Mednarodno prijateljsko srečanje esperantistov v Brežicah

29.7.2015 | 08:20

Mednarodno prijateljsko srečanje esperantistov  v Brežicah

V organizaciji Kluba esperantistov Posavja (KEP), ki ga vodi mag. Anton Mihelič, in Združenjem za esperanto Slovenije (ZES) je bilo v soboto, 25. julija 2015, v Brežicah mednarodno prijateljsko srečanje esperantistov, ki se ga je poleg predstavnikov domačega KEP in predstavnikov slovenskih esperantskih društev in zveze udeležilo še štirideset esperantistov, večinoma iz sosednje Hrvaške.

Skupaj se je srečanja udeležilo 55 udeležencev.

Srečanje pod naslovom »Regijsko sodelovanje med esperantskimi društvi« je bilo organizirano v počastitev 128. obletnice izida prve knjige ustanovitelja mednarodnega jezika Esperanta, L.L. Zamenhofa, 26. julija 1887, ki ga praznujemo kot Mednarodni dan Esperanta.

Celodnevno srečanje se je pričelo z zbiranjem udeležencev med 9.00 – 10.00 uro v Mestni hiši Brežice, ki je prijazno odprla vrata in nas gostila v svojih prostorih.

Aranžma v dvorani je bil svečan, skladen z namenom dogodka: pozlačen kip L.L.Zamenhova, esperantska zastava, napis »Eŭropa – Egalrajto – Esperanto« (Evropa – enakopravnost – esperanto) in lep šopek iz domačega vrta. Na zidu je bila LCD-projekcija uradnega plakata srečanja, kjer nista manjkala niti uradna znaka Dneva esperanta in jubilejnega, 100. Svetovnega esperantskega kongresa v Franciji, ki se je pričel ravno na dan brežiškega shoda. V predsobi dvorane: razstava esperantske literature (Libro servo/Postrežba knjig) in prospektov lokalne turistične ponudbe.

Ob 10.00 se je po slovesnem začetku s predvajanjem esperantske himne začel uradni del srečanja, s pozdravnim nagovorom predsednika KEP, mag. Antona Miheliča. Uvodoma je pozdravil predsednika ZES, Janeza Juga , predsednika ZEH, Anta Mlinarja, predstavnico Občine Brežice, podžupanjo, gospo Katjo Čanžar in vse ostale udeležence srečanja.

Izpostavil je namen srečanja, predstavil program druženja in se zahvalil Občini Brežice in Mestni hiši za podporo in pomoč pri izvedbi te mednarodne prireditve.

Podžupanja je izčrpno predstavila gostiteljico srečanja, Občino Brežice, pri čemer je posebej predstavila investicije v infrastrukturo, šole in vrtce ter v razvoj turizma . Izpostavila je tudi trenutno največje gradbišče v Sloveniji, gradnjo HE Brežice in bodočega športno-rekreacijskega parka in vodnega centra ob njej ter bodočo gradnjo HE Mokrice.

Predsednik ZES, Janez Jug, je v nadaljevanju nanizal nekaj misli o pomenu srečanja.

Sledila je glavna tema srečanja, ki jo je podal Anton Mihelič, številčno razpravo udeležencev pa sta enakovredno vodila predsednik KEP in predsednik ZES.

Osrednje sporočilo uvodnega predavanja in diskusije je bilo, da je potrebno bistveno izboljšati meddruštveno izmenjavo obiskov z aktivnim sodelovanjem na mnogih številnih, že tradicionalnih, pa tudi novih esperantskih prireditvah izobraževalnega, kulturno-zabavnega, turističnega in športnega značaja. Posebno pozornost pa je potrebno nameniti medsebojnemu informiranju in pomoči pri izvedbi različnih aktivnosti posameznih esperantskih društev.

Kot dodatek je za zaključek Anton Mihelič predstavil še delo domačega KEP od ustanovitve do danes.

Sledil je kulturni program, ki so ga doživeto in kvalitetno izpeljali pevci MePz »Franc Bogovič« iz Dobove, kot pika na i je bila zapeta slovenska narodna pesem »Prav lepo je res na deželi« v esperantskem jeziku. Sledilo je nekaj recitacij pesmi avtorjev Ivane Vatovec in Srečka Kosovela v izvedbi Ivane Vatovec, Reneje Mihelič in Antona Miheliča.

V odmoru so gostitelji za udeležence v avli Mestne hiše pripravili pogostitev z degustacijo kvalitetnega »županovega vina«. Pri tem sta se še posebej izkazali Reneja Mihelič, s prijaznimi sosedi in Ivana Vatovec, saj so pripravili slastne domače prigrizke, domači sok in celo izvirsko vodo.

Sledila je predstavitev pestre dejavnosti številnih hrvaških, banjaluškega in slovenskih esperantskih društev. Dejavna, živahna in vsebinsko zelo poglobljena razprava je pokazala, da so se udeleženci doumeli glavni namen srečanja, ob tem pa so se počutili zelo dobro in prijetno, kar so potrjevale številne pohvale udeležencev organizatorjem srečanja. Pri tem je potrebno vsekakor poudariti, da ni manjkalo želja in pobud za izmenjavo obiskov in aktivnega sodelovanja slovenskih esperantistov na številnih napovedanih hrvaških prireditvah in obratno.

Mnogi predstavniki esperantskih društev iz Hrvaške in Banje Luke so podarili KEP-u nekaj bogate literature in tematsko obarvanih spominkov. Mićo Vrhovec iz banjaluškega društva »La Mondo« (Svet) je celo brez vsake spremljave zapel v esperantu tisto znano srbsko »Ima dana…« (Iujn tagojn).

Po zaključku, ko so se vsi udeleženci pred Mestno hišo ovekovečili na skupni fotografiji, je sledil ogled zbirk Posavskega muzeja v gradu Brežice.

Na grajskem dvorišču je udeležence pričakala in pozdravila direktorica muzeja, gospa Alenka Černelič Krošelj, ki je nato skupaj s sodelavcem izvedla ogled.

Posavski muzej v gradu Brežice je po svoji vsebini zelo raznolik, bogat, moderen in nudi svojim obiskovalcem resnično prvovrsten in zelo kvaliteten vpogled v življenje mesta, pokrajine od pradavnine vse do danes.

Ivana Vatovec je po zaključku ogleda muzeja pred gradom udeležencem predstavila glavne značilnosti mesta Brežice.

Nato je sledil zaključek na turistični kmetiji Vimpolšek, kjer se je v prijetnem druženju srečanje končalo.

Maloštevilnim članom KEP je uspelo pod vodstvom neutrudnega predsednika Antona Miheliča, ki je nosil glavno breme srečanja, pripraviti odmevno, neoporečno in vsebinsko bogato mednarodno srečanje Esperantistov, ki je lahko vzor za vsa bodoča podobna srečanja.

Dana je bila pomembna spodbuda za ponovno okrepitev sodelovanja med hrvaškimi, bosansko-hercegovskimi in slovenski esperantisti, kar je v preteklosti bilo bolj prisotno kot pa v današnjem času.

Edina pomanjkljivost srečanja je bila v tem, da se srečanja niso udeležili povabljeni esperantisti iz Avstrije, Madžarske, Italije in drugih sosednih držav, z izjemo Hrvaške in predstavnika iz Bosne …

Je pa potrebno poudariti, da je srečanje bilo bogato oglaševano v mnogih medijih (TEA Bulteno iz Trsta, Tempo iz Zagreba, Eŭropa Bulteno – glasilo Evropske esperantske zveze, Balkana Verda Stelo – nulta številka bodočega glasila esperantistov Balkana, spletne strani KEP, ZES, Hrvaške esperantske zveze in Esperantskega društva Maribor, FB-profil predsednika KEP in raznih esperantskih organizacij po svetu,……).

Prireditev je imela tudi lastno spletno stran, izdelan pa je bil tudi uradni plakat srečanja, kar je zagotavljalo celostno podobo tega pomembnega mednarodnega esperantskega dogodka v Brežicah.

Vzrokov je nedvomno več, med njimi tudi mednarodni kongres esperantistov v času od 25. julija do 1. avgusta 2015, kakor tudi oddaljenost in finančne težave, s katerimi se spopadajo zveze, društva in posamezniki.

Kljub prej mačehovskemu kot prijaznemu odnosu, ki so ga esperantisti danes deležni pri nas in v svetu, pa na izkušnji, ki smo jo doživeli ob tem mednarodnem srečanju v Brežicah, lahko zaključimo, da so se Občina Brežice, Mestna hiša, Posavski muzej in Turistična kmetija Vimpolšek izkazali in vsak po svoje pripomogli, da bo ta dan ostal v prijetnem spominu udeležencev.

Tekst: Rudi Mlinar in Anton Mihelič
Foto: Rudi Mlinar, Anton in Reneja Mihelič ter Peter Simonišek

Galerija

_srecanje-01, _srecanje_01
_srecanje-02, _srecanje_02
_srecanje-03, _srecanje_03
_srecanje-04, _srecanje_04
_srecanje-05, _srecanje_05
_srecanje-06, _srecanje_06
_srecanje-07, _srecanje_07
_srecanje-08, _srecanje_08
_srecanje-09, _srecanje_09
_srecanje-10, _srecanje_10
_srecanje-11, _srecanje_11
_srecanje-12, _srecanje_12
_srecanje-13, _srecanje_13
_srecanje-14, _srecanje_14
_srecanje-15, _srecanje_15
_srecanje-16, _srecanje_16
_srecanje-17, _srecanje_17
_srecanje-18, _srecanje_18
_srecanje-19, _srecanje_19
_srecanje-20, _srecanje_20
_srecanje-21, _srecanje_21
_srecanje-22, _srecanje_22
_srecanje-23, _srecanje_23
_srecanje-24, _srecanje_24
_srecanje-25, _srecanje_25
_srecanje-26, _srecanje_26
_srecanje-27, _srecanje_27
_srecanje-28, _srecanje_28
_srecanje-29, _srecanje_29
_srecanje-30, _srecanje_30
_srecanje-31, _srecanje_31
_srecanje-32, _srecanje_32
_srecanje-33, _srecanje_33
_srecanje-34, _srecanje_34
_srecanje-35, _srecanje_35
_srecanje_37
_srecanje_38
_srecanje_39
_srecanje_40
_srecanje_41
_srecanje_42
_srecanje_43
_srecanje_44
_srecanje_45
_srecanje_46
_srecanje_47
_srecanje_48
_srecanje_49
_srecanje_50
_srecanje_51
_srecanje_52
_srecanje_53
_srecanje_54
_srecanje_55
_srecanje_56
_srecanje_57
_srecanje_58
_srecanje_59
_srecanje_60
_srecanje_61
_srecanje_62
_srecanje_63
_srecanje_64
_srecanje_65
_srecanje_66
_srecanje_67
_srecanje_68
_srecanje_69
_srecanje_70
_srecanje_71
_srecanje_72
_srecanje_73
_srecanje_74
_srecanje_75
_srecanje_77
_srecanje_78
_srecanje_79
_srecanje_80

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava