DL: V porodnišnicah na prvem mestu varnost mamic in otrok

11.6.2019 | 11:50

Vsi starši imajo le eno željo – da bi se jim rodil zdrav otrok.

Vsi starši imajo le eno željo – da bi se jim rodil zdrav otrok.

Danes obstaja veliko načinov poroda, izpolnitev želenega je odvisna od poteka porodnega procesa.

Danes obstaja veliko načinov poroda, izpolnitev želenega je odvisna od poteka porodnega procesa.

Pred dvema letoma so v novomeški porodnišnici prenovili porodni blok, v katerem so uredili tudi alternativno porodno sobo.

Pred dvema letoma so v novomeški porodnišnici prenovili porodni blok, v katerem so uredili tudi alternativno porodno sobo.

Statistični urad Slovenije je objavil podatek, da so matere tri od štirih Slovenk, starih 15 ali več let. Pri 25 letih je mama vsaka peta, pri 29 letih pa vsaka druga. Izkušnja materinstva se navadno začne v porodnišnici, zato smo se obrnili na porodnišnici, ki delujeta na našem območju.

V NOVEM MESTU VSAKO LETO VEČ PORODOV

»V zadnjih 15 letih v naši porodnišnici spremljamo trend naraščanja porodov. Če primerjamo leto 2003, ko je bilo v naši porodnišnici 1.006 porodov (na račun dvojčkov je bilo rojenih 1015 otrok), in leto 2018, ko smo imeli 1.284 porodov in na račun dvojčkov 1.295 rojenih otrok, je razlika očitna,« sta pojasnili predstojnica oddelka za ginekologijo in porodništvo v Splošni bolnišnici Novo mesto Damjana Koželj in glavna medicinska sestra oddelka Jelka Cimermančič.

Povprečna starost porodnic v novomeški porodnišnici je bila lani 29,54 leta, pred desetimi leti (leta 2008) pa 30 let.

Zanimalo nas je, kako je z možnostjo izbire načina poroda, in strokovnjakinji sta nas opozorili, da je porodni proces dogajanje, ki si ga vnaprej žal ne moremo izbrati in posledično tudi ne morejo oblikovati ponudbe. »Si ga pa, seveda po svojih merilih, pogledih, potrebah, lahko zaželimo. Sam potek poroda je tisti (tega pa kroji sama narava), ki dopušča različne pristope in načine, s katerimi porodnico varno vodimo do samega rojstva otroka. V tem pa smo zelo dinamični in usmerjeni v individualnost potreb in želja porodnic. Tako lahko porodnice pri nas porajajo v vseh možnih položajih: leže na hrbtu ali boku, sede, čepe, kleče, stoje. Ob tem uporabljamo posteljo, blazine, žoge, porodni stol. Med drugim omogočamo porod v vodi. Skratka, poskušamo omogočiti vse, kar bi zadovoljilo pričakovanja porodnic, hkrati pa skrbimo, da se znotraj tega porodnica in otrok počutita dobro ter da jima je hkrati še vedno zagotovljena varnost,« sta dejali Koželjeva in Cimermančičeva.

O epiduralni analgeziji sta pojasnili, da gre za enega od analgetskih pristopov za lajšanje porodnih bolečin in je domena anesteziologov. »Pri nas je na razpolago in brezplačna, pogojena le s predavanjem o epiduralni analgeziji. To je treba opraviti, saj ponuja vse informacije, s katerimi mora biti porodnica seznanjena, preden poda pisno privoljenje v tovrstni zdravstveni poseg.«

ZAPLETE JE TEŽKO PREDVIDETI

V novomeški porodnišnici ugotavljajo, da je bilo zapletov pred in med porodom in po njem do uvedbe sodobnega porodništva in rojevanja v porodnišnicah veliko več kot zdaj, porodnice so večkrat tudi umrle zaradi poporodne krvavitve ali okužb, velika je bila tudi umrljivost novorojenčkov.

»To se zdaj v razvitem svetu dogaja izjemno redko. Velja pa omeniti, da je zaplete v večini težko predvideti in da je obstoj možnosti, da se pojavijo, vedno prisoten. Prav zato se trudimo porodnicam ponuditi domače in prijetno okolje za rojevanje znotraj porodnišnice, kjer je mogoče nepredviden zaplet hitro in strokovno reševati. Prav nepredvidljivost tovrstnih zapletov in zmožnost oziroma nezmožnost ustreznega strokovnega ukrepanja je razlog, da porod na domu v slovenskem prostoru ni najvarnejša izbira in pri porodnicah naše regije tudi ni pogost pojav,« sta dodali.

INDIVIDUALEN PRISTOP V BREŽICAH

V porodnišnici Brežice se je lani rodilo 451 otrok (kar petkrat so na svet pomagali dvojčkom), 216 deklic in 235 dečkov. Imeli so 18,8 odstotka carskih rezov, od tega 30 odstotkov v spinalni anesteziji. Porodov v epiduralni analgeziji je bilo 14 odstotkov. Prisotnost očetov pri porodu je bila 60-odstotna.

Pred desetimi leti (leta 2008) se je tam rodilo 491 otrok. Odstotek carskih rezov je bil 14,4, od tega v spinalni anesteziji 18 odstotkov, v 3,7 odstotka so uporabili epiduralno analgezijo. Prisotnost očetov pri porodu je bila 50-odstotna.

Glede na podatke je razvidno, da se večata število carskih rezov in uporaba epiduralne analgezije.

Pred letom 1992 so se v Brežicah rojevali tudi otroci iz hrvaških občin (Zaprešić in Samobor), tako so npr. leta 1991 imeli kar 637 rojstev, leta 1985 pa 803.

Povprečna starost porodnic v tej porodnišnici se viša, med letoma 2002 in 2006 je bila 27,9 leta, med letoma 2007 in 2011 28,8 leta, lani pa 29,5 leta.

UPOŠTEVAJO ŽELJE NOSEČNIC

Z leti so tudi v Brežicah postali vse bolj uvidevni do pričakovanj in želja nosečnic. »Upoštevamo porodne načrte, spodbujamo prisotnost partnerja ob porodu ali druge porodnici ljube osebe. Dovoljena je prisotnost doule – spremljevalke pri porodu. Pri nas so mogoči vsi položaji za vaginalni porod (sede, na boku, kleče, na pručki),« so navedli.

Nudijo uporabo porodne žoge, različne masaže, glasbo in aromaterapijo na željo porodnice. Uporabljajo različne metode za lajšanje porodnih bolečin, od naravnih pristopov do zdravil. »Protibolečinska sredstva za uporabo ob porodu so brezplačna, nudimo epiduralno analgezijo. Mogoča je tudi uporaba smejalnega plina, TENS in protibolečinskih zdravil.«

Opažajo, da je vedno več interesa za spontane porode z milejšim, prijaznejšim in celostnim pristopom k ženski, ki rojeva. »Ker smo manjša porodnišnica, imamo pogoje za individualen pristop in obporodno oskrbo, ki upošteva fizične in čustvene individualne potrebe mame, otroka in očeta, pri tem pa združuje babiški in zdravniški pristop.«

Izpostavili so, da ima porodnišnica v Splošni bolnišnici Brežice certifikat »Novorojenčku prijazna porodnišnica«, da zagotavljajo pomoč pri vzpostavi dojenja ter neomejen čas podoja, njihova pomoč je dosegljiva 24 ur, tudi po odpustu iz porodnišnice. »Ob tem zagotavljamo zasebnost, udobje in možnost za telesni stik mamice in očeta z otrokom takoj po rojstvu, kar je omogočila preureditev in posodobitev porodne sobe.«

S preureditvijo dveh sob je na njihovem ginekološko-porodnem oddelku mogoče tudi sobivanje partnerja po porodu (za doplačilo) in varno izvajanje fizioloških – spontanih babiških porodov v bolj domačem okolju za nosečnice z majhnim tveganjem.

Članek je bil objavljen v 12. številki Dolenjskega lista 21. marca 2019

Janja Ambrožič
Foto: Mojca Žnidaršič

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava