Skupščina OZ RK Novo mesto: Pomoči potrebnih iz dneva v dan več

22.4.2012 | 10:50

Marija Dragan in Sonja Hajnšek z gen. sekretarjem dr. Danielom Starmanom in predsednico OZRK NM mag. Mojco Špec Potočar

Marija Dragan in Sonja Hajnšek z gen. sekretarjem dr. Danielom Starmanom in predsednico OZRK NM mag. Mojco Špec Potočar

Avguština Lah z generalnim sekretarjem RKS dr. Danielom Starmanom in predsednico OZRK NM  mag. Mojco Špec Potočar

Avguština Lah z generalnim sekretarjem RKS dr. Danielom Starmanom in predsednico OZRK NM mag. Mojco Špec Potočar

Območno združenje RK Novo mesto je na četrtkovi Skupščini pregledalo poročilo o delu za leto 2011 in obravnavalo program dela za leto 2012. Člani zbora so ugotavljali, da se potrebe po pomoči iz dneva v dan večajo, vse več je prošenj za finančne pomoči, le-tem pa ne sledi enako število donacij. Sklad za pomoč ljudem v stiski črpa prihodke še iz prejšnjih let, vendar ob taki dinamiki je za vse člane RK nov izziv, kako pridobiti več sredstev in še kakšno novo donacijo. Zavedamo se, da je pomembna tudi psihosocialna pomoč in delo z ljudmi, ki ostanejo v hudih stiskah, zaradi brezposelnosti in zmanjševanja dohodkov. Tudi za te programe je potrebno pridobiti sredstva in tukaj računamo predvsem na občine.

V bolj veselem delu dogajanja so bila podeljena tudi priznanja zaslužnim prostovoljcem, dva bronasta znaka RKS, ki sta ju prejeli Sonja Hanjšek, predsednica KORK Drska in Marija Dragan iz KORK Mali Slatnik in zlati znak RKS Avguština Lah za dolgoletno delo z mladimi in vodenje KORK Majde Šilc. Čestitala sta jim generalni sekretar RKS dr. Daniel Starman in predsednica OZRK Novo mesto mag. Mojca Špec Potočar.

Sekretarka Barbara Ozimek

Komentiraj prispevek

Uporabniško Ime

e-Naslov

Vaš komentar

Izračunajte vsoto devet in ena: