Posavska esperantista na Paradi učenja v Novem mestu

17.5.2018 | 08:15

Posavska esperantista na Paradi učenja v Novem mestu

V sredo, 16. maja 2018, je potekala tudi v Novem mestu, v okviru Tedna vseživljenjskega učenja (TVU), »Parada učenja 2018«. Na prireditvi, ki sta jo v idiličnem okolju, ob reki Krki, odlično organizirala Andragoški center Slovenije (ACS) in Razvojno-izobraževalni center (RIC) Novo mesto, s številnimi izvajalci, sta nastopila tudi esperantista s Čateža ob Savi, Anton in Reneja Mihelič.

Ob posebni stojnici sta pod naslovom »ESPERANTO – JEZIK ZA ENAKOPRAVNEJŠI SVET« bila na razpolago obiskovalcem s pojasnili o esperantu in o vsem, kar je povezano s tem mednarodnim jezikom.

Mimoidoči so lahko prejeli zgibanki »Mednarodni jezik esperanto« s podnaslovom »Esperanto je gibalo jezikovne demokracije«, Združenja za esperanto Slovenije (ZES) in »Kako se lahko učim esperanta«, Antona Miheliča, s Čateža ob Savi ter se vpisali v listo prisotnosti.

Nekateri obiskovalci so se preizkusili v mini testu iz esperanta in se igrali »Igre spomina«, ki so jo sestavljale kartice z esperantskimi besedami in ustreznimi sličicami. Navedeno igro je zasnovala Reneja in je bila podeljena že nekaterim udeležencem lanske zelo uspešne 19. Mednarodne esperantske konference »Alpe-Jadran« (Alp-Adrio), v Brežicah.

Kar nekaj obiskovalcev »Parade« je pokazalo zanimanje za esperanto in za učenje teka krasnega jezika. Posebne pohvale je vredna podpora širjenju esperanta iz ust nekaterih udeležencev prireditve.

Posebno presenečenje sta izvajalca doživela ob stojnici esperanta, ko so ju obiskale nekatere udeleženke esperantskega krožka, ki ga je Anton izvedel pozimi 2017-2018, na RIC Novo mesto.

Z navdušenjem so pripovedovale ostalim prisotnim, kako lepo je, ker znajo nekaj esperanta. Krožkarica Nežka But pa je celo navdušila člane pevskega zbora, oblikovanega na RIC, da so se naučili peti v esperantu »Marko skače« (Marko saltas) in »Lepo je res na deželi« (Ĝojigas min vivo kampara). »Marko saltas« so si izbrali tudi za odrski nastop na »Paradi«, kar je še en lep dokaz, kako se da navdušenje za esperanto na prijeten način širiti v javnosti.

Ob koncu se Anton in Reneja iskreno zahvaljujeta marljivim sodelavkam na RIC Novo mesto za odlično organizacijo prireditve in vzorno tehnično podporo izvajalcem na »Paradi učenja 2018«.

Tekst: A. M.
Foto: A. M. in R. M.

Galerija

_zzzzzzzparada (1)
_zzzzzzzparada (2)
_zzzzzzzparada (3)
_zzzzzzzparada (4)
_zzzzzzzparada (5)

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava