Foto: M. B. J.)

Metliški župan in podžupanja s predstavniki verskih skupnosti (Foto: M. B. J.)

Metliški župan se je srečal s predstavniki verskih skupnosti v občini – Čakajo na obnovo cerkve pri Treh farah – Zapuščeno najdišče na Kučarju – Moteče parkiranje in neprimerno obnašanje na pogrebih – Prometni znak ni dovolj

V Metliki se že po tradiciji enkrat na leto vodstvo občine sreča s predstavniki verskih skupnosti. Župan Darko Zevnik je tako pretekli teden skupaj s podžupanjo Martino Legan Janžekovič sprejel župnika v metliški, suhorski in radovski župniji Primoža Bertalaniča, kaplana v omenjenih treh župnijah Branka Jurejevčiča, podzemeljskega župnika Petra Miroslaviča in župnika grkokatoliških župnij v Metliki in na Dragah Mihajla Hardija.

Župan jim je predstavil predvsem pomembnejše naložbe v občini. Poudaril je, da občina veliko vlaga v razvoj gospodarstva in urejanje poslovnih con pri Pildu, Beti in v Gradcu. Pri Pildu se bo širil IMP, prihaja pa tudi novo podjetje za proizvodnjo zelenih zdravil in prehranskih dodatkov, ki naj bi konec leta že postavilo proizvodno halo. V starem mestnem jedru bodo uredili daljinsko ogrevanje, na katerega se bodo priključili vsi javni zavodi, lahko pa tudi zasebniki. Nekateri odseki državnih cest v občini so povsem dotrajani. Izrazil je upanje, da bo v naslednjih dveh letih povsem obnovljena cesta od Metlike do Črnomlja, sedaj jo obnavljajo čez Gorjance, nameravajo pa jo tudi proti Drašičem.

Skupaj s krajevno skupnostjo Rosalnice bo občina letos pridobila idejno zasnovo za celovito ureditev okolice Treh far. Župan je spomnil tudi na velike stroške, ki jih ima občina s plačevanjem oskrbnin v domovih starejših občanov. Za nekatere občane plačuje ali doplačuje že 25 let. Gre za enormne vsote, saj je znano, da si večina s povprečnimi pokojninami ne more plačati celotne oskrbnine v domu.

Metliški župnik je dejal, da imajo načrtov več, kot je možnosti. Nadaljevati nameravajo obnovo spodnje cerkve pri Treh farah, za pomoč pa so zaprosili tudi na ministrstvo. Seveda morajo vzdrževati ali obnavljati še 19 drugih cerkva. Izrazil je željo, da na delu Mestnega trga, za katerega je nekoč predlagal, da bi se imenoval Baragov trg, ne bi parkirali zaposleni, ampak bi bil namenjen obiskovalcem in bogoslužju. Menil je tudi, da bi morali nekaj od turistov, ki se vozijo mimo Metlike, zadržati v mestu. Župan je pojasnil, da so turistični kazalniki v občini vse boljši, da pa ne zagovarjajo masovnega turizma, ampak želijo turiste zadržati v občini čim dlje.

Podzemeljski župnik Miroslavič je dejal, da si v njihovi župniji ne morejo privoščiti velikih naložb, s katerimi bi se lahko prijavljali na razpise. Lani so za župnijsko cerkev kupili zvonove, ki so veljali več kot 80.000 evrov. Opozoril je še na nekaj stvari, ki ga motijo v kraju. Na primer na zapuščeno arheološko nahajališče na Kučarju, ki je po eni strani nedotakljivo, po drugi pa zaradi zaraščenosti niti najbolj poučeni ne vedo, kje je. Zevnik je dejal, da je Kučar res slaba vest metliške občine. Gre za neprecenljivo najdišče, ki pa je na zasebni zemlji. Župnik je opozoril tudi na parkiranje po Podzemlju, ko so tekme na športnem igrišču, a je župan pojasnil, da pripravljajo načrte za športni park v Metliki, ki bo razbremenil igrišče v Podzemlju. Parkiranje pri igrišču pa je podzemeljska rakova rana. Občina je sicer kupila zemljišče, na katerem bi lahko parkirali, vendar ga ljudje malo uporabljajo.

Podzemeljskega župnika moti tudi neprimerno obnašanje ljudi na pogrebih, Hardija pa vožnja avtomobilov mimo metliškega pokopališča, ko so pogrebi. Prometni znak, ki opozarja na pogreb, je tik pred pokopališčem, zato je že prepozno, ko pripelje avtomobil do njega. Župan je povedal, da se dogovarjajo o urejanju pokopališkega kompleksa.

Članek je bil objavljen v 13. številki Dolenjskega lista 28. marca 2019

M. Bezek Jakše

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava