»Esperantska točka« na literarnem večeru, posvečenem Borisu Pahorju

3.1.2014 | 08:10

Člani KEP izvajajo »esperantsko« točko

Člani KEP izvajajo »esperantsko« točko

V sklop tradicionalnih literarnih večerov Literarne sekcije »Beseda« pri KD »Franc Bogovič« Dobova sodi tudi tisti, ki je bil izveden 18. decembra 2013 v Kavarni Brežice in je bil posvečen delu Borisa Pahorja. Člani Kluba esperantistov Posavje (KEP) smo v počastitev spomina na tvorca esperanta Ludwiga Lazarja Zamenhofa izvedli posebno »esperantsko« točko.

Za napovedjo našega nastopa v slovenščini in v esperantu smo izmenično prebrali informativni letak o esperantu avtorja esperantista Janeza Zadravca. V esperantu smo zapeli znano ljudsko »Barčica« (Ŝipeto).

Tako smo dodali še kamenček k širjenju ideje esperanta za širšo javnost.

V nadaljevanju navajamo prebrani tekst na navedeni prireditvi.

»Med nastopajočimi v nocojšnjem večeru smo tudi člani Kluba esperantistov Posavje, ki je v sestavu Literarne sekcije "Beseda". Zato bo naslednja točka posvečena spominu na idejnega tvorca esperantskega jezika, ruskega Žida, očesnega zdravnika Ludviga Lazarja Zamenhofa. Ta pomemben mož se je rodil 15. decembra 1859, v nekdanjem ruskem in sedaj poljskem mestu Bjalistoku. Umrl je 14. aprila 1917, v Varšavi.

Inter la realigistoj en la ĉinokta vespero ni estas ankaŭ membroj de la Esperanto-Klubo Posavje, kiu estas en la struktuo de Literatura Sekcio "Vorto". Tial la sekva punkto estos dediĉita al la memoro de la koncepta kreinto de Esperanto-lingvo, rusa judo, okulkuracisto Ludwigo Lazaro Zamenhof. Tiu grava viro estis naskita la 15-an de decembro 1859 en la iama rusa kaj nun la pola urbo Bjalistok. Li mortis la 14-an de aprilo 1917, en Varsovio.

Mednarodni jezik esperanto je nastal leta 1887, ko je izšel Zamenhofov prvi učbenik esperanta "Lingvo internacia" (Mednarodni jezik) in sicer zaradi družbenih potreb po enakopravnem sporazumevanju ljudi različnih jezikov in narodov. Esperanto je enako lasten in enako tuj vsem ljudem in narodom ne glede na raso, spol, barvo kože, številčnost ali jezik.

Vse potrebne informacije o mednarodnem jeziku esperantu, o ideji bratstva vseh ljudi in o gibanju za enakopravno sporazumevanje ter mir lahko dobite v knjižnicah, časopisih, enciklopedijah, društvih ter na medmrežju (www.esperanto.si itd.)

Preden nadaljujete z iskanjem informacij vas želimo opozoriti, da lahko mednarodni jezik esperanto vpliva na vašo vest, zavest in samozavest! Premislite in se sami odločite!

Kako vpliva na vest?

•Ker boste ugotovili, da je del sedanje materialne in moralne krize doma in v svetu tudi kriza vrednot na kulturno jezikovnem področju, kjer se nadaljuje kolonializem in namesto enakopravnosti velja pravilo močnejšega.

•Ker vam lastna vest pravi, da je sodelovanje med različnimi narodi možno le na osnovi enakopravnega sporazumevanja. Tega pa ne more zagotoviti noben narodni jezik, pač pa samo mednarodni jezik.

Kako vpliva na zavest?

•Ker boste ugotovili, da skoraj vso zgodovino človeštva sestavljajo poskusi podrejanja na vojaškem, političnem, ekonomskem in kulturno - jezikovnem področju.

•Ker boste spoznali, da so vse velike besede o enakopravnem sodelovanju in sporazumevanju v dokumentih OZN, EU in drugih mednarodnih ustanovah ostali samo črka na papirju.

•Ker boste spoznali, da je v svetu z več kot dva tisoč jeziki in njihovimi kulturami problem enakopravnega sporazumevanja načrtno prikrit in zlorabljen s strani politikantov in velikih narodov.

•Ker ste se odločili, da tujcem ne boste vsiljevali svojega jezika, pač pa boste kot izraz strpnosti, spoštovanja in enakopravnosti uporabljali mednarodni jezik.

Za popestritev sledi znana ljudska "Barčica/Ŝipeto".

Ŝipeto naĝas sur la maro,
kliniĝas mastoj en la vent'
Antaŭen nur, antaŭen nur,
kun la vent' al aventur'!
Ŝipeto naĝas sur la maro,
Veloj flirtas en la vent'.
Antaŭen nur, antaŭen nur,
ĝis la fino del' vetur'!

Kako esperanto vpliva na samozavest?

•Ker ste odločeni, da zagovarjate jezikovno demokracijo v mednarodnem sodelovanju in jezikovne človekove pravice do maternega jezika ter do enakopravnega mednarodnega sporazumevanja z mednarodnim jezikom. S tem ohranite svojo identiteto, uveljavljate enakopravnost in krepite samozavest.

Če po vsem povedanem menite, da bo mednarodni jezik esperanto koristil vaši vesti, zavesti in samozavesti,

potem ste dobrodošli v gibanju za mednarodni jezik esperanto!

Pridružite se nam lahko tudi na brezplačnem tečaju esperanta, ki se bo pričel 9. januarja 2014, ob 17.00, v računalnici Knjižnice Brežice

Anton Mihelič

Komentiraj prispevek

Uporabniško Ime

e-Naslov

Vaš komentar

Izračunajte vsoto pet in šest: