DL: Javna razsvetljava - Kdo plačuje elektriko?

14.4.2019 | 15:50

Ilustrativna fotografija (foto: arhiv lokalno.si)

Ilustrativna fotografija (foto: arhiv lokalno.si)

Stroške javne razsvetljave ob državnih in drugih cestah plačajo v metliški občini mestna in krajevne skupnosti Metliškega občinskega svetnika Alojza Malenška je zanimalo, kako je z javno razsvetljavo ob državni cesti, ki naj bi se, kot je dejal, financirala iz občinskega proračuna. Zato je vprašal, ali stroške javne razsvetljave ob državni cesti pri Pildu v Metliki plačuje občina ali mestna skupnost Metlika.

Kot so pojasnili z občinske uprave, ima občina Metlika sklenjeno pogodbo o dobavi električne energije z izbranim dobaviteljem na podlagi javnega razpisa. Račune za pokrivanje stroškov javne razsvetljave po mestni in krajevnih skupnostih krijejo neposredno iz občinskega proračuna. Na podlagi 13. člena odloka o nalogah in financiranju krajevnih skupnosti v občini Metlika se strošek električne energije po mestni in krajevnih skupnostih upošteva pri izračunu pripadajočih sredstev iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Tako krajevni skupnosti v višini stroška električne energije za javno razsvetljavo zmanjšajo pripadajoča sredstva za investicije iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, pobranega na območju posamezne krajevne skupnosti. Stroški električne energije na javni razsvetljavi torej bremenijo proračune tistih krajevnih skupnosti, na območjih katerih je postavljena javna razsvetljava. Stroški električne energije ob državnih cestah v Metliki so v preteklosti bremenili mestno skupnost Metlika, razen stroškov treh odjemnih mest na Cesti bratstva in enotnosti, Cesti XV. brigade in na Kolodvorski cesti, ki so jih plačevali iz občinskega proračuna. Na podlagi dogovora med občino in mestno skupnostjo Metlika pa bo stroške javne razsvetljave ob državnih cestah v mestni skupnosti v celoti plačala mestna skupnost, kar je načrtovano tudi v predlogu letošnjega občinskega proračuna.

Stroški električne energije ob državnih cestah v preostalih naseljih v krajevnih skupnostih Rosalnice, Gradac, Podzemelj, Krasinec in Suhor pa v celoti bremenijo te krajevne skupnosti.

Članek je bil objavljen v 6. številki Dolenjskega lista 7. februarja 2019

M. B. J.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava