Arhiv osmrtnic

Začetni datum: sobota, 30.7.2016, stran: 1

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta in starega očeta

MIROSLAVA FRIDERIKA STERNADA

iz Spodnje Pohance 6

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče. Zahvaljujemo se tudi kaplanu Urbanu iz Vidma pri Krškem za lepo opravljen obred, podjetju Kostak Krško, inštrumentalistom za lepo zaigrane žalostinke, doktorju Josipoviću in medicinskemu osebju negovalnega oddelka Splošne bolnišnice Brežice. Zahvala tudi kolektivoma Nuklearne elektrarne Krško in Merkur Brežice za darovano cvetje, sveče ter izrečena sožalja.

Žalujoči: žena Anica in vsi njegovi

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage

MARIJE MIKOLAVČIČ

iz Krškega

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem in sodelavcem za izrečeno sožalje, podarjene sveče ter svete maše. Hvala tudi Bolnišnici Golnik, urgenci ZD Krško in dr. Planinčevi. Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Ob rojstvu sva dobila najlepši dar - tebe za mamo.

Ob boleči izgubi naše ljubljene mame

ROZIKE ILJAŠ

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, besede tolažbe, darovane sveče, svete maše in vsem, ki so jo pospremili na njeni zadnji poti. Posebno hvala gospodu župniku Vladu Leskovarju za izrečene beseda slovesa in za lepo opravljen obred.
Vsa toplina njenega srca bo ostala vedno z nami.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage

IDE ŽNIDARŠIČ

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam stali ob strani in jo pospremili k večnemu počitku. Posebej hvala patronažni sestri Marti, dr. Mitiču, internemu oddelku, gospodu Žičkarju in župniku za lepo opravljen obred ter pevcem za zapete žalostinke.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Ob smrti naše drage mame

FRANČIŠKE RAK

iz Dolenjega Boštanja

se z globoko hvaležnostjo spomnimo vseh, ki ste mami bili v pomoč in veselje. Zahvaljujemo se vsem zaposlenim Doma starejših občanov Sevnica, zdravnikom in sestram Zdravstvenega doma Sevnica, prijateljem, sorodnikom, sosedom, znancem, pevcem iz Boštanja, župniku župnije Boštanj, glasbeniku, praporščakoma in pogrebni službi Komunala Sevnica.

Vsi njeni

Sporočamo žalostno vest, da je v 66. letu starosti umrl

FRANC UDOVČ

iz Novega mesta, Krka 4.

Pogreb bo v nedeljo, 31. julija, ob 15. uri na pokopališču v Srebrničah. Žara bo na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je v 39. letu starosti umrl

MATJAŽ ROŽMAN

iz Učakovcev 4 pri Vinici.

Pogreb bo v soboto, 30. julija, ob 16. uri na pokopališču v Vinici. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je v 99. letu starosti umrla

KRISTINA KRAMARIČ – TINA,

rojena Grdiša,

iz Črnomlja, Ul. Belokranjskega odreda 6, nazadnje oskrbovanka DSO Črnomelj.

Pogreb bo na željo pokojnice v ožjem družinskem krogu v ponedeljek, 1. avgusta, na pokopališču v Vojni vasi. Žara bo na dan pogreba od 11. do 14. ure v tamkajšnji drugi mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je v 98. letu starosti umrla

FRANČIŠKA SOMRAK

iz Novega mesta, Gubčeva ulica 7a.

Pogreb bo v ponedeljek, 1. avgusta, ob 17. uri na pokopališču v Šmihelu. Žara bo na dan pogreba od 13. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je v 75. letu starosti umrl

ALOJZ ŽIBERT,

upokojeni mizar Stillesa,

z Brezovega 3 pri Studencu.

Pogreb bo v soboto, 30. julija, ob 16. uri na pokopališču na Raki. Žara bo na dan pogreba od 9. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

1 2 3 4 5 ...