DL: Gospodarska cona Otovec - In kdo je za kaj odgovoren?

23.5.2019 | 14:45

Anton Brula je opozoril na skladovnico materiala tik ob občinski cesti na Otovcu. (Foto: M. B. J.)

Anton Brula je opozoril na skladovnico materiala tik ob občinski cesti na Otovcu. (Foto: M. B. J.)

Občinski svetnik je opozoril na zanj nedopustno ravnanje v gospodarski coni na Otovcu pri Črnomlju – Skladovnica materiala tik ob cesti, čeprav bi moral biti 10-metrski zeleni pas, za morebitno razširitev ceste pa ne bo prostora

Črnomaljski občinski svetnik Anton Brula je na seji občinskega sveta postavil vprašanje glede gospodarske cone na Otovcu, ki je po njegovih besedah postala odlagališče gradbenih odpadkov in neuporabnih stranskih produktov pri nizkih gradnjah. Odlagališče se razteza v dolžini 300 metrov, na nekaterih mestih pa je visoko tudi že 10 metrov.

Svetnik je prepričan, da se je zaradi potez, ki niso v skladu z občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN), zgodila velika škoda okolju in občanom. »Okolje je nepovratno oskrunjeno. Veliko je bilo opozarjanj, vendar se ni zgodilo nič. Predlagam, da se takoj ustavi dovoz omenjenih materialov in uredi odvodnjavanje meteorne vode na občinski cesti, ki je pogosto poplavljena. Strokovna služba pa naj izdela pisno poročilo o skladnosti razmer s sprejetim OPPN za industrijsko cono, v katerem je predviden 10-metrski zeleni pas ob cesti, sedaj pa je na rob asfalta postavljena skladovnica kamna,« je predlagal Brula.

Vinko Kunič z občinske uprave je pojasnil, da je bila v gospodarski coni na Otovcu lastnica zemljišč in objektov država. Po parcelaciji je na občino prenesla samo površine za ceste, medtem ko je parcele prodajala zainteresiranim investitorjem. Občina pri tem ni imela vpliva, je pa koordinirala pripravo OPPN za gospodarsko cono Otovec in o tem sprejela odlok. Ob tem je Kunič dodal, da občina sicer nima pristojnosti za preverjanje in nadzor nad izvajanjem gradbenih del, razen v varovalnem pasu občinskih cest, in za ravnanje z odpadki, razen s komunalnimi. Ti nalogi opravljata inšpekciji na ministrstvu za okolje in prostor. Na spletni strani inšpekcije za okolje in naravo ter gradbene, stanovanjske in geodetske inšpekcije pa je objavljen obrazec za prijavo kršitev.

Kar zadeva odvodnjavanje lokalne ceste pod gospodarsko cono Otovec pa so po Kuničevih besedah kot upravljavci ceste posredovali pri izvajalcu Kograd, ki je urejal brežino proti cesti. Zaradi slabih vremenskih razmer je bilo odvodnjavanje na lokalni cesti vsaj za silo urejeno 6. februarja 2019, tako da voda več ne zastaja na cesti. Ob ugodnih vremenskih razmerah bo izvajalec moral dokončno urediti ponikalnico. Če tega ne bo storil, bodo z občinske uprave primer predali v reševanje po odloku o občinskih cestah pristojni medobčinski inšpekciji in redarstvu občin Bele krajine, je še zagotovil Kunič.

Anton Brula se z odgovorom z občinske uprave ni povsem strinjal. Prepričan je, da bi občina morala varovati svoje premoženje, v tem primeru cesto. »Navozi materiala so tudi po občinskem zemljišču, in sicer do roba asfalta. Ko pa bo treba razširiti cesto, ne bo prostora,« je še opozoril.

Članek je bil objavljen v 11. številki Dolenjskega lista 14. marca 2019

M. Bezek Jakše

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava