FOTO: Letni zbor veteranov vojne za Slovenijo Sevnica

20.3.2017 | 12:30

FOTO: Letni zbor veteranov vojne za Slovenijo Sevnica
FOTO: Letni zbor veteranov vojne za Slovenijo Sevnica

V petek, 17. marca 2017, smo se zbrali člani območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo 91 na rednem letnem zboru. V uvodnem kulturnem programu so se z lepo in vsebinsko pestro in pomensko globoko vsebino predstavili učenci osnovne šole Savo Kladnik Sevnica pod mentorstvom  Nataše Vidic in Jožice Levstik s temo, posvečeno domovini.

Po svečanem veteranskem dejanju je sledil vsebinski del s podelitvijo odlikovanj najdejavnejšim v združenju. Med prejemniki je bil tudi ranjeni v Krakovskem gozdu v vojni 91 Rudi Kajtna, ki je iz rok generalnega sekretarja slovenskega združenja prejel odlikovanje z zakasnitvijo za njegov prispevek k samostojnosti Slovenije.

Predsednik območnega združenja Sevnica Ivan Cajner je povzel bogato celoletno dejavnost združenja na področju tekmovanj, spominskih pohodov in srečanj, obveščanja, izobraževanj in urejanja lastnih organizacijskih zadev. Predstavil pa je tudi zelo obetaven program dela za leto 2017. Sekretarka Branka Zagrajšek je predstavila finančno poročilo in plan. Breda Drenek Sotošek je poročala o delu nadzornega odbora, Ivan Božič pa je podal poročilo častnega razsodišča. Sprejet je bil na novo usklajen statut z zakonom o društvih in pravilnik o častnem razsodišču. Izvolili pa smo tudi nadomestnega člana predsedstva, ki bo v bodoče Franc Brlogar. Zbora so se udeležili in spregovorili tudi gostje: Mitja Jankovič - generalni sekretar združenja Slovenije, ki je med drugim izpostavil, da je prav v našem kulturnem programu prvič  v karieri slišal tako globoko in resno razmišljanje od sevniške osnovnošolke Nikoline, Rudi Smodič - pokrajinsko združenje, predstavnika območnih združenj Krškega in Brežic ter predsednica Ks Sevnica Stanka Žičkar, predsednik ZB Sevnica Maks Popelar in društev izgnancev Sevnica –Vinko Zelezina.

Janez Levstik
foto M. Ognjenovič

Galerija

MOG_4729
MOG_4730
MOG_4731
MOG_4732
MOG_4733
MOG_4734
MOG_4735
MOG_4736
MOG_4737
MOG_4739
MOG_4740
MOG_4741
MOG_4742
MOG_4743
MOG_4744
MOG_4745
MOG_4746
MOG_4747
MOG_4748
MOG_4749
MOG_4750
MOG_4751
MOG_4752
MOG_4754
MOG_4757
MOG_4759
MOG_4760
MOG_4762
MOG_4765
MOG_4768
MOG_4771
MOG_4775
MOG_4778
MOG_4779
MOG_4780
MOG_4781
MOG_4783
MOG_4784
MOG_4785
MOG_4787
MOG_4788
MOG_4790
MOG_4792
MOG_4794
MOG_4796
MOG_4798
MOG_4801
MOG_4802
MOG_4803
MOG_4804

Komentiraj prispevek

Uporabniško Ime

e-Naslov

Vaš komentar

Izračunajte vsoto devet in štiri: