Vaš komentar: Anarhija pri določanju cene dimnikarske ure

8.1.2018 | 13:40

Foto: arhiv; BDG

Foto: arhiv; BDG

Zakon o dimnikarskih storitvah (v nadaljevanju ZDimS) je bil sprejet novembra 2016, v izključnem interesu in samovolji Ministrstva za okolje in prostor (v nadaljevanju MOP) iz naslednjih razlogov:

1. Da se je znebilo odgovornosti in nadzoru za delo dimnikarjev, ki ga v 12 letnem koncesijskem sistemu niti slučajno ni obvladalo. Kritik na roparski sistem in nekakovostne dimnikarske storitve je bilo enostavno preveč!

2. Da je oderuško podražilo dimnikarske storitve! Oderuške podražitve dimnikarskih storitev je MOP speljalo z intrigo in prevaro poslank in poslancev tako, da je v zakonodajni postopek poslalo, le osnovni zakon brez podzakonskih uredb in prilog. V osnovnem zakonu si je MOP zagotovil pravico, da bo ceno dimnikarske ure določila vlada s sklepom in da bo normative časa določilo MOP v podzakonskem aktu. Na tak način so načrtovali oderuško podražitev in se izognili vplivu javnosti in zakonodajnega postopka.

Kakšne so novosti novega ZDimS?:

- V načinu izvajanja dimnikarskih storitev, med prejšnjim koncesijskem sistemom in sedanjim reguliranem sistemom ni razlike, saj so dela in naloge dimnikarjev povzeta iz koncesijskega sistema. Oba sistema temeljita na represivni metodi, le da ZDimS še agresivnejše posega v lastninske pravice lastnikov in uporabnikov malih kurilnih naprav.

- Navidezno ZDimS omogoča izbiro dimnikarske družbe, vendar jo istočasno omejuje z ceno dimnikarske ure, kilometrino in avtomatiziranem prenosu uporabnikov dimnikarskih uslug na bivše koncesionarje. Novo nastale dimnikarske družbe, pa se morajo znajti po svoje in so postavljene v ne enakopraven položaj bivšim koncesionarjem. Mnogi lastniki in uporabniki malih kurilnih naprav nimajo dimnikarske družbe v razdalji 25 km. in so tudi postavljeni v ne enako praven položaj.

- Z izdajanjem licenc za opravljanje dimnikarskih storitev, lastniki in uporabniki malih kurilnih naprav nismo pridobili ničesar, le koncesija je spremenjena v licence in so dovoljenja za opravljanje dimnikarskih opravil, prenešena ena na upravne enote, s čemer se je MOP izognil vsem odgovornostim za izdajo dovoljenj za dimnikarske storitve.

- Prava in dobesedna anarhija je nastala pri določanju cene dimnikarske ure, določanju normativov časa in načinu obračunavanja dimnikarskih storitev. Dimnikarska ura se je podražila za 31% in z DDV znaša 40,26EVR/ uro. To podražitev je MOP dosegel tako, da je v strukturo za izračun dimnikarske ure vrinil priporočene cene poklicev z višjo stopnjo izobrazbe kot je potrebna za dimnikarski poklic. K temu, pa je še dodal 10% hipotetični dodatek, da dimnikarji do razdalje 25 km. ne morejo zavrniti uporabnika dimnikarskih storitev. Toda cena dimnikarske ure je enaka tudi za dimnikarske družbe nad 25 km., ki pa lahko zavrnejo uporabnika dimnikarskih storitev.

- Izdelavo normativov časa je MOP naročil pri Strojni fakulteti Maribor, pred sprejeto Uredbo o pregledih in meritvah na malik kurilnih napravah, katera določa obseg in način izvajanja dimnikarskih storitev. Ta uredba bi morala biti sprejeta do 19.05.2017, pa do danes še ni sprejeta in zato nihče ne bo odgovarjal. To je približno tako kot, da bi naročili obleko pri krojaču brez kroja in velikosti. Krojač vam bi izdelal večjo obleko, da jo boste lahko oblekli. Tako so nastali predimenzionirani normativi časa. Vseh normativov časa strojne fakultete Maribor, MOP ni upošteval, temveč jih je po svoje še dodal, povečal in spremenil ( prvi pregled je povečal za 61%). Normativi časa, ki jih je izdelala Strojna fakulteta Maribor, niso zaupanja vredni, saj so izdelani pod vplivom večjih dimnikarskih družb. Za MOP so pomembni samo zato, da se lahko izza tega skrivajo in zavajajo javnost. Za normative časa je MOP porabil 21.478,10 EVR.

- Poleg tega si je MOP izmislil še normativ časa za "administrativna dela", 20 minut, (kar znese 13,42EVR), ki jih potrebuje MOP in je strošek naprtil lastnikom in uporabnikom malih kurilnih naprav. Normativ časa za administrativna dela ni bilo mogoče tehnično realno določiti, saj program za vodenje evidenc še ni vzpostavljen. Normativ časa za "administrativna dela" zajema čas, ki ga dimnikarji potrebujejo, da MOP sporočajo pri komu so opravili dimnikarsko storitev. Na MOP bo zaposlenih 10 inšpektorjev, ki bodo pregledovali te podatke in tistega lastnika ali uporabnika male kurilne naprave, ki ne bo koristil dimnikarskih storitev bodo oglobili od 60 do 100 EVR. Temu bi lahko rekli , da gre za prisilo in davek, ki se bo stekal v privatne žepe. Ne dvoumno bi to dimnikarsko storitev moral plačati tisti, ki potrebuje te podatke; to je MOP.

- 19. člen ZDimS ne dvoumno določa, da se dimnikarske storitve obračunavajo po normativu časa in določeni urni postavki. Tega MOP ni spoštoval in je določil, da se dimnikarske storitve na malih kurilnih napravah nad 50 kW, (ki so v večini primerov v lasti državnih ustanov: šole, vrtci policija, sodstvo, stanovanjska naselja itd.) obračunavajo po vloženem času in določeni urni postavki, povečano za pripravo na delo 10 minut in zaokrožitvi na 10 minut, kar dodatno znese 13,42 EVR. Obračun po normativu časa za male kurilne naprave do 50 kW. je legalizacija ropanja lastnikov in uporabnikov malih kurilnih naprav, ki so v večini primerov v privatni lasti ( upokojencev) in omogoča dobičkonosno dejavnost, kar je v nasprotju z reguliranem sistemom. Na drugi strani, pa bistveno zmanjšuje kakovost dimnikarskih storitev, saj bodo dimnikarji zanemarjali svojo osnovno dejavnost ( čiščenje dimnikov in kurilnih naprav) in hiteli nabirat normative časa , ki so za njih bolj donosni ( pregledi in meritve).

- MOP dimnikarjem v ZDimS omogoča, da bodo 8 let lahko opravljali dimnikarske storitve brez dodatnega izobraževanja, kar pomeni, da bodo dimnikarske storitve 8 let opravljali ne usposobljeni dimnikarji. To pomeni, da je to nepotrebno izobraževanje, saj na koncu izobraževanja ni predviden niti preizkus znanja, temveč, le plačana kotizacija. Ne dvoumno izhaja, da dimnikarji niti slučajno niso usposobljeni, da bi lahko opravljali prve preglede. Občasni- redni pregledi zajemajo v glavnem pregled zasajenosti kurilnih in dimovodnih naprav, ki se izvedejo istočasno z čiščenjem kurilne in dimovodne naprave in omogočajo dimnikarjem dvojni zaslužek.

Spoštovani lastniki malih kurilnih naprav! ZDimS vam ne daje nobenih pravic, temveč le obveznosti pod prisilo in z globo. ZDimS vam ne zagotavlja nobenega nadzora nad kakovostjo dimnikarskih storitev. Predviden nadzor štirih inšpekcij se je v preteklem 12 letnem obdobju izkazal popolnoma neučinkovit in se nadaljuje v reguliranem sistemu. Vzdrževanje vaših kurilnih naprav boste morali še dosledneje izvajati in skrbeti v prvi vrsti za redno vzdrževanje po navodilih proizvajalca kurilne naprave in nato po ZDimS. Cene dimnikarskih storitev so se oderuško podražile zato morate vzdrževanje vaših malih kurilnih naprav trdo vzeti v svoje roke in se ne prepuščati domnevnim in namišljenim dimnikarskim strokovnjakom.

Priporočamo vam, da dimnikarske storitve naročate v pisni obliki in v obsegu, ki jih vi potrebujete in datumu, ki vam ustreza z poudarkom, da boste dimnikarsko storitev plačali po dejansko vloženem času in ceni dimnikarske ure, ki je lahko različna glede na dimnikarsko družbo (maksimalno 40,26 EVR/ uro z DDV). Predhodno zahtevajte ceno dimnikarske ure. Ne podpisujte nobenih dokumentov dimnikarjem, ker z podpisom delovnega naloga soglašate, da so dimnikarske storitve kvantitativno in kakovostno opravljene. Kasnejša reklamacija je izredno težko dokazljiva. Na delovni nalog zapišite koliko časa je dimnikar opravljal dimnikarsko storitev. Ne plačujte dimnikarskih uslug z gotovino na licu mesta. Plačajte, le tisto kar ste naročili. Od dimnikarjev zahtevajte predvsem ometanje in čiščenje dimnikov in kurilnih naprav, če tega niste zmožni sami opraviti. Dimnikarju morate gledati pod prste in zahtevati kakovostno ometanje in čiščenje kurilnih naprav. 1 mm oblog v zgorevalni komori kurilne naprave, pomeni 3% večjo porabo goriva.

Spoštovani lastniki in uporabniki malih kurilnih naprav! V civilnih iniciativah smo se zelo prizadevali, da bi ZDimS bil racionalen in stimulativen, do uporabnikov dimnikarskih storitev zaradi česar smo bili s strani MOP in vlade RS popolnoma ignorirani. Vsega kar smo vam želeli sproti sporočiti in vas obvestiti ni bilo vedno mogoče, ker mediji morajo preživeti in prvi vrsti objavljajo sponzorirane prispevke.

Vse medijske ustanove lepo prosimo za obvestilo tega prispevka, da na nek način zmanjšamo oderuško podražitev in nasilje, ki ga izvaja MOP s tem ne ustavnim, pristranskim in represivnim zakonom.

Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujemo vsem medijem, ki so nam do sedaj prisluhnili in nas razumeli.

Za dodatne informacije smo vam radi na uslugo na spletni strani VPC Dimnik.

Lap pozdrav!

Novo mesto 05.01.2018
Član VPC Dimnik, Marko Rudman

starejši najprej | novejši najprej

Komentarji (3)

9.1.2018Oceni Santos 

Eden izmed načinov kako določeni lobiji s pomočjo samovšečnih politikov njihovih zvestih oprod poskrbijo za ropanje državljanov na popolnoma zakonit način, ki nima popolnoma nič opraviti z zdravo pametjo. In kaj mi bodo dimnikarji nudili za 40,26€ na uro? Ali so mi sploh sposobni zagotoviti naslednje: - Ali delujejo v skladu z zakonom in pooblastili uradnega organa RS glede pregleda kurilnih naprav, - Ali mora pregledovalec imeti ustrezna znanja za omenjeno delo in certifikate, ki dokazujejo njegovo strokovno usposobljenost na tem področju ali je dovolj le osnovna šola in "šnel kurs", - Ali so merilne naprave s katerimi testirajo emisije dimnih plinov certificirane in ustrezajo določenemu namenu (tip, proizvajalec, ime ustanove , ki je izdala certifikat in zadnji datum periodičnega pregleda), - Ali uporabljajo certificiran postopek pregleda kurilne naprave, oziroma po katerem delovnem navodilu se izvaja, - Ali razpolagajo s kakšnim certifikatom, ki dokazuje njihovo kakovost izvajanega dela, - Ali imajo sklenjeno zavarovanje v primeru povzročitve večjih povzročenih škod, na premičnem in nepremičnem premoženju, kot rezultat napak pri njihovem slabo opravljenemu delu ali slabih odločitvah, - Točne specifikacije po katerem zaračunajo storitev iz njihovega cenika. Menim, da je to najmanj , kar lahko zahtevam od dimnikarja, če hoče pregledati moje kurilne naprave. Podučite me prosim, če sem v zmoti.

14.1.2018Oceni Branko 

Koliko potem pride čiščenje recimo 30kW peči na trda kuriva + dimnik?

30.5.2019Oceni Mitja Pritržnik 

Če bere tole kakšen ponudnik katerekoli storitve, je tukaj nekaj nasvetov, kako določiti ceno svojih storitev: https://omisli.si/nasvet-strokovnjaka/marketing-oglasevanje-storitev/cenik-storitev-kako-postaviti-cene-in-ceno-dvigniti/

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava