DL: V Nemčiji so mojstri spoštovani

16.1.2018 | 11:00

Ilustrativna slika (foto: arhiv)

Ilustrativna slika (foto: arhiv)

Nezaposlenost med mladimi je problem, ki ga srečamo po vsej Evropi. Eden izmed odgovorov na vprašanje, zakaj prihaja do njega, je tudi ta, da mladi ne prepoznajo priložnosti na trgu delovne sile, saj nimajo znanj za zaposljive poklice, ne odločajo se za tiste, ki so nekdaj veljali za težke in »umazane«, saj imajo negativen prizvok, v teh poklicih se veliko in težko dela, plačilo pa ni temu ustrezno.

Razlog, da je tako, je tudi neustrezen izobraževalni program, kjer primanjkuje praktičnega izobraževanja v podjetjih – dualnega sistema izobraževanja, so prepričani tudi v Krškem. Tukajšnja območna obrtno-podjetniška zbornica, občina Krško in Šolski center Krško-Sevnica so se pridružili mednarodnemu projektu Master 5 oziroma Mojster 5, ki ga bodo izvajali dve leti in ga podpira Evropska komisija.

Projekt Master 5 (Erazmus + KA3) so na pot izvajanja pospremili nedavno z uvodno konferenco. Pojasnili so, da projektno skupino sestavljajo partnerji iz Slovenije, Hrvaške, Nemčije, kjer takšen način izobraževanja deluje zgledno in prinaša rezultate. Nemška mojstrska šola je program, prek katerega si mladi pridobijo mojstrski naziv, saj po končanem izobraževanju lahko opravijo mojstrski izpit. Prav mojstrski naziv ima v Nemčiji veliko veljavo in nima razvrednotenega prizvoka kakor v Sloveniji.

Mojstrske šole po nemškem vzoru pri nas še ni. Po besedah Janje Starc iz Območne obrtno-podjetniške zbornice Krško se bodo partnerji v projektu ukvarjali z nemškim primerom in bodo za Slovenijo pripravili vse potrebno, da bi lahko nekdaj tudi pri nas imeli mojstrsko šolo, za kar bo potrebna predhodna regulativa. "Na Hrvaškem imajo mojstrsko šolo z zakonom že predvideno, vendar je ne izvajajo, zato bo pri njih vse usmerjeno v to, da bi jo začeli izvajati. Srbija pa je v fazi, ko svoj sistem poklicnega in strokovnega izobraževanja šele začenja razvijati in ji bo sodelovanje v projektu v pomoč pri oblikovanju njihovega izobraževalnega sistema," dodaja Starčeva.

S projektom želijo partnerji prepoznati in razviti možnosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja v partnerstvu z lokalno skupnostjo, izobraževalnimi ustanovami, podjetji in socialnimi partnerji s poudarkom na potrebah po izobraževanju na višjih izobraževalnih ravneh in usposabljanju na sektorski ravni, skozi dualni sistem izobraževanja (učenje na delovnem mestu). Projekt je namenjen malim in srednje velikim podjetjem, obrtnikom, kot tudi tistim, ki so ključni stebri na področjih, od koder prihajajo partnerji.

Izvajalci projekta si želijo, da bi mladi prepoznali te poklice kot privlačne, z mojstrsko šolo bodo lažje karierno napredovali, omogočeno jim bo tudi nadaljevanje izobraževanja na visokošolski ravni. Prepričani so, da bodo mladi s končano mojstrsko šolo imeli večje možnosti za zaposlitev, saj bodo pridobili praktične veščine, ki bodo omogočale samostojno vključitev v delovni proces. Pozitiven učinek bo projekt prinesel tudi na podjetja.

S tem evropskim projektom se uresničuje zgodba Zavezništva za mlade, ki jo Krčani oziroma Posavci delamo na pobudo evropskega poslanca Francija Bogoviča, še dodajajo slovenski partnerji projekta Master 5.

Članek je bil objavljen v 44. številki Dolenjskega lista 2. novembra 2017

S. Gosenca

Komentiraj prispevek

Uporabniško Ime

e-Naslov

Vaš komentar

Izračunajte vsoto štiri in ena: