Podpis gradbene pogodbe za obnovo muzejske hiše v Semiču

28.10.2017 | 12:30

Podpis gradbene pogodbe za obnovo muzejske hiše v Semiču
Podpis gradbene pogodbe za obnovo muzejske hiše v Semiču
Podpis gradbene pogodbe za obnovo muzejske hiše v Semiču

Županja Občine Semič, Polona Kambič in direktor družbe Malkom Novo mesto d.o.o., Marjan Skube, sta dne 20.10.2017 podpisala gradbeno pogodbo za izvedbo obnove muzejske hiše v Semiču. Investicija se izvaja v okviru projekta »Misterion«, ki je sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014-2020.

Občina Semič je k navedeni investiciji pristopila, ker je obstoječa stavba muzeja v zelo slabem stanju in nikakor ne omogoča kakovostne predstavitve obstoječe muzejske zbirke oz. kakršnekoli druge razstave ali aktivnosti v tem objektu. Prav tako ni primerna za sprejem velikega števila gostov in nima ustreznih prostorov in ne ustrezne opreme, ki bi omogočala doživetje razstave na inovativen način in za vse ciljne skupine.

Investicija tako zajema obnovo celotne stavbe, pri čemer se na obstoječem objektu v celoti zamenja ostrešje, stavbno pohištvo, prenovi se fasada, rekonstruirajo se medetažne konstrukcije, predvidena je statična utrditev objekta, ob objektu bo zgrajen nov prizidek, ki bo namenjen servisnim dejavnostim (dvigalo, prostori TIC-a, sanitarije ipd.). Objekt bo protipotresno saniran, na novo bodo zasnovane strojne in elektro inštalacije, vgrajena bo nova oprema.

Obnovljena muzejska hiša z novo opremo bo tako ustrezna za nove vsebine razstav, tudi interaktivne, in prilagojena ranljivim skupinam.

Občina Semič je v avgustu 2017 objavila javno naročilo za izbiro izvajalca del. Kot najugodnejši ponudnik je bila izbrana družba Malkom Novo mesto d.o.o., ki nastopa kot vodilni partner v skupni ponudbi z družbo TGH, d.o.o. iz Črnomlja. Vrednost pogodbenih del je 884.140,11 EUR z DDV.

Za investicijo je v okviru projekta »Misterion« namenjenih 320.000 EUR nepovratnih sredstev, razliko v višini 564.140,11 EUR bo občina zagotovila iz lastnih sredstev.

Dela se bodo pričela izvajati po veljavnosti pogodbe, predvidoma v začetku novembra 2017, zaključena pa bodo v septembru 2018.

Občina Semič

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava