DL: Nedotakljivost zasebne lastnine - Če vas moti sosedov nered, zamižite

16.4.2018 | 14:45

Brane Kovačič si želi urejene vasi.

Brane Kovačič si želi urejene vasi.

Vas Vrh je v neposredni bližini Šentruperta. Gre za ilustrativno fotografijo.

Vas Vrh je v neposredni bližini Šentruperta. Gre za ilustrativno fotografijo.

"Kako to, da nihče ne more ukrepati, če je sredi vasi taka svinjarija, kot je pri nas? Sosedje so se lani odselili, tukaj pa je ostala stara podrtija in za njo še nova hiša brez strehe. Tam so se verjetno že zaredile podgane," se je hudoval Brane Kovačič z Vrha pri Šentrupertu.

Povedal je, da je sosedova nova hiša že 12 let brez strehe. "Še mi smo jim pomagali graditi, žena je tja znosila nič koliko pijače. Oni so se lani maja odselili, tukaj pa pustili, kakor je. Občasno pridejo sem, a nič ne pospravijo. Poglejte, polno živali je zdaj tam po tistih objektih," je dejal in pokazal na mačko, ki se je mirno sprehajala po strehi nizke hiše. "V hiši se redijo živali. To res ne sodi sredi vasi."

OBVESTIL OBČINO IN INŠPEKTORAT

Preden je Kovačič poklical nas, je o stanju obvestil že Občino Šentrupert ter občinski inšpektorat in redarstvo, da bi kdo kaj ukrenil. "Na občini so mi rekli, da s tem nimajo nič in naj se obrnem na redarstvo, ko pa je sem prišel inšpektor, je rekel, da soseda lahko edino tožim."

Glede na to, da gre za objekt sredi vasi, bi bilo pričakovati, da se bo povezalo več sosedov, vendar ni tako. "Ne vem, ali drugih to ne moti ali se nočejo izpostavljati. Kako naj rečem, da mi je vseeno, ko pa že zjutraj, ko vstanem, zagledam to svinjarijo? In to naj bi bila pravna država?"

Menda so po njegovi prijavi samo tisto grmovje, ki je že močno viselo na cesto, porezali delavci cestnega podjetja, ostalo pa je ostalo, kakor je sedaj.

"Imam občutek, da smo vaščani Vrha tudi sicer zapostavljeni, ko gre za investicije občine Šentrupert. Samo za ogledalo, ki so ga postavili ob cesti, sem se boril štiri leta," še doda.

OBČINA NIMA PRISTOJNOSTI

Ob zavedanju, da posameznik verjetno ne more soditi, kako bi moral sosed urejati svojo lastnino, smo se z vprašanji najprej obrnili na Občino Šentrupert.

Tam so uvodoma povedali, da ta primer poznajo. »Občan Brane Kovačič se je z navedeno težavo neurejene sosedove parcele oglasil tudi na Občini Šentrupert, kjer smo mu pojasnili, da občina nima nobenih pristojnosti urejanja zemljišč, ki so v zasebni lasti, in prav tako nima nobene pristojnosti, ki bi ji dovoljevala, da lastnikom zasebnih zemljišč odreja način urejanja in vzdrževanja njihovih parcel. Pojasnjeno mu je bilo, da lahko stanje, ki ga ugotavlja, prijavi pristojnim inšpekcijskim organom.«

Ob tem smo izvedeli, da je v občini Šentrupert več zapuščenih objektov, vendar občina njihove evidence ne vodi, saj tudi nima pristojnosti za to.

Glede očitka, da občina vaščane Vrha zapostavlja, so odgovorili, da to nikakor ne drži, saj skrbijo za urejeno komunalno infrastrukturo tako kot v ostalih naseljih. »V zadnjih dveh letih se je pristopilo k načrtnemu planiranju investicijskega vzdrževanja občinskih cest. Vsako leto se na podlagi podanih pobud in ocenjenega dejanskega stanja pripravi predlog programa investicijskega vzdrževanja cest, ki ga sprejme občinski svet,« pravijo na občini in dodajajo, da naselje Vrh že ima zgrajen vodovod, cesta skozi naselje pa je tudi v dobrem stanju. »Na občini nimamo zabeležene pobude oz. izražene potrebe po rekonstrukciji omenjene ceste. Med letom prejmemo s strani občanov občasna opozorila za sanacijo manjših poškodb, ki so sanirane v okviru rednega vzdrževanja. Javna kanalizacija ni predvidena, ker naselje Vrh ni v območju aglomeracije.«

PREJELI VEČ PRIJAV

Odgovore je poslala tudi inšpektorica Brigita Železnik, vodja skupne občinske uprave Mirnska in Temeniška dolina. Pojasnila je, da so od Kovačiča po letu 2013 prejeli več prijav, ki so se nanašale tako na zaraščeno grmovje ob cesti, zaraščenost na zasebni lastnini, pa tudi na zanemarjanje živali. »Naša pristojnost je le, če vegetacija posega na cesto in njene sestavne dele. V teh primerih smo uvedli postopke inšpekcijskega nadzora ter izrekli ukrepe.« V zvezi z zanemarjenjem živali so zadevo odstopili veterinarski inšpekciji.

»Kar se tiče zaraščenosti parcele soseda, najprej pojasnilo: gre za stavbno zemljišče in ne kmetijsko. Če bi šlo za kmetijsko, bi odstopili zadevo kmetijski inšpekciji, ki je pristojna za nadzor,« dodaja Železnikova.

Zanimalo nas je, v katerih primerih, ko gre za zasebno lastnino, inšpektor sploh lahko posreduje pri zasebniku. Vodja skupne občinske uprave je pojasnila, da v primerih posegov na območje javne ceste (kar so v tem primeru tudi storili), torej ko z zasebne lastnine vejevje sili na cesto, ovira preglednost ipd.: »Drugih pristojnosti občinska inšpekcija v smislu prijave zaraščenosti na stavbnem zemljišču trenutno nima.«

SPREMEMBA ZAKONODAJE

Je pa Železnikova spomnila na to, da je bil konec lanskega leta sprejet nov zakon o urejanju prostora, ki bo v veljavo stopil sredi tega leta. »Ta daje občinam pravno podlago, da sprejmejo odlok o videzu naselij ipd., in v tem primeru bo nadzor izvajala občinska inšpekcija. Do takrat pa te pristojnosti nimamo.«

Sicer se občinska inšpekcija občin Mirnske in Temeniške doline pogosto srečuje z »zapuščenimi« objekti in nezadovoljnimi sosedi. »Navadno gre za zapuščena zemljišča z dotrajanim oz. propadajočim objektom, lastniki pa običajno živijo v tujini. V kolikor gre za nevaren objekt, zadevo odstopimo gradbeni inšpekciji.«

Torej, kaj posameznik lahko naredi, ko ga stanje sosedovega objekta zelo moti? Prva možnost je, da se sprijazni s situacijo in zamiži, ko pogleda čez mejo, druga pa, da se spusti v boj z mlini na veter, kakor je naredil naš sogovornik. Najprej je opozoril lastnika in dobil odgovor, da bo že bolje (nam ni uspelo vzpostaviti stika z njim), v nadaljevanju pa se lahko obrne tudi na inšpekcijo, ki, kot je razvidno iz zapisanega, tudi nima neomejeno možnosti za ukrepanje.

Članek je bil objavljen v 4. številki Dolenjskega lista 25. januarja 2018

Besedilo in fotografiji: Janja Ambrožič

starejši najprej | novejši najprej

Komentarji (3)

16.4.2018+3     + (3)     – (0)     Oceni ničnovega 

To ne moreš verjet, tega bo povsod vse preveč. Pri nas pa si vsi prelagajo odgovornosti. Občina ne bi s tem imela nič, en inšpektorat pa komaj čaka, da obstaja osnova, da zadevo preda drugemu inšpektoratu. Vsi skupaj pa nimajo ne interesa ne pristojnosti za kakršno koli ukrepanje. Tovrstnih starih podrtij je vse več in več. Zanje ne skrbi nihče, nekomu zraven, ki je a npr. ogromno investiral v svoj prijeten in urejen dom, pa do konca zagrenijo življenje.

17.4.2018Oceni manja 

Res samo prelaganje odgovornosti. Mislim, da je malo kriva tudi naša zakonodaja. Potrebno bi se bilo malo ozreti v tujino in se pozanimati, kako imajo to področje urejeno tam. Verjetno veliko boljše, kot pri nas. To pa je že druga zgodba, za katero bi se morali naši uslužbenci malo potruditi, pa jim to očitno ne pade na pamet.

18.4.2018Oceni pripomba 

Uslužbenci s tem nimajo nič, oni morajo biti birokrati in izvajati zakonodajo, sicer so posledice za njih. Problem je pri sestavljalcih zakonov in lobistih, ki gledajo na svojo korist. Parlamentarci imajo predlogov zakonov itak preveč, da bi se bolj posvetili vsakemu, lobiji so premočni, medsebojna neusklajenost aktov je velika in prenašanje odgovornosti je s tem omogočeno.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava