DL: Novi bloki na Jakčevi - Čez dobro leto 58 novih stanovanj

8.10.2018 | 14:45

V dobrem letu in pol naj bi ob zdajšnjih blokih zgradili še en večstanovanjski objekt. Nova parkirišča bodo v kleti in zunaj, uredili pa bodo še novo igrišče in večnamensko pot. (Foto: M. M.)

V dobrem letu in pol naj bi ob zdajšnjih blokih zgradili še en večstanovanjski objekt. Nova parkirišča bodo v kleti in zunaj, uredili pa bodo še novo igrišče in večnamensko pot. (Foto: M. M.)

Projektant je naredil tudi prikaz osončenja oz. vplivov senc na sosednje  objekte za štiri različne datume in različne ure dneva. (Vir: OPPN za  stanovanjski objekt na Jakčevi ulici)

Projektant je naredil tudi prikaz osončenja oz. vplivov senc na sosednje objekte za štiri različne datume in različne ure dneva. (Vir: OPPN za stanovanjski objekt na Jakčevi ulici)

Novi investitor namerava v »zeleni jami« zgraditi nov stanovanjski objekt – Sosede skrbita pomanjkanje parkirišč in višina objekta – Po analizi osončenja oz. senc izbrali varianto dveh stolpičev, visokih P + 5 in P + 8 – Graditi naj bi začeli pozimi

Že vrsto let se govori, da bodo v zeleni kotanji ob blokih na Jakčevi ulici v Novem mestu zgradili nove bloke. Novi investitor, družba Dacomm iz Grosuplja, je trenutno v fazi projektiranja za gradbeno dovoljenje, novi občinski podrobni prostorski načrt za to območje pa je na julijski občinski seji dobil zeleno luč tudi v drugi obravnavi in je torej potrjen.

Po njem bosta med obstoječimi bloki na Jakčevi in Ragovski ulici ter pred hišami na Maistrovi še dva blokovska stolpiča. Oba bosta imela kletno etažo s parkirišči, eden pa poleg pritličja še pet in drugi še osem etaž. Investitor je moral naročiti tudi spremembo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN), ki je bil v času javne razgrnitve med prvo in drugo obravnavo na občinskem svetu deležen tudi manjših sprememb.

Po zdajšnjem OPPN je »nova večstanovanjska stavba predvidena kot samostojna stanovanjska stavba, oblikovana z dvema stolpičema različnih višin. Območje je namenjeno prebivanju z možnostjo opravljanja spremljajočih dejavnosti. Parkirni prostori se v čim večji mogoči meri zagotovijo v sklopu stavbe, in sicer v kletnih prostorih, v manjšem delu pa tudi na zunanjih površinah. Zunanje površine se v večji meri namenijo ureditvi zelenih površin, otroškemu igrišču ter površinam za pešce in kolesarje.«

Za podrobnejše predstavitve projekta je ta hip še prezgodaj, a direktor družbe Dacomm David Horvat je za Dolenjski list potrdil, da nameravajo zgraditi 58 stanovanj in 116 parkirnih mest v garaži s pripadajočimi shrambami. Prav parkirišča oz. njihovo pomanjkanje so težava zdajšnjih stanovalcev blokov na Jakčevi in Ragovski ulici, kar so izpostavili tudi na javni razgrnitvi prostorskega načrta ter posebni predstavitvi projekta, ki jo je konec aprila organizirala Krajevna skupnost Majde Šilc. Poleg 116 parkirnih mest v dveh kletnih etažah bo na voljo še »24 zunanjih parkirnih mest na severni strani predvidene stavbe, in sicer v sklopu nove gradbene parcele, nikakor pa ne na funkcionalnih zemljiščih obstoječih večstanovanjskih stavb«, izhaja iz prostorskega dokumenta. Še več, investitor naj bi v sklopu podzemnih etaž zagotovil tudi nekaj dodatnih (odplačnih) parkirnih mest, ki bodo na voljo drugim uporabnikom.

Kot omenjeno, OPPN predvideva tudi postavitev novega otroškega igrišča in pa urejene zelene površine okrog novega objekta. Med Jakčevo in Maistrovo ulico so načrtovali 1,5 metra široko pešpot, a so jo do julijske druge obravnave razširili za dodaten meter v večnamensko pot, ki bo na voljo tudi kolesarjem.

Po posredovanju občinskega svetnika DeSUS Adolfa Zupana, sicer tudi predsednika KS Majde Šilc, bo občina izpolnila zavezo še iz prejšnjih načrtov in zagotovila nakup okoli 50 kvadratnih metrov v novem objektu za prostore krajevne skupnosti.

Na omenjeni javni razgrnitvi je bilo sicer največ pripomb na načrtovano višino, predvsem drugega stolpiča (P + 8), ni manjkalo predlogov o nižanju objekta na največ pet nadstropij. Zadevo je obravnaval tudi urbanistični svet in maja letos na podlagi več različic kot najustreznejšo sprejel opisano varianto B (dva stolpiča z etažnostjo nižjega P + 5 in višjega P + 8). Projektant, ljubljanska družba Air projektiranje, pa je maja pripravil tudi prikaz senc za štiri različne datume, in sicer za 15. marec, 15. junij, 15. september in za 15. december, ter štiri različne ure: »Iz analize osončenja oziroma vplivov senc na sosednje stavbe je bilo ugotovljeno, da ne lega ne višina nove večstanovanske stavbe ne bo povzročila prekomernega senčenja okolice, sploh pa ne stavb na Maistrovi ulici, saj so zagotovljene več kot minimalne vrednosti osončenja.«

»Predviden začetek gradnje je zima 2018/19, stanovanja pa bodo na voljo konec leta 2019 oz. v začetku leta 2020,« je za naš časopis še povedal Horvat.

Članek je bil objavljen v 30. številki Dolenjskega lista 26. julija 2018

Mirjana Martinović

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava