DL: Kakšna je njuna Perspektiva? Velika.

13.4.2019 | 19:10

Dari in Vesna Južna (na levi) sta novembra lani ob 25-letnici delovanja skupine Perspektiva v imenu vseh njihovih podjetij bolnišnici Novo mesto predala 25.000 evrov donacije. (Foto: M. Martinovič)

Dari in Vesna Južna (na levi) sta novembra lani ob 25-letnici delovanja skupine Perspektiva v imenu vseh njihovih podjetij bolnišnici Novo mesto predala 25.000 evrov donacije. (Foto: M. Martinovič)

Belokranjec Dari Južna in njegova soproga Vesna samostojno poslovno kariero začela leta 1993, ko sta v Metliki ustanovila podjetje Perspektiva, poznejšo borznoposredniško hišo – Danes ima razvejana mreža podjetij v skupini že skoraj 1600 zaposlenih – Ustvari 210 milijonov evrov prihodkov

Skupina Perspektiva je do večine podjetij, med katerimi jih večina deluje na našem koncu, prišla leta 2000 z nakupom družbe za upravljanje Vizija DZU (pozneje Perspektiva DZU) od novomeške zavarovalnice Tilia. V portfelju kupljene družbe so bile med drugim tudi delnice sevniške Lisce in novomeškega cestnega podjetja CGP.

Dari Južna, ekonomist, je na začetku svoje poslovne poti delal v metliškem Kometu, ki ga je tudi štipendiral, zato morda ni toliko presenetljivo, da je leta 2004 preko družbe IGM Strešnik iz Dobruške vasi in drugih podjetij kupil še dodatni 40-odst. delež v sevniški Lisci od podjetnika Franca Poloviča oz. njegove družbe AFP Dobova in tako postal večinski lastnik.

Tako sta prek dveh holdingov (Vizija holding in Vizija holding ena) zakonca Južna lastniško obvladovala gradbeno podjetje CGP Novo mesto, Tiskarno Novo mesto in IGM Strešnik Dobruška vas ter še številne družbe v njihovi lasti.

NA VRHU PERSPEKTIVA FT

Obvladujoča družba v skupini je danes Perspektiva FT, ki je do polovice v lasti vsakega od zakoncev Južna; direktor je Dari Južna. Perspektiva FT je 100-odst. lastnica holdinga Strešnik Ljubljana, delniške družbe Perspektiva, novomeškega gradbenega podjetja CGP, skupaj z družbami iz skupine pa 100-odst. lastnica obeh holdingov Vizija, sevniške Lisce, vodnogospodarske družbe Hidrotehnik in 70-odst. lastnica vodnogospodarske družbe VGP Novo mesto. Do junija 2017 je bila tudi lastnica delniške družbe IGM Strešnik iz Dobruške vasi, ki pa so jo tedaj preoblikovali v holding Strešnik in sedež prenesli v Ljubljano.

Največji in najuspešnejši podjetji v skupini Perspektiva sta Lisca iz Sevnice in CGP iz Novega mesta.

GRADBENIŠTVO

Skupino CGP Novo mesto sestavlja kar lepo število podjetij. Matično delniško družbo CGP, družbo za gradnjo cest ter stanovanjskih in nestanovanjskih zgradb, vodi kot direktor Martin Gosenca. Je največje slovensko gradbeno podjetje, ki je v letu 2017 večino prihodkov doseglo z visokimi gradnjami (stanovanja, industrijski objekti, hotelirstvo). V omenjenem letu je CGP dosegel kar 142 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, medtem ko so še leto prej znašali le 97 milijonov. Čisti dobiček je bil 7 milijonov evrov, EBITDA več kot 12 milijonov. Konec leta 2017 je bilo v skupini CGP zaposlenih 556 ljudi, pri čemer velja upoštevati, da je gradbeništvo sektor, ki odpira številna delovna mesta tudi posredno, prek podizvajalcev.

Delniška družba CGP je 100-odst. lastnica družb CGP GIP Novo mesto, v kateri je direktor Miran Torkar Tomljanovič, CGP–ING (gradnja cest, direktor Tadej Lamut), CGP Gradnje (gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih zgradb, direktor Edo Škufca), CGP Zagreb (gradnja cest, direktor Miran Torkar Tomljanovič) in IGM Sava iz Velike vasi pri Krškem, ki so jo julija lani pripojili k CGP Novo mesto. Marca 2017 so k temu podjetju pripojili tudi hčerinsko družbo CGP–CP.

VODNO GOSPODARSTVO

CGP Novo mesto je poleg Perspektive FT glavni delničar v podjetju Hidrotehnik iz Ljubljane, vodnogospodarskem podjetju, ki dosega 24 milijonov evrov prihodkov in ima več kot 100 zaposlenih. Ukvarja se tudi z nizkimi gradnjami in proizvodnjo betona. V 70-odst. lasti Perspektive FT je še eno vodnogospodarsko podjetje, in sicer novomeški VGP, ki ga vodi Anton Hrastar in je v letu 2017 doseglo 2,7 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje in okrog 400 tisočakov čistega dobička ter zaposlovalo povprečno 39 ljudi.

