Mladi želijo aktivno vlogo

15.4.2008

Lucijan, Robi, Andrej, Rok in Gregor so prebrali zahteve mladih.

Lucijan, Robi, Andrej, Rok in Gregor so prebrali zahteve mladih.

V Mladinskem centru Brežice je danes potekala konferenca z naslovom »Delujmo lokalno«, ki sicer predstavlja pripravo in izvedbo 11 regijskih srečanj, prvo je bilo v Škofji Loki, in bodo združila mlade, mladinske delavce in voditelje, predstavnike mladinskih centrov in drugih organizacij ter lokalnih oblasti. Partnerji pri projektu so Urad RS za mladino, skupnost občin Slovenije, Zavod Movit NA Mladina, Nacionalna agencija programa »Mladi v akciji«, Mladinska mreža MaMa in raziskovalci mladinskega dela. Namen konference je bila opredelitev pomena mladinskega dela, mladinske politike ter razvojne možnosti na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.

Poleg nekaj mladih so se je udeležili nekateri gostje, vidni predstavniki posavskih občin, razen sevniške in Bistrice ob Sotli. Projekt je najprej predstavila brežiška podžupanja Patricija Čular, tokrat v vlogi direktorice Mreže MaMa, ki je dejala, da še vedno drži pregovor, da na mladih svet stoji, zato je potrebno lokalno skupnost sooblikovati z mladimi in izpostavila zaskrbljujoče dejstvo, da je med iskalci zaposlitve veliko tistih, ki iščejo prvo zaposlitev - torej mladih.

Dr. Andrej Fištravec je spregovoril o mladih kot zelo pomembni skupini družbe. Poudaril je, da so mladi toliko kreativni, kolikor jim to družba omogoča, zato se nič ne bi smelo zgoditi brez njih. Mladinsko delo je raznovrstno, vendar razvito na ravni gibanja, ni pa znotraj sistema.

Primož Ferjančič, predstavnik Nacionalne agencije programa  »Mladi v akciji« je spregovoril o operacionalizaciji evropske mladinske politike, Aleš Ojsteršek pa je predstavil Urad RS za mladino, ki je organ v sestavi Ministrstva za šolstvo, in ob tem mladinsko delo v Sloveniji.

Da ne bi izrečene besede na današnji konferenci »izpuhtele v zrak«, so mladi iz vseh posavskih občin pripravili posebno listino o vključevanju mladih v lokalno življenje, ki so jo ponudili v podpis odgovornim iz posameznih občin. V njih so zapisali svoja pričakovanja od lokalnih skupnosti; Robi iz krške občine je dejal, da si želijo večje priznavanje mladinskega dela, Gregor iz občine Kostanjevica je izrazil željo po ustreznih prostorih, ki jih tam mladi še nimajo, ter več moralne podpore pri delu mladih, Andrej iz Bistrice ob Sotli, ki je sicer bil malo razočaran, ker podpisnika iz njihove občine ni bilo, pričakuje nadaljnjo podporo pri delu mladinskega centra, Rok iz sevniški občine, ki prav tako ni imel podpisnika, je izpostavil željo mladih, naj si občina še bolj aktivno prizadeva za vzpostavitev ustreznih osnovnih prostorov za razvoj mladinskih dejavnosti, pa tudi dodatnik, kot so mladinske točke po krajevnih skupnostih, Lucijan iz Brežic pa je povedal, da si mladi želijo povečanje sredstev za redno in projektno delo mladih, več posluha za projekte, ki jih mora občine izvesti za mlade ter priznanje dela mladih.

Župan občine Brežice Ivan Molan, podžupanji iz Kostanjevice in Krškega Melita Skušek in Ana Nuša Somrak ter svetovalka na oddelku za družbene dejavnosti na Občini Radeče Melita Simončič so jih v njihovih zahtevah podprli in s podpisom obljubili, da si bodo prizadevali za njihovo čimprejšnjo uresničitev.

Zvočni zapisi

Robi, Gregor, Andrej, Rok in Lucijan o vsebini listine...

Galerija

Dr. Andrej Fištravec
Primož Ferjančič
Aleš Ojsteršek
Patricija Čular
Ivan Molan
Melita Skušek
Ana Nuša Somrak
Melita Simončič
Ivan Molan podpisuje listino, ki mu jo je izročil Lucijan.
Ana Nuša Somrak se pripravlja na podpis listine, ki ji jo izroča Robi.
Mladi želijo aktivno vlogo
Melita Skušek podpisuje listino, ki ji jo je izročil Gregor.
Mladi želijo aktivno vlogo
Marija Duktaj Fruk iz MC Brežice
Mladi želijo aktivno vlogo
Mladi želijo aktivno vlogo
Mladi želijo aktivno vlogo

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava