Arhiv osmrtnic

Začetni datum: sobota, 24.1.2015, stran: 1

ZAHVALA

Ni res, da odšla si - nikoli ne boš!
Ujeta v naša srca z najlepšimi spomini
spremljala boš vsak naš korak v tišini.

Ob izgubi naše predrage

MARTINE TOMŠE

iz Kraške vasi

se želimo zahvaliti vsem, ki ste nam ob žalostnih trenutkih stali ob strani, stisnili roko in sočustvovali z nami. Zahvalili bi se vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za denarno pomoč ter podarjene sveče. Hvala Splošni bolnišnici Brežice, še posebej sodelavkam iz kuhinje, Gozdnemu gospodarstvu Brežice, pogrebni službi Žičkar, g. Ivanšku za besede slovesa, pevcem za zapete žalostinke, trobentačema za zaigrano Tišino, nosilcu križa in praporščaku, g. župniku s Čateža za lepo opravljen obred in tolažilne besede ter g. župniku iz Cerkelj ob Krki za molitev v vežici. Hvala vse, ki ste našo Martino v tako velikem število pospremili na njeni zadnji poti. In na koncu velika hvala vsem, ki ste kakorkoli pomagali, pa vas nismo posebej poimenovali.

Žalujoči: vsi njeni, ki jo bomo izjemno pogrešali

ZAHVALA

Ob nenadni, boleči in nenadomestljivi izgubi dragega moža, očeta in dedija

PETRA KUMRA

iz Novega mesta, V Brezov log 54,

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so se od njega poslovili, bili v mislih z nami in z nami sočustvujejo. Posebej iskrena hvala za vso pomoč in podporo družinam Šepetavc, Aš in Božič ter njihovemu malemu Jonu, ki je s svojo igrivostjo, nezavedajoč se, v naša žalostna srca prinesel žarke sonca. Še enkrat hvala vsem in vsakemu posebej, ki se bo našega Petra spominjal s spoštovanjem in toplino.

V bolečini in s hvaležnostjo žena Mija, sin Aleš in hči Polona z družinama

ZAHVALA

Na zadnjo pot smo pospremili našo mamo, babico, prababico in sestro

MARIJO VERBANČIČ

iz Rakovca.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste se poslovili od naše mame, zanjo molili, jo spremljali ob slovesu, darovali za svete maše, cvetje in sveče. Hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, vaščanom in znancem, ki ste nam nudili pomoč in podporo. Hvala gospodu župniku za lepo opravljen obred in hvala vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali, pa vas nismo posebej imenovali in vsem, ki ste jo imeli radi in boste našo mamo ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Kogar imaš rad, nikoli ne umre,
samo daleč, daleč je ...

Z žalostjo in bolečino v srcu smo se poslovili od našega ljubega moža, očeta, dedka, strica, svaka in prijatelja

ANTONA PETELINCA

iz Brežic.

S hvaležnostjo se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem, sosedom in znancem, ki ste nam stisnili roko, izrekli sožalje, darovali sveče, denarno pomoč in svete maše. Hvala gospodu župniku za lep pogrebni obred, iskreno hvala pevcem za poslednje pesmi in izvajalcu Tišine, pogrebni službi Komunale Brežice in gospodu Dušiču za tople besede slovesa. Hvala vsem, ki ste bili v mislih z nami in ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: žena Marjana, sin Dejan in hčerka Nataša z družino

ZAHVALA

Bili smo čustveno bogati, dokler si bila z nami ti,
a zdaj živijo le spomini na vse prelepe dni ...

Kakor tiho in mirno je živela, se je januarskega večera od nas za vedno poslovila naša ljuba mama, babica, prababica, botra, teta in sestrična

ANGELA SLIVŠEK

iz Pesjega.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, ki ste nam stisnili roko, izrekli sožalje, darovali sveče in svete maše. Hvala oddelku interna 2 Splošne bolnišnice Brežice za 7-dnevno nego in skrb, ko se je pogumno borila do poslednjega daha. Hvala gospodu župniku za topel pogrebni obred, pevkam za lepo odpete pesmi, pogrebni službi Komunale Brežice za vse usluge ter izvajalcu na citrah in Tišine za ganljive zvoke slovesa. Hvala vsem, ki ste bili v mislih z nami in našo ljubo mamo pospremili na njeni poslednji poti k zvezdam ... k večnosti.

Žalujoči: sin Tonček in Marjanca z družinami

Sporočamo žalostno vest, da je v 93. letu starosti umrl

ANTON MARKOVIČ

z Dolenjega Polja 17 pri Straži.

Pogreb bo v sredo, 28. januarja, ob 15.30 uri na pokopališču v Dolenjskih Toplicah. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je v 87. letu starosti umrla 

IVANKA UREK,

rojena Rožman,

iz Kapel 50.

Pogreb bo v nedeljo, 25. januarja, ob 15. uri na pokopališču v Kapelah. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je v 69. letu starosti umrla

MARIJA PIPAN,

rojena Prašnikar,

iz Radeža.

Pogreb bo v ponedeljek, 26. januarja, ob 16. uri na pokopališču v Loki pri Zidanem Mostu. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je v 91. letu starosti umrla

OLGA HADŽIMULIĆ,

rojena Pankruckaja,

iz Brežic.

Pogreb bo v soboto, 24. januarja, ob 14. uri na pokopališču v Brežicah. Na dan pogreba bo od 9. ure dalje ležala v tamkajšnji mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je v 79. letu starosti umrla

JOŽEFA KRALJ

iz Gabrja, Šumeči potok 27.

Pogreb bo v soboto, 24. januarja, ob 13. uri na pokopališču v Gabrju. Od petka, 23. januarja, bo od 14. ure dalje ležala v tamkajšnji mrliški vežici.

1 2 3 4 5 ...