PERILO IN TISKOVINE

Lisca je globalno uveljavljeno podjetje, ki ga poznamo po ženskem perilu, kopalkah, spalnem programu in oblačilih za prosti čas. Skupina Lisca Sevnica, katere direktor je po novem Marko Ninčevič, je v letu 2017 ustvarila 33,6 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je bilo za 6 odst. več kot leto prej, hkrati pa je imela za slabe tri milijone evrov čistega dobička (8 odst. manj kot leto prej).

Matična družba Lisca, ki je imela konec leta 2017 250 zaposlenih, je v tistem letu ustvarila 21,1 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje (odstotek manj kot leto prej). V skupini Lisca je poleg matične družbe še 8 družb v tujini (v Nemčiji, Srbiji, Hrvaški, Makedoniji, BiH, Češki in Rusiji) ter Konfekcija Lisca v srbski Babušnici.

V mrežo podjetij Darija in Vesne Južna sodi tudi podjetje Inplet pletiva iz Dolenjega Brezovega pri Sevnici, katerega 90-odst. lastnica je Lisca, 10 odst. delnic pa ima v lasti Inplet. Podjetje, ki ga vodi direktorica Helena Zidarič Kožar, je imelo konec leta 2017 98 zaposlenih, v tistem letu pa je ustvarilo 7,2 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje in okrog 400 tisočakov evrov čistega dobička.

Na našem območju znotraj skupine Perspektiva deluje še Tiskarna Novo mesto, ki je specializirana predvsem za tiskanje navodil in zloženk, saj te predstavljajo kar 90 odst. prodaje, namenjene pa so večinoma domačim farmacevtom. Direktor družbe, ki je imela konec leta 2017 103 zaposlene, je Alojz Zore. Čisti prihodki družbe so v letu 2017, ki je bilo po poročilih družbe zanjo eno najbolj uspešnih, znašali 11,7 milijona evrov, čisti dobiček pa 2,6 milijona, od tega iz poslovanja 2 milijona.

DIVIDENDE V HOLDINGE

Holdingi Perspektiva PT (ta je v skupini obvladujoča družba), Strešnik ter Vizija in Vizija ena, ki se ukvarjata s finančnimi naložbami in finančnim posredništvom, niso v središču naše pozornosti, saj smo želeli s člankom predvsem pokazati na mrežo podjetij znotraj skupine Perspektiva, ki delujejo v naši širši regiji in zagotavljajo delovna mesta našim ljudem.

Proizvodna podjetja, ki so z nakupi postala del skupine imperija zakoncev Južna, uspešno delujejo in ohranjajo delovna mesta. Težko pa je oceniti, koliko bolje bi jim lahko šlo, če se dividende od njihovih dobičkov ne bi (ali bi se v manjši meri) stekale v holdinge za odplačilo bančnih posojil skupine Perspektiva.

Vsekakor so se konsolidirani čisti prihodki skupine Perspektiva v letu 2017 povzpeli za kar 36 odstotkov in dosegli 210 milijonov evrov, čisti dobiček iz poslovanja je bil 15,8 milijona in EBITDA 26,7 milijona.

V skupini so ocenili, da je rast predvsem posledica rasti v gradbeni dejavnosti, saj so Perspektivina podjetja v tej branži ustvarila kar 165 milijonov evrov prihodkov, medtem ko so tekstilna podjetja imela 33,6 in tiskarstvo 11,6 milijona evrov prihodkov. Skupina je v omenjenem letu za naložbe namenila 7 milijonov, največ za gradbeništvo in tiskarstvo. Konec leta 2017 je bilo v celotni mreži skupine zaposlenih že skoraj 1600 ljudi.

ODPLAČAL IN ODSLUŽIL

Skupina si za velik uspeh šteje, da je v letu 2017 DUTB (slabi banki) dokončno odplačala celoten znesek posojil, ki so znašala 62 milijonov evrov. Delno je to odplačala z lastnimi sredstvi, delno z najetjem dolgoročnih posojil pri poslovnih bankah. Družbe v skupini so lani (2018) kupile tudi vse delnice obeh holdingov Vizija, tako da so zdaj njune 100-odst. lastnice.

V petletnih načrtih si je skupina med prednostne naloge zapisala organsko rast vseh v skupino vključenih podjetij. Da bo tako, lahko verjamemo ali pa tudi ne, glede na to, da je sodišče Darija Južno leta 2013 obravnavalo zaradi pranja denarja in oškodovanja cestnega podjetja CGP Novo mesto. Obsojen je bil na 21 mesecev zaporne kazni, a se je s sodiščem pogodil, da bo namesto tega za državo opravil 1260 ur družbenokoristnega dela, vrnil 4,5 milijona evrov CGP in plačal 1,3 milijona evrov kazni ter v dobrodelne namene nakazal še nekaj manj kot 200 tisočakov.

Članek je bil objavljen v 6. številki Dolenjskega lista 7. februarja 2019

Breda Dušič Gornik

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava