DL: Eva Čemas odgovarja - Direktorica o razmerah v zdravstvenem domu

12.10.2017 | 14:45

Eva Čemas

Eva Čemas

Po Črnomlju so v zadnjem času očitno veliko govorili o Zdravstvenem domu (ZD) Črnomelj in o odhodu zdravnika Matjaža Rožmana iz ZD. Nekaj vprašanj so direktorici Evi Čemas zastavili občinski svetniki, nekaj pa jih je bilo postavljenih tudi v pismu občanke, ki ga je na seji občinskega sveta prebral svetnik. Po pojasnilu z občinske uprave bo, kot vse kaže, ZD le dobil dodatnega zdravnika, saj so na razpis končno dobili eno prijavo. Koncesijo naj bi koncesionar dobil za 20 let, in sicer za 53 odst. tima v splošni ambulanti v Domu starejših občanov (DSO) Črnomelj in 47 odst. tima v splošni ambulanti v ZD Črnomelj. Direktorica Čemasova pa je odgovorila na zastavljena vprašanja.

Kako je s stanjem zdravnikov v Zdravstvenem domu Črnomelj?

Od letošnjega 1. januarja manjka zdravnik specialist družinske medicine, ker je zdravnik Matjaž Rožman odpovedal pogodbo o zaposlitvi. Novega zdravnika kljub intenzivnemu iskanju nismo dobili, zato smo občini Črnomelj vrnili program v višini 0,53 tima v ambulanti DSO Črnomelj in 0,47 tima v splošni ambulanti ZD. Dokler občina ne bo podelila koncesije, bomo v ZD zagotavljali zdravstvene storitve za paciente, katerih izbrani osebni zdravnik je bil Matjaž Rožman, v urgentni ambulanti. Pacienti pa si lahko izberejo tudi novega zdravnika.

Zakaj je v razpisu za podelitev koncesije naveden pogoj, da bo moral zdravnik-koncesionar delati 53 odst. v DSO in samo 47 odst. v svoji ambulanti. Zakaj se 53 odst. ne porazdeli tudi med ostale zdravnike?

ZD Črnomelj ima s 1. januarjem 2017 priznanih 6,98 tima v splošni ambulanti ZD, 0,53 tima v splošni ambulanti DSO, 2,59 tima v otroškem šolskem dispanzerju in 0,37 tima v antikoagulantni ambulanti. Skupaj torej 10,47 tima, zaposlenih pa imamo devet zdravnic. Delamo na štirih lokacija, in sicer v ZD Črnomelj, zdravstvenih postajah Vinica in Semič ter v DSO. Če bi 0,53 tima v DSO prevzele vse zdravnice, bi jih večina delala na dveh lokacijah in ne bi mogle sprejeti na novo opredeljenih pacientov.

Občanko pa je v pismu zanimal problem pomanjkanja zdravnikov in kakšna je dostopnost do zdravstvenih storitev?

V Sloveniji primanjkuje okrog 300 zdravnikov splošne medicine. Matjaž Rožman, katerega pacienti pričakujejo, da se bo vrnil, je z 31. decembrom 2016 odpovedal delovno razmerje v ZD Črnomelj. Gre za odločitev posameznika, v katerega zasebnost in zasebne odločitve se ne morem in ne smem vpletati. Ob navedbi v pismu, da je upal, da bo dobil koncesijo, a se to ni zgodilo, zakaj, pa ve direktorica ZD, lahko povem, da koncesije razpisuje občina. ZD od takrat, ko koncesijo odda občini, s postopki oddaje nadomestne koncesije nima ničesar več. Rožman se po meni znanih podatkih ni prijavil na razpis za oddajo koncesije ne oktobra ne marca. Prav tako se ni oglasil v ZD za morebitni najem prostora za ambulanto. Dostopnost do zdravnika ne pomeni, da je izbrani osebni zdravnik pacientu na voljo vse dni v tednu, ampak da mu je vsak dan na voljo zdravstvena storitev, ki mu jo v primeru, če jo nujno potrebuje, njegov osebni izbrani zdravnik pa ne dela, nudijo v naši urgentni ambulanti.

Direktorica je odgovorila tudi na vprašanje iz pisma – kaj je naredila, da bi Matjaž Rožman ostal v Črnomlju?

Vodim kolektiv z 90 zaposlenimi, vsak pa ima svoje interese, mnenja, osebnostne značilnosti. Pri vodenju predvsem poslušam zaposlene in jih uslišim, kolikor je v mejah razpoložljivega. V sedaj veljavnem plačnem sistemu ni možnosti za nagrajevanje, zato za spodbudo zaposlenim za dobro delo omogočamo izobraževanje, izplačujemo nadure za delo prek polnega delovnega časa in jim ponudimo motivacijo v obliki druženj, športnega udejstvovanja. Pri vodenju moram slediti tudi odgovornosti za zakonitost dela zavoda in za uspešno poslovanje. Ena od najpomembnejših nalog je skrb za dosledno izpolnjevanje pogodbeno dogovorjenih obveznosti do ZZZS. Obveznost vsakega zaposlenega pa je, da opravlja svoje delovne obveznosti. Verjetno moj način vodenja ni všeč vsem, vendar je v velikem kolektivu to iluzorno pričakovati. Z vsakim zaposlenim opravim letni razgovor, kar je bilo zelo dobro sprejeto. Anketa je pokazala, da je zadovoljstvo zaposlenih vsako leto boljše, zadovoljstvo z direktorico pa je med najvišje ocenjenimi. Še na strokovnem svetu februarja sem Rožmanu rekla, da je delovno mesto še vedno prosto in da se lahko prijavi, a je to brez dodatnih obrazložitev kategorično zavrnil. K prijavi so ga pozivale tudi kolegice zdravnice, a neuspešno. Več od tega nisem mogla narediti, saj na osebne odločitve posameznika ne morem vplivati. Odločno pa zavračam navedbe v pismu, da se je ZD z oddajo koncesije v deležu želel rešiti pacientov v DSO in zdravnika Rožmana in da gre za namerno nagajanje. Res je v pismu navedeno, da gre za predvidevanje ali, drugače povedano, za natolcevanje. Vendar gre za neresnice, ki so navedene brez osnovnega poznavanja delovanja zdravstvenega sistema in načina organizacije dela v zavodih.

Članek je bil objavljen v 29. številki Dolenjskega lista 20. julija 2017

M. Bezek-Jakše

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava