DL: Želje obrtnikov in podjetnikov - Za znižanje stroškov plač in več vajencev

15.4.2018 | 15:20

Ilustrativna fotografija (foto: arhiv lokalno.si)

Ilustrativna fotografija (foto: arhiv lokalno.si)

Obrtniki in podjetniki v tem letu predvsem pričakujejo znižanje stroškov plač, več vajencev in da breme nadomestil v času bolniške odsotnosti preide z delodajalca na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) po 20 koledarskih dneh. To je med drugim pokazala anketa, ki so jo v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije med 14. in 20. decembrom opravili med svojimi člani, veljavnih odgovorov je bilo 900.

»Z novim letom bodo na področju davčne zakonodaje nekatere spremembe. Obrtniki in podjetniki so večinoma, 90 odstotkov vprašanih, zadovoljni, da se je pri nor mirancih ohranila višina da včno priznanih odhodkov, ki znašajo 80 odstotkov prihodkov. Kar 93 odstotkov anketiranih obrtnikov in podjetnikov meni, da so stroški plač v Sloveniji previsoki in da bi jih morali znižati. Prepričani so tudi, da visoki stroški plač zmanjšujejo njihovo konkurenčnost,« so pojasnili v zbornici.

Velik problem v obrti in podjetništvu je tudi pomanjkanje usposobljenega kadra, kar 96 odst. anketirancev je namreč menilo, da bi moralo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport več storiti za promocijo vajeništva, saj je bilo v tem šolskem letu zgolj 53 vajencev v Sloveniji. Med petimi šolami, ki so se v tem šolskem letu pilotno vključile v vajeniško obliko izobraževanja, je tudi Šolski center Novo mesto s programom mizar. »Na Srednji gradbeni, lesarski in vzgojiteljski šoli Novo mesto se v vajeniški obliki letos prvič izobražuje dvanajst vajencev, pri izvajanju pa sodeluje osem podjetij in obrtnikov z območja Artič, Ivančne Gorice, Trebnjega, Šentjerneja, Sevnice in Novega mesta. Sedaj pouk poteka v šoli in imajo podoben program pri praktičnem delu kot klasični mizarji, februarja pa bodo nastopili vajeništvo pri delodajalcih,« je pojasnil Slavko Mirtič, organizator praktičnega usposabljanja za lesarstvo na novomeški šoli.

Dodal je, da so v teh mesecih potekali intenzivni pogovori tako na šoli kot tudi pri delodajalcih okoli terminskega plana na vajeniškem delovnem mestu in izobraževanja v šoli, možnega načina sodelovanja in medsebojnega obveščanja, ocenjevanja in ciljev, ki jih je treba uskladiti s katalogom znanj, uporabo delavniškega dnevnika in ostalo dokumentacijo. V novomeškem šolskem centru bodo v naslednjem šolskem letu razpisali vajeniško izobraževanje poleg mizarja še za programa orodjar in strojni mehanik, ki ga bo organizirala strojna šola.

PLAČILNA NEDISCIPLINA DRŽAVNIH PODJETIJ

93 odstotkov vprašanih obrtnikov in podjetnikov je bilo zadovoljnih, da je OZS v zakonu o inšpekciji dela dosegla, da v primer u enkratnega nepravočasnega izplačila plač inšpektor ne more zapreti obratovalnice in zaseči osnovnih sredstev. Ob tem so nekateri anketiranci opozorili na plačilno nedisciplino državnih podjetij, spet drugi pa so menili, da bi morali najprej preveriti vzrok nepravočasnega izplačila plač in šele nato presoditi, kaj storiti, so v obrtno-podjetniški zbornici zapisali v sporočilu za javnost.

Med prednostnimi željami v letu 2018 pa so obrtniki in podjetniki izpostavili, da mora, kot že rečeno, breme nadomestil v času bolniške odsotnosti preiti z delodajalca na ZZZS po 20 koledarskih dneh, sedaj je 30 delovnih dni; da se določi nov odpovedni razlog, po katerem bo delodajalec lahko delavcu odpovedal pogodbo o zaposlitvi, ko ta ne more opravljati dela; da se drugače uredi povračilo škode delodajalcev v primeru nesreče pri delu, obrtniki zdaj plačujejo t. i. regresne zahtevke, ki znašajo tudi več deset tisoč evrov; da se mora obrazec A1, ki ga delavec potrebuje za čezmejno opravljanje storitev, izdati takoj, sedaj to traja tudi pet dni, ter da se spremeni metodologija za izračun omrežnine, obrtniki jo namreč plačujejo glede na premer vodomera in ne po dejanski porabi vode.

Članek je bil objavljen v 1. številki Dolenjskega lista 4. januarja 2018

M. Žnidaršič

starejši najprej | novejši najprej

Komentarji (1)

16.4.2018+1     + (1)     – (0)     Oceni obrtnik 

Vlada Cerar -Erjavec-Židan je bila katastrofa za obrt in gospodarstvo,

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava