DL: Črnomaljsko pokopališče - Največ pomislekov zaradi dostopa

13.6.2018 | 14:45

Črnomaljsko pokopališče v Vojni vasi bodo postopoma temeljito obnovili in razširili. (Foto: M. B.-J.)

Črnomaljsko pokopališče v Vojni vasi bodo postopoma temeljito obnovili in razširili. (Foto: M. B.-J.)

V Črnomlju pripravili projektno nalogo za ureditev in razširitev mestnega pokopališča v Vojni vasi – Neprimerna dostopna cesta, ki povsod nima niti pločnika – Bojazen zaradi hrupa z bodoče tretje razvojne osi – Kaj pa sv. Sebastijan?

Črnomaljska občina je pred leti za potrebe krajevne skupnosti Črnomelj pripravila projektno nalogo za ureditev mestnega pokopališča v Vojni vasi, v katero je zajeta tudi širitev pokopališča, ki je predvidena s prostorskim aktom. Komunala Črnomelj, ki je upravljavka pokopališča, je lani za izdelavo idejnega projekta in projektne dokumentacije izbrala podjetje Sapo iz Črnomlja. Čeprav za projektno dokumentacijo ni predpisana javna predstavitev, je bil idejni projekt predstavljen na občinski spletni strani in na javni obravnavi, o njem pa so razpravljali tudi občinski svetniki.

Pisnih pripomb ni bilo, meščani pa so jih podali na javni obravnavi. Kot je dejala županja Mojca Čemas Stjepanovič, gre za sodoben koncept ureditve pokopališča, ki ga morda v mestu niso navajeni, urejali pa ga bodo postopoma. Sicer pa bosta investitorja krajevna skupnost Črnomelj in komunala, občinski svet pa sprejema planski dokument.

Čeprav so eni projekt pohvalili, pa je druge skrbel predvsem dostop do pokopališča, ki je že zdaj preobremenjen, zato bi morali najprej urediti primerno cesto in pločnik. Slišati je bilo predlog, da naj bi uredili priključek na pokopališče z bodoče tretje razvojne osi, ki je predvidena med Vojno vasjo in Dolenjo vasjo. A tudi predlog, da naj bi parkirno hišo in tretjo razvojno os zaradi hrupa na pokopališču uredili v tunelu.

A vseh teh predlogov v projektu niso upoštevali predvsem zaradi tega, ker ureditev ceste v Vojni vasi ni predmet idejne zasnove ureditve in širitve pokopališča. Državni prostorski načrt (DPN) za tretjo razvojno os pa je bil ravno sprejet, morebitne pripombe na načrtovano ureditev pa so predmet sprememb DPN. Parkirna hiša za obiskovalce pokopališča pa z ekonomskega vidika ni smiselna, saj so povečane potrebe po parkiranju le ob pogrebih, ob dnevu spomina na mrtve in ob občasnih mašah.

Slišati je bilo tudi predlog, da bi morali v primeru, da infrastruktura ne bi bila urejena, razmišljati o preselitvi pokopališča na primernejšo lokacijo. Eden od krajanov je opozoril na hrup na pokopališču, če bodo tretjo razvojno os zgradili nedaleč od pokopališča. Predlagal je obnovo nekdanjega pokopališča pri cerkvi sv. Sebastijana v gozdu na Čardaku. Županja je pojasnila, da nihče od treh lastnikov zemlje v Vojni vasi ni imel nič proti širitvi pokopališča na njihovo zemljo. Občina je ljudem ponudila tudi odkup zemlje za pločnik, a je dva nista želela prodati za nobeno ceno. Slišati je bilo tudi pripombo, da mora biti pokopališče pripravljeno za 100 let vnaprej in da morajo prostor bolj izkoristiti, grobove pa postaviti enega poleg drugega. Vendar ga niso upoštevali, z obrazložitvijo, da je predlog ureditve in širitve pokopališča pripravljen vsaj za nadaljnjih 30 let. Če bo potreba po več žarnih pokopih, bodo pokopališče v gozdu zgostili ali postavili več kolumbarijev, torej zidov za shranjevanje žar, ki so že predvideni na severozahodni strani pokopališča v gozdu.

Pripombe so bile tudi na rastje na pokopališču. Predlagali so, da naj ne bi sadili cipres in brez, ki smetijo pokopališče, breze pa imajo tudi alergen pelod.

Članek je bil objavljen v 11. številki Dolenjskega lista 15. marca 2018

M. Bezek-Jakše

starejši najprej | novejši najprej

Komentarji (3)

13.6.2018Oceni anton 

Želel bi avtorici članka pojasniti , da je cerkev sv. Sebastjana v tako imenovani Mestni lozi , kar pa nima nič s Čardakom ! Od Čardaka je cerkev oddaljena vsaj 2 km. Ob cerkvici sv. Sebastjana , pa je bilo v preteklosti tudi že pokopališče za Črnomaljce.

14.6.2018Oceni Abecedarij 

Čudno da se komunisti pokapajo pri cerkvi

14.6.2018Oceni Tine 

Kam jih pa češ? Nagačit?

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava