Arhiv osmrtnic

Začetni datum: sobota, 28.3.2015, stran: 1

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega sina, brata, bratranca, strica, svaka, botra in dobrega soseda

IVANA SLAKA

iz Curnovca

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom iz Curnovca in s Trebeža, bivšim Ivanovim sodelavcem, ki ste nam stali ob strani, izrekli sožalje, darovali sveče, cvetje, denarno pomoč, svete maše ter ga v tako lepem številu pospremili na njegovi zadnji poti. Posebna zahvala gre osebju internega oddelka Splošne bolnišnice Brežice, pogrebni službi Žičkar za organizacijo in vodenje pogreba, pevcem s Sromelj za zapete žalostinke, praporščakom, govorniku gospodu Branku Krošlju za izrečene poslovilne besede in gospodu župniku Mateju za lepo opravljen cerkveni obred. Hvala tudi vsem, ki ste ga v času njegove bolezni obiskovali in vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali, pa vas nismo posebej imenovali.

Žalujoči: vsi njegovi

Sporočamo žalostno vest, da je v 69. letu starosti umrl

SREČKO FURLAN

iz Črešnjic 4 a.

Pogreb bo v torek, 31. marca, ob 16. uri v cerkvi Sv. Marka v Cerkljah ob Krki. Žara bo na dan pogreba od 9. ure dalje v mrliški vežici v Bušeči vasi. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

ZAHVALA

Po dolgih letih življenja in duhovniškega delovanja v tujini je večni mir in pokoj našel v domovini naš rojak in duhovnik 

msgr. ANTON KOVAČIČ.

Zahvaljujemo se gospodu župniku Vladu Leskovarju za organizacijo pogreba, gospodu škofu Lipovšku in duhovnikom za lep cerkveni obred, cerkvenim pevcem, pogrebni službi Žičkar ter gostilni Kocjan. Hvala tudi vsem, ki ste darovali za svete maše in sveče ter ste pokojnika pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Ni res, da si odšla - nikoli ne boš.
Ujeta v naša srca z najlepšimi spomini
boš vsak naš korak spremljala v tišini.

Ob boleči izgubi drage mame, sestre, tete, svakinje in botre

MARIJE VOLČANJK

iz Podvinj pri Kapelah

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste nam pomagali in stali ob strani, izrekli sožalje, darovali svete maše, sveče in cvetje ter jo pospremili na njeni zadnji poti. Hvala vojaškemu kaplanu g. Mateju Jakopiču za lepo opravljen obred in pogrebno sv. mašo, kapelskim pevcem, cerkvenim pevkam, glasbenikom in pogrebni službi Žičkar. Hvala vsem, ki ste bili z nami in mnogim, ki vas nismo posebej imenovali.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Spomin nate večno bo živel,
nikoli ti zares od nas ne boš odšel,
v naših srcih večno boš živel.

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi našega ljubega moža, očeta, dedka, brata, strica, bratranca prijatelja in dobrega soseda

MARTINA MLINARIČA

iz Lončarjevega Dola 7a pri Sevnici

se želimo iskreno zahvaliti vsem vam, ki ste nam ob žalostnih trenutkih stali ob strani in čutili z nami. Hvala za darovane sveče, cvetje in maše. Posebna zahvala gospodu župniku za lep obred. Posebna zahvala Marjanu Hribarju za lepo odpete pesmi in trobentaču Dejanu Brečku za zaigrane pesmi. Hvala družini Šerjak in Petru Blatniku. Še posebna zahvala družini Dremšak-Hočevar; Tini, Ivanki in Silvi za vso nesebično pomoč. Hvala vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in sosedom, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala tudi tistim, ki vas v zahvali nismo posebej imenovali, pa ste nam pomagali v teh težkih trenutkih.

Žalujoči: žena Ivi, sinova Miha in Gašper ter hčera Tina z družino

ZAHVALA

Ob boleči in nenadni izgubi našega dragega moža, očeta, dedka, brata, strica, bratranca, svaka in tasta

JOŽETA ŠEPCA

iz Rigonc 24

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v žalostnih trenutkih stali ob strani. Hvala za darovane sveče, cvetje in denarno pomoč. Posebno zahvalo izrekamo gospodu župniku za lepo opravljen obred, dežurni zdravniški službi iz Brežic, sosedom Blažinč, Gerjevič, Kunej in tistim, ki vas nismo posebej imenovali, pa ste nam pomagali v teh težkih trenutkih.

Žalujoči: vse njegovi

ZAHVALA

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin, dragi brat,
bo večno ostal.

Ob izgubi dragega brata in strica

JANEZA KLEMENČIČA

z Verduna pri Uršnih selih

se iskreno zahvaljujem vsem, ki ste nam ob žalostnih trenutkih stali ob strani. Hvala vam za vsak stisk roke, sočutne besede v tolažbo, sveče.

Žalujoči: vsi njegovi

Sporočamo žalostno vest, da je v 60. letu starosti umrl

MILAN GAŠPER

iz Novega mesta.

Pogreb bo v ponedeljek, 30. marca ob 15. uri na pokopališču v Ločni. Žara bo na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je v 87. letu starosti umrl

FRANC DULAR

iz Krškega, Ulica Ilije Gregoriča 18.

Pogreb bo v soboto, 28. marca, ob 15. uri na pokopališču v Brestanici. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici. Svojci vence in cvetje hvaležno odklanjajo.

Sporočamo žalostno vest, da je v 75. letu starosti umrl

IVAN OGOREVC

iz Brezja pri Bojsnem 12.

Pogreb bo v nedeljo, 29. marca, ob 15. uri na pokopališču v Pišecah. Žara bo na dan pogreba od 9. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici. Svojci cvetje hvaležno odklanjajo.

1 2 3 4 5 ...