Arhiv osmrtnic

Začetni datum: torek, 27.9.2016, stran: 1

Sporočamo žalostno vest, da je v 56. letu starosti umrla

VESNA KRANJČIČ,

rojena Bešelič,

s Čateža ob Savi.

Pogreb bo v četrtek, 29. septembra, ob 16. uri na pokopališču v Kostanjevici na Krki. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici. Svojci cvetje hvaležno odklanjajo.

Sporočamo žalostno vest, da je v 80. letu starosti umrla

STANISLAVA OŠTIR

iz Račje vasi 4.

Pogreb bo v petek, 30. septembra, ob 16. uri na pokopališču v Cerkljah ob Krki. Žara bo od četrtka, 29. septembra, od 16. ure dalje v mrliški vežici v Bušeči vasi. Svojci cvetje hvaležno odklanjajo.

Sporočamo žalostno vest, da je v 80. letu starosti umrl

JOŽE CENER

s Trške Gore pri Krškem.

Pogreb bo v ponedeljek, 26. septembra, ob 15. uri na pokopališču v Krškem. Žara bo na dan pogreba od 9. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Z A H V A L A

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče.
Ni več tvojega smehljaja,
utihnil je tvoj glas,
bolečina in samota sta pri nas.
Zato pot nas vodi tja,
kjer sredi tišine spiš,
a v naših srcih za vedno ti živiš.

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta in starega očeta

MARTINA DARINKA KROŠLJA

iz Curnovca,

se iskreno zahvaljujemo Splošni bolnišnici Brežice za lajšanje bolečin ter vsem sorodnikom in prijateljem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani in z nami delili bolečino. Še posebej hvala Milanu, Jožici, Alenu in Davidu Krošelj, družini Staneta Petana, družini Bogolin, Klubu KZA, Društvu kmetic Sromlje, sodelavcem tovarne Vipap in praporščakom. Hvala gospodu župniku Milanu Kšeli za lepo opravljen obred, govorniku Darku Jelčiču, ljudskim pevcem Sromlje, organistu Mitji in pogrebni službi Žičkar za organizacijo pogreba. Hvala vsem za izrečena ustna in pisna sožalja, darovane svete maše, sveče, cvetje in spremstvo na njegovi zadnji poti.

Vedno njegovi: žena Nežika ter hčerki Jožica in Martina z družinama

Z A H V A L A

Ob boleči izgubi naše ljube mame, stare mame, tašče, prababice

JUSTINE KATIČ,

rojene Račič,

z Mrtvic,

se z žalostjo v srcu iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, podarjene sveče in za vse besede tolažbe. Posebno se zahvaljujemo patronažni sestri Željki, urgentni službi Zdravstvenega doma Krško, dr. Meliti Planinc za dolgoletno zdravljenje, pogrebni službi za organizacijo pogreba, pevcem za zapete žalostinke in gospodu župniku za lepo opravljen obred. Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste našo ljubo mamo pospremili na njeni zadnji poti in jo boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Oko zaprem,
v spomin vedno znova tebe uzrem.
Nikjer te ni in to boli.
Spomin na tebe večno bo živel,
nikoli ti zares od nas ne boš odšel,
v naših srcih večno boš živel.

Ob boleči izgubi našega dragega moža in ata

IVANA GAŠPERINA

iz Dolenjih Skopic 14

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in sestram Usmiljenkam Cerklje ob Krki, ki so nam v času njegove bolezni stali ob strani. Hvala vsem za podarjene sveče in denarno pomoč. Zahvala tudi gospodu župniku Janezu Žaklju za opravljen obred, vsem govornikom za lepe besede slovesa in pevcem. Hvala Lovski družini Cerklje ob Krki za organizacijo pogreba, ZŠAM Brežice, praporščakom Posavja in Obsotelja, gasilcem, pogrebni službi Žičkar ter VDC Novo mesto in Sparu Brežice. Vsem še enkrat iskreno hvala, da ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. Naš ata je našel svoj mir.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Ob boleči izgubi drage mame, stare mame, prababice in tete

ROZALIJE PRAH

iz Jelš 22

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in sovaščanom za izrečena sožalja, darovane sveče, cvetje in svete maše. Hvala gospodu kaplanu Romanu Ivanetiču in pogrebni službi Žičkar za lepo voden obred. Najlepša hvala osebju Doma upokojencev Brežice za predano skrb v času bolezni. Hvala zobozdravstvu dr. Zvonimir Katić. Posebna zahvala za vso tolažbo in pomoč sosedama ge. Darji in ge. Milki, prijateljici ge. Mariji in sestrični ge Tilčki. Hvala vsem, ki ste se od naše mame poslovili, jo pospremili na njeni zadnji poti in jo boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Ne bomo tožili, ker si odšla,
hvaležni smo, ker si bila.

Ob boleči izgubi naše drage mame, babice, prababice, sestre, tete, botre in sosede

JOŽEFE PEPCE IVAČIČ,

rojene Kelhar,

iz Presladola 10,

smo hvaležni tudi vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in sodelavcem iz Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica, Nuklearne elektrarne Krško, Termoelektrarne Brestanica, KIWI SHOPa, planinskim prijateljem Planinskega društva Lisca Sevnica, študijskemu krožku U3 Sevnica, ki so nam v teh težkih trenutkih stali ob strani. Iskrena hvala gospodu župniku Jožetu Špesu in gospodu župniku Gregorju Kuneju za lepo opravljen obred, pevcem iz Brestanice, govornici gospe Margareti Marjetič, praporščaku Društva upokojencev Brestanica gospodu Ivanu Kukovičiču, pogrebni službi Kostak, doktorici Stanki Brilej, medicinski sestri Majdi Vodopivec, patronažni sestri Alenki Remih, urgentni službi Zdravstvenega doma Krško, osebju Splošne bolnišnice Brežice, cvetličarni Lilija in gostilni Pečnik. Zahvalo namenjamo tudi vsem za izrečena pisna in ustna sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše. Zahvaljujemo se vsem, ki ste se od nje poslovili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

Sporočamo žalostno vest, da je v 85. letu starosti umrla

ALBINA MIRT,

rojena Mlinarič,

z Malega Kamna.

Pogreb bo v torek, 27. septembra, ob 16. uri na pokopališču v Koprivnici. Žara bo na dan pogreba od 9. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je v 64. letu starosti umrla

ZDENKA PAVLIN,

rojena Strugar,

iz Svibnika, stanujoča v Moravčah 42 pri Gabrovki pri Litiji.

Pogreb bo v ponedeljek, 26. septembra, ob 16. uri na pokopališču v Vojni vasi. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji drugi mrliški vežici.

1 2 3 4 5 ...