DL: Arheološka izkopavanja pri mirnopeški cerkvi - Slovansko grobišče in protiturški tabor

1.12.2016 | 12:10

V ospredju je del taborskega zidu in sonda s slovanskimi grobovi. (foto: L. Rozman, Magelan)

V ospredju je del taborskega zidu in sonda s slovanskimi grobovi. (foto: L. Rozman, Magelan)

Grob z obsenčnim obročkom (Foto: L. Rozman, Magelan)

Grob z obsenčnim obročkom (Foto: L. Rozman, Magelan)

Najdbe v arheoloških raziskavah v okviru urejanja okolice cerkve sv. Kancijana pričajo o kontinuirani poselitvi doline – Aprila prihodnje leto 100-letnica gradnje sedanje cerkve, praznovanje konec maja ob farnem žegnanju

Pri župnijski cerkvi sv. Kancijana v središču Mirne Peči so se zaključile arheološke raziskave v okviru urejanja okolice cerkve. Odkritja potrjujejo kontinuiteto poselitve mirnopeške doline, saj doslej v občini Mirna Peč razen prazgodovinskega gradišča na Sveti Ani in Karlinu nad Hmeljčičem ter rimskim grobiščem v Globodolu ni bilo drugih zgodovinskih/arheoloških najdišč, je izpostavila arheologinja Katarina Udovč, odgovorna konservatorka novomeške območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki je pred urejanjem izdalo kulturnovarstvene pogoje in nadzoruje arheološka dela, ki jih je pod vodstvom arheologa Luke Rozmana opravil arheološki biro Magelan skupina iz Kranja.

Pričakovano so odkrili ostanke obzidja protiturškega tabora iz začetka 16. stoletja, ki je obdajalo tedanjo cerkev, kar je lepo vidno tudi na Klobučaričevi skici iz leta 1603, pa tudi ostanke vogalnega stolpa in po vsej verjetnosti ostanke gotske zakristije ter kostnico, pod vsem tem pa aprila še slovansko grobišče. »Gre za ostanke protiturškega tabora, kakršni so bili razširjeni po južni Avstriji, Madžarskem in severni Romuniji. Arheološke raziskave so pokazale, da ne gre za kompaktnejšo, utrdbeno gradnjo, ampak za enostavnejšo oziroma neke vrste pribežališče, za njegovo gradnjo pa je habsburškega cesarja Maksimiljana leta 1500 zaprosil novomeški prošt in kasnejši dunajski škof Jurij Slatkonja, saj sam kraj ni imel nobene stavbe, v katero bi se lahko ljudje zatekli pred nevarnostjo. Podoben protiturški tabor je bil tudi v Semiču in Dolenjskih Toplicah. Čeprav je na Klobučaričevi sliki poleg tabora in stolpov upodobljena tudi kašča, njenega tlorisa na preiskovanem zemljišču nismo odkrili, tako da je najverjetneje na sosednji parceli, na kateri se zaključi tudi taborski zid. Odkrili smo vkop oziroma jamo s človeškimi kostmi brez arhitekture. Domnevamo, da so vanjo položili kosti, ki so jih prekopali ob dograditvi cerkve med 1. svetovno vojno. Okoli cerkve je bilo med letoma 1122 in 1825, torej dobrih sedemsto let, pokopališče, ki so ga nato prestavili na današnjo lokacijo. Žal je najdišče precej poškodovano s kasnejšimi infrastrukturnimi vodi,« je pojasnila Udovčeva.

IZKOPALI TRI SLOVANSKE GROBOVE

Ob koncu arheoloških raziskav so izkopali tri slovanske grobove iz 10. in 11. stoletja. Že aprila so v enem izmed njih poleg delov ženskega okostja našli tudi bronasti grozdasti uhan z lokom iz žice in dva bronasta obsenčna obročka, nakit, ki so ga nosile Slovanke.

»Grobov je več, vendar tistih, ki jih ni poškodovalo sondiranje oziroma predhodne raziskave, ne bomo odpirali. Izkopali smo tri grobove, ki smo jih poškodovali in dokumentirali že med predhodnimi raziskavami. V enem grobu smo izkopali še prstan in del naglavnega nakita oziroma obsenčni obroček. Presenetili so nas slabo ohranjeni skeleti pokojnikov,« je povedal Luka Rozman.

PREZENTACIJA ZA OKROGLI JUBILEJ

Celoten projekt urejanja okolice župnijske cerkve sv. Kancijana, ki ga je izdelalo mirnopeško podjetje Struktura, je razdeljeno v tri faze, financira pa ga Župnija Mirna Peč. V sklopu prve je ureditev površine okoli cerkve, v drugi brežine na južni strani in v tretji ureditev starega župnišča enkrat v prihodnosti. Mirnopeška občina bo ob tem financirala prenovo gospodarske javne infrastrukture (vodovoda in kanalizacije) pod platojem, ki se ureja.

Kot je povedal domači župnik Janez Rihtaršič, bodo za občane v nedeljo, 11. septembra, po osrednjem nedeljskem bogoslužju pripravili vodeni ogled po najdišču, samo prezentacijo protiturškega tabora pa bodo pripravili za 100-letnico gradnje sedanje cerkve. Ta svoj okrogli jubilej praznuje 15. aprila prihodnje leto, obeležili pa ga bodo konec maja za farno žegnanje.

Članek je bil objavljen v 34. številki Dolenjskega lista 25. avgusta 2016

M. Žnidaršič

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava