DL: E-turizem za prijavo gostov - Aplikacija naj bi naredila red, ne zmedo

12.2.2019 | 14:45

Ponudniki prenočitev morajo že eno leto poročati o gostih in prenočitvah prek aplikacije na Ajpesovem spletnem portalu. (Foto: B. D. G., ilustrativna fotografija)

Ponudniki prenočitev morajo že eno leto poročati o gostih in prenočitvah prek aplikacije na Ajpesovem spletnem portalu. (Foto: B. D. G., ilustrativna fotografija)

Enoten sistem poročanja o gostih prek aplikacije na Ajpesovem spletnem portalu po letu dni še vedno ne deluje dobro – Nekateri ponudniki zadovoljni, drugi jezni in opozarjajo na številne pomanjkljivosti – Nekatere silijo tudi v laganje

Predstavniki Skupnosti občin Slovenije se bodo znova sešli s predstavniki Ajpesa, gospodarskega ministrstva in policije. In to ne bo prvič. K sestajanju jih silijo pomanjkljivosti aplikacije eTurizem, novega sistema za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah (iz knjige gostov), ki ga je že decembra lani vzpostavil Ajpes, a še niti približno ne deluje, kot bi bilo treba.

Država je z njim vpeljala enoten sistem poročanja o gostih prek aplikacije na Ajpesovem spletnem portalu, podatki pa se uporabljajo za obračun in plačilo turistične takse, za statistične namene in potrebe policijskega nadzora. Tako zdaj sobodajalci namesto ločenega poročanja podatkov na policijo, Surs in občine vse podatke sporočajo prek enega portala. Ampak …

Kot pri vsaki novosti, še posebno če jo vpeljujemo v Sloveniji, uporabniki ječijo pod porodnimi in nato še poporodnimi krči. Kot sporoča skupnost občin, so se njeni predstavniki že večkrat sešli z Ajpesom in drugimi pristojnimi in udeleženimi v procesu poročanja, da bi odpravili težave. Novembra so pozvali občine, naj pridobijo od ponudnikov prenočitev pripombe in predloge.

Kot nam je povedal Marko Habjan iz novomeške občine, odziva skoraj ni bilo, čeprav se je več ponudnikov prenočitev že prej obrnilo na njih s težavami. »Težave so tudi pri obračunih turistične takse, saj nastajajo še nepojasnjene razlike med podatki nastanitvenega objekta in Ajpesa, o čemer so nas obvestili trije ponudniki,« nam je povedal.

ZA KRŠITEV 2.000 EVROV

Ko smo poklicali nekaj ponudnikov v Novem mestu, so nekateri aplikacijo eTurizem označili za nepregledno, slabo in precej zapleteno za uporabo. Družina Ravbar iz Novega mesta z oddajanjem apartmajev in sob letno ustvari približno 6.000 nočitev. »Z aplikacijo imam zelo slabe izkušnje, pojavljajo se napake, ki se ponavljajo. Policija me je tudi opozorila, da sem zamudil s prijavo gosta, čeprav imam dokaz, da nisem,« je naštel nekaj primerov Jože Ravbar. Dodal je, da je taka napaka kršitev, za katero je predpisano 2.000 evrov kazni. Če pride policist s podatki o kršitvah in maha s 6.000 evrov kazni, ni prijetno, a Ravbar je kljub temu pohvalil policista, ki je opazil, da so ponudniki v prekršku, in se je, ker razume razmere, sešel z njimi.

Najbolj moteč pri aplikaciji se mu zdi izbris seznama gostov po 32 dneh, zaradi katerega morajo stalne goste vsakič znova prositi za potni list in jih popisovati. Da bi se izognili neprijetnostim, bi morali ponudniki voditi še dodatno knjigo gostov. Poleg tega sistem na ekranu omogoča vpogled le v zadnjih pet vnosov, za več pa je potrebno veliko klikanja. Zakaj je to moteče? »Če želim gostu napisati račun s pravilnim imenom in priimkom, moram zapreti program in izvoziti podatke z drugim programom. Prednost je, da ni treba vpisovati višine takse, a po drugi strani na primer sistem ob vnosu novega gosta izpiše državo prejšnjega ali vrsto dokumenta, kar poveča možnost napak,« je opozoril Ravbar. Meni, da mora biti sistem enostaven in da mora dopuščati tudi različne okoliščine.

BI MORAL GOLJUFATI?

