O Zamenhofu in esperantu na prvomajski proslavi - Šentvid 2017

2.5.2017 | 09:40

O Zamenhofu in esperantu na prvomajski proslavi - Šentvid 2017
O Zamenhofu in esperantu na prvomajski proslavi - Šentvid 2017
O Zamenhofu in esperantu na prvomajski proslavi - Šentvid 2017
O Zamenhofu in esperantu na prvomajski proslavi - Šentvid 2017

V lepem, sončnem prazničnem dopoldnevu sva letos Anton in Reneja Mihelič že četrtič nastopila na tradicionalni prvomajski proslavi, na Šentvidu, nad Čatežem ob Savi, kjer je bil med številnimi obiskovalci prisoten tudi Ivan Molan, župan Občine Brežice, ki je prisotne tudi priložnostno nagovoril.

Organizatorja proslave sta tudi letos bila PGD Sobenja vas, katerega predsednik je tudi pozdravil obiskovalce proslave, in Občina Brežice.

Program je popestril odličen Gasilski pihalni orkester Loče pri Dobovi.

Tokrat sva izbrala nekaj povzetkov iz poslanice UNESCA, ob letošnjih pomembnih obletnicah v esperantskem gibanju: 130-letnici esperanta in 100 let od smrti njegovega utemeljitelja, Ludvika Lazarja Zamenhofa. Omenila pa sva tudi: 110-letnico esperanta na Slovenskem in 80-letnico Združenja za esperanto Slovenije.

Številne udeležence proslave sva spomnila na nedavno uspešno izvedeno 19. Mednarodno esperantsko konferenco "Alpe-Jadran", 22. in 23. aprila, v Brežicah. Kar zadeva poslanico UNESCA pa sva izpostavila predvsem sledeče:

- večjezičnost Zamenhofovega rodnega mesta Bialystok in potrebo po skupnem jeziku, ki jo je omenjeni začutil že kot 19-letnik,

- tri glavne naloge iz Zamenhofovega prvega učbenika "Lingvo Internacia": (1) lahkost jezika za učenje, (2) potreba po njegovi uporabi v mednarodnem sporazumevanju in (3) poiskati način, da se bo esperanta učilo in ga tudi uporabljalo veliko število ljudi po svetu,

- agencija AFP označila esperanto kot "izjemen mednarodni uspeh",

- oblikovanje jezikovne skupnosti govorcev esperanta v kulturno skupnost,

- deset tisoč knjig, objavljenih v esperantu in vsako letu cca 120 novih, številni posnetki esperantske glasbe na elektronskih medijih, oddajanje radia in TV v esperantu,

- brezplačno učenje esperanta na spletu - 25 različnih brezplačnih tečajev jezika, med katerimi izstopa Duolingo.com, z več kot 800 tisoč tečajnikov, katerim se vsak mesec pridruži okrog 60 tisoč novih,

- govorci esperanta v 130 državah po svetu in vključenih 70 nacionalnih zvez v Svetovno esperantsko združenje,

- nekaj miljonov ljudi se je naučilo osnov esperanta in za okoli tisoč ljudi je esperanto materni jezik,

- esperanto je med 50 jeziki, ki se mednarodno najbolj uporabljajo,

- malo ljudi je tako kot Zamenhov s svojim življenjskim delom doseglo primerljiv učinek.

Najin nastop sva zaključila z Zamenhofovo pesmijo, ki govori o avtorjevem nemirnem srcu:

Ho, mia kor', ne batu maltrankvile,

el mia brusto nun ne saltu for!

Jam teni min ne povas mi facile,

ho, mia kor'!

Ho, mia kor'! Post longa laborado

ĉu mi ne venkos en decida hor'?

Sufiĉe! Trankviliĝu de l' batado,

ho, mia kor'!

PRI ZAMENHOF KAJ ESPERANTO ĈE UNUAMAJA FESTO - SANKTA VITO 2017

Anton kaj Reneja Mihelič, geesperantistoj el la vilaĝo Čatež ob Savi, sud-orienta Slovenio, prezentis parton el la mesaĝo de UNESCO. Ili parolis precipe pri Zamenhofa laboro kaj rapida disvastigo de Esperanto. La feston ĉeestis multaj loĝantoj de proksime kaj pli malproksime. Inter ili ankaŭ ĉeestis la urbestro de Municipo Brežice.

Organizantoj de la festo estis Municipo Brežice kaj Libervola fajrokorparacio el la vilaĝo Sobenja vas, proksime al Brežice.

Anton kaj Reneja en belega festa antaŭtagmezo finis ilian kontribuon per Zamenhova poemo "Ho, mia kor'!

Tekst: Anton Mihelič
Foto: Nada Ravnikar Srpčič

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava