Šport-špas in druženje vseh generacij: pohod in meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola, pri OŠ Suhor

14.5.2011 | 09:00

Aktivnosti –OZRK Metlika

- v torek, 3.5.2011 – predaja drugega avtomatskega defibrilatorja v splošno rabo občanom- strani ekipe prve pomoči Rdečega križa Metlika

pa prikaz reanimacije oz. oživljanja in uporaba omenjenega aparata

Aparat, ki ga uporabljamo ob zastoju srca bo predan namenu v torek, 3. maja 2011 ob 10.00 uri.

Nameščen bo na steni ob vhodu v NLB na Trgu svobode v Metliki

- od 4.5.2011 do 12.5.2011 med 9- 10 uro delitev prehrambenih paketov, (hrana je skladiščena v garažah za ZD Metlika)(priča vse večjemu odpuščanju delavcev s tem pa potreba po pomoči)

- v soboto, 14.5.2011 med 9.00 – 12.00 uro na OŠ Suhor – šport-špas (druženje vseh generacij)- pohod in meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola na OŠ Suhor za vse obiskovalce oz. krajane

- v soboto, 14.5.2011 med 9. 00- 10.00 uro na OŠ Metlika- ekipa prve pomoči Rdečega križa Metlika prikaz reanimacije oz. oživljanja in uporaba defibrilatorja – za starše in učence OŠ Metlika

- v petek, 20.5.2011 ob 10.00 uri na OŠ Metlika - kviz mladih članov RK z štirimi OŠ (na temo: PP, pravila ceste in zgodovina RK)

- V soboto, 21.5.2011 ob 10.00 uri obisk prostovoljcev in krvodajalcev iz Ajdovčine v muzeju RKS v Gradacu- Bela krajina