Kot navaja, v Avstriji gostu za prijavo ni treba dati nobenih dokumentov, sam pa je v postopku in mu grozi 2.000 evrov globe, ker je prijavil gosta več kot 12 ur po prihodu. »Lahko bi se zlagal, da je prišel pozneje, a ker sem zapisal po resnici, sem v prekršku. Poljski gost je namreč prišel ponoči neposredno v sobe, kjer so že bivali njegovi kolegi, in zjutraj odšel na delo, tako da smo ga videli šele zvečer, prijavili pa resnični čas njegovega prihoda. Torej bi moral goljufati in ga prijaviti šele, ko sem ga videl,« je opisal primer Ravbar.

NEKATERI ZADOVOLJNI

Gorazd Gabrijel, direktor Hotela Center, ki ima 61 ležišč in 6 do 7 tisoč nočitev na leto, nas je po informacije napotil do svoje uslužbenke na recepciji. Ta je dejala, da so se tudi pri njih srečevali z nekaj manjšimi težavami, ki so bile sistemske in so jih sproti uredili v sodelovanju z Ajpesom ali policijo, pri čemer je pohvalila kooperativnost na drugi strani. »Za nas je sistem poročanja na eno mesto pridobitev in poteka brez problemov, res pa smo manjši hotel, v katerem se hitro vidijo in sproti uredijo težave. Če bi imeli 50 ali več sob ali večjo frekvenco in drugačno strukturo gostov, bi bilo drugače,« je povedala receptorka.

Obrnili smo se tudi na Simono Rifelj, direktorico Hotela Dolenjc, ki je dejala, da ni zaznala kakšnih posebnih težav z aplikacijo eTurizem.

CELA VRSTA NAPAK

V Hotelu Pri Belokranjcu menijo, da je sistem nepregleden in zapleten za uporabo ter neprimerno slabši od prejšnjega. »Potrebujem pet klikov, da pridem v sistem, vpisovati je treba vedno znova ene in iste podatke, npr. višino takse pri vsakem vstopu v aplikacijo. Največja napaka sistema pa je, da omogoča, da lahko gosta prijaviš za več kot 12 ur nazaj, kar je kaznivo (2.000 evrov kazni), a te program o tem ne obvesti oz. tega ne onemogoča,« je opozoril Aljoša Vrbetič, prokurist v podjetju.

Kot drugo težavo je navedel, da sistem avtomatsko šteje turistično takso ob prijavi gosta, pri čemer ne upošteva predračunov. Podjetje npr. prijavi 30 gostov in plača po predračunu (tudi takso), a v resnici pride samo 20 gostov, ki jih hotelir prijavi – a taksa je že plačana za 30 oseb. »Tako nastajajo stalne razlike med obračunano in prijavljeno takso,« je pojasnil Vrbetič.

Tudi on za pomanjkljivost šteje izbris vnosov po 32 dneh, saj ponudniki zato nimajo arhiva gostov in bi morali vzporedno imeti še en program. Meni še, da bi aplikacija morala omogočati vnos opombe (npr. če gost odide pozneje, kot je napovedal, ali če nima dokumenta).

ČASOVNI ZAMIK

Program zahteva vpis ure prihoda in odhoda, ki še ni znana, čeprav policija trdi, da tega ne bo nadzirala. »S policijo izredno dobro sodelujemo in tudi policist v našem rajonu je zelo kooperativen. Po mojem bi morali imeti čitalce dokumentov, kot jih imajo policisti na meji, ne pa da ročno vpisujemo podatke,« je predlagal Vrbetič.

Ponudniki opozarjajo, da pri posredovanju podatkov o gostu nastaja časovna razlika (do pol ure) med časom, ko oddajo prijavo, in časom, ko Ajpes prijavo sprejme. Zadeva se zaplete, če je prijava okrog polnoči in jo sistem formalno zazna tako, da gre za kršitev oz. prijavo po več kot 12 urah od prihoda. Neuradno smo izvedeli, da nekateri gostov zaradi teh težav ponoči raje ne prijavljajo, kar pa najbrž ni cilj novega sistema prijav.

Na Policijski upravi Novo mesto pravijo, da policija izvaja nadzor nad izvajanjem prijavno-odjavne obveznosti s pomočjo vpogleda v elektronske sezname in z neposrednimi obiski pri gostiteljih. Na začetku je policija ob zaznanih nepravilnostih, nedoslednostih in kršitvah zgolj opozarjala in nudila strokovno pomoč, pozneje pa so bili zoper kršitelje izvedeni tudi prekrškovni postopki. Kot sporoča Alenka Drenik, predstavnica za odnose z javnostmi, so do 2. decembra letos ugotovili 86 kršitev in v 35 primerih izrekli opozorilo. Lani je bilo skupaj 124 kršitev in od tega 45 opozoril.

Članek je bil objavljen v 49. številki Dolenjskega lista 6. decembra 2018

Breda Dušič Gornik

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava