Arhiv osmrtnic

Začetni datum: sobota, 28.5.2016, stran: 1

ZAHVALA

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi naše drage žene, mame, babice, tašče, sestre in tete

MARIJE TREBUŠAK

iz Brežic

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečene besede sožalja, darovane sveče in cvetje ter vsem, ki ste nam na kakršenkoli način pomagali. Še enkrat hvala vsem, ki ste jo imeli radi in našo Tamiko pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega ljubega moža, očeta in starega očeta

IVANA MARTINA KOVAČIČA

iz Loč pri Dobovi

se iskreno zahvaljujemo sosedom, sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečene besede sožalja, darovano cvetje in sveče ter denarno pomoč. Še posebej se zahvaljujemo družini Komerički, Balja in Proselc za nesebično pomoč. Hvala tudi Gasilskemu pihalnemu orkestru Loče za zaigrane žalostinke, gospodu župniku Mateju za lepo opravljen obred in gospe Darji za ganljive besede slovesa ter podarjeno sveto mašo, pogrebni službi Žičkar in osebju internega oddelka Splošne bolnišnice Brežice. Še enkrat hvala vsem, ki vas nismo posebej imenovali in ste nam stali ob strani ter našega Ivana pospremili na zadnji poti v tako velikem številu.

Žalujoči: vsi njegovi

Sporočamo žalostno vest, da je v 84. letu starosti umrla

FRANČIŠKA KURE,

rojena Švegelj,

iz Črnomlja, Prešernova ulica 10a.

Pogreb bo v torek, 31. maja, ob 13. uri v družinskem krogu na pokopališču v Vojni vasi. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji drugi mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je v 96. letu starosti umrla

ANTONIJA OGORELC,

rojena Radanovič,

iz Rigonc 11.

Pogreb bo v sredo, 1. junija, ob 16. uri na pokopališču v Dobovi. Žara bo od torka, 31. maja, od 16. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, dedka, brata in tasta

MARTINA VOLKA

iz Sobenje vasi

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem in dobrim sosedom, ki ste bili z nami v času njegove bolezni. Posebna zahvala g. župniku s Čateža, Jožetu Packu, za obiske na domu, za vso tolažbo in lep pogrebni obred. Hvala pevcem KUD Čatež ob Savi in zborovodji Ignacu Slakonji za zapete žalostinke, gasilcem PGD Sobenja vas in Cerina, hvala gospodu Savniku in vnukinji Asji za poslovilne besede, vaščanom Sobenje vasi, sorodnikom in sodelavkam ter sodelavcem Term Čatež za denarno pomoč. Hvala zdravstvenemu osebju UKC OI Ljubljana, SB Brežice, osebni zdravnici dr. Cesarčevi in sestri Nataši za zdravljenje in lajšanje bolečin v njegovi bolezni. Hvala invalidskemu društvu ILCO Posavje, sodelavkam in sodelavcem RTV Slovenija, Term Čatež, DINOSA Ljubljana - enote Brežice. Hvala pogrebni službi Žičkar za pogrebne storitve. Iskrena hvala vsem, ki ste ga imeli radi, ga obiskovali v času njegove bolezni, bili del njegovega življenja, mu darovali cvetje, sveče, prispevke za sveto mašo, nam izrazili pisno in ustno sožalje ter ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

Sporočamo žalostno vest, da je v 83. letu starosti umrl

RUDI BREC

s Senovega, Cankarjeva cesta 60.

Pogreb bo v soboto, 28. maja, ob 15. uri na pokopališču v Brestanici. Na dan pogreba bo od 10. ure dalje ležal v tamkajšnji mrliški vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

Sporočamo žalostno vest, da je v 89. letu starosti umrla 

TEREZIJA VOVK

s Čateža ob Savi.

Pogreb bo v soboto, 28. maja, ob 16. uri na pokopališču na Čatežu ob Savi. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist čateške cerkve ali v dobrodelne namene.

Sporočamo žalostno vest, da je v 86. letu starosti umrla

FRANČIŠKA TOMAŽIN

z Orehovega.

Pogreb bo v soboto, 28. maja, ob 16. uri na pokopališču v Sevnici. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je v 94. letu starosti umrl

VINCENC KLOBUČAR

iz Črnomlja, Kočevje 17.

Pogreb bo v četrtek, 26. maja, ob 16. uri na pokopališču v Vojni vasi. Žara bo na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji drugi mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je v 84. letu starosti umrl

DRAGO ŽUPEVC

iz Krškega.

Pogreb bo v petek, 27. maja, ob 15.30 uri na pokopališču v Krškem. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

1 2 3 4 5 ...