Ob zaključku Toporišičevega leta proti uvajanju tujejezičnih predavanj na slovenske univerze

14.10.2016 | 08:20

Ob zaključku Toporišičevega leta proti uvajanju tujejezičnih predavanj na slovenske univerze
Ob zaključku Toporišičevega leta proti uvajanju tujejezičnih predavanj na slovenske univerze
Ob zaključku Toporišičevega leta proti uvajanju tujejezičnih predavanj na slovenske univerze

Po uspešno zasnovanem in izvedenem posvetu 11.10. v Malem avditoriju Posavskega muzeja Brežice pošiljamo dve pomembni izjavi, ki so jih sprejeli udeleženci posveta ZAKLJUČEK TOPORIŠIČEVEGA LETA.

Na posvetu so sodelovali slovenisti s SAZU, ljubljanske in mariborske Filozofske fakultete ter Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU: akademikinja prof. dr. Zinka Zorko, prof. dr. Marko Jesenšek, prof. dr. Vera Smole, doc. dr. Helena Dobrovoljc in doc. dr. Nataša Jakop, ki so predstavili Jožeta Toporišiča, njegov opus, delo za slovenski pravopis ter njegove raziskave na področju slovenske frazeologije in dialektologije. Udeležence posveta sta pozdravila predstavnik Občine Brežice, Dražen Levojević, in Damjana Pečnik, državna sekretarka Ministrstva za kulturo.

Izjava 1

Zbrani na posvetu v Brežicah ob zaključku Toporišičevega leta predlagamo, da se uredi Toporišičeva bibliografija v sistemu Cobiss, in sicer tako, da se vanjo vnesejo vse do sedaj evidentirane bibliografske enote njegovega dela. Teh je 1171, zbrane in objavljene so v njegovih bibliografijah (Slavistična revija 1986, Slavistična revija 1996 in Slavistična revija 2007); gre za bibliografijo, ki jo je sestavil profesor Toporišič (1986 in 1996), zadnjo (2007) pa je dopolnila Anka Sollner Perdih v sodelovanju z Jožetom Toporišičem. Pobudo dajemo, ker je v Cobissu zavedenih manj kot tretjina Toporišičevih enot (697) – v Toporišičevi monografiji Intervjuji in polemike (2011) je zapisano, da je Toporišič »avtor več kot 2000 znanstvenih razprav in strokovnih sestavkov«.

Jože Toporišič je naš največji jezikoslovec druge polovice 20. in začetka 21. stoletja. Njegove objave so najvišji dosežek slovenskega jezikoslovja, zato jih je treba v sistemu Cobiss, ki je najboljši pokazatelj znanstveno-raziskovalnega dela slovenskih raziskovalcev, natančno navesti in predstaviti domači ter svetovni javnosti. Bibliografija akademika profesorja dr. Jožeta Toporišiča mora biti urejena in celovito predstavljena, zato predlagamo, da odgovorni to v Cobissu nemudoma uredijo.

Izjava 2

Zbrani na posvetu v Brežicah ob zaključku Toporišičevega leta opozarjamo na nesprejemljiva prizadevanja dela slovenskega visokega šolstva in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki želijo spremeniti Zakon o visokem šolstvu, in sicer člen o učnem jeziku – predlog poskuša uzakoniti možnost, da bi slovenski profesor slovenskemu študentu na slovenski univerzi za slovenski davkoplačevalski denar lahko predaval v neslovenščini, tj. tujem jeziku.

»VSAK JEZIK IMA SVOJ DOM IN DOM SLOVENŠČINE JE TUKAJ« (Jože Toporišič)

Akademik Toporišič je ves čas zagovarjal edino naravno možnost – učni jezik na slovenskih univerzah mora biti in ostati slovenski, slovenska znanost pa se mora najprej posredovati Slovencem v slovenskem jeziku, najboljše, kar imamo, pa je nato potrebno ponuditi svetu v brezhibnih prevodih. To je prava promocija in internacionalizacija našega visokega šolstva in znanost, ki je ne omejuje diktat tujejezičnosti in s tem trivialnega sporazumevanja.

Pozivamo resorno ministrico, da iz Novele umakne 1. člen.

Pozivamo slovenske poslance, da zavrnejo poskus uvajanja tujejezičnih predavanj na slovenske univerze, če bo tak predlog kljub prizadevanju stroke in široke javne podpore prišel v presojo v Parlament.

Partnerji v ožjem programskem odboru Toporišičevo leto: Alenka Černelič Krošelj, Irena Majce, mag. Tea Bemkoč, Ivan Molan

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava