Osmrtnice

Dolenjska

Sporočamo žalostno vest, da je v 81. letu starosti umrla

TEREZIJA KOVAČIČ

z Dolenjega Mokrega Polja 6 pri Šentjerneju.

Pogreb bo v soboto, 20. decembra, ob 14.30 uri izpred domače hiše na pokopališču v Orehovici. Žara bo od petka, 19. decembra, od 11. ure dalje v domači hiši.

Bela krajina

Sporočamo žalostno vest, da je v 80. letu starosti umrla

MARIJA ŽUNIČ,

rojena Kapele,

iz Črnomlja, Železničarska cesta 22.

Pogreb bo v torek, 23. decembra, ob 15. uri na pokopališču v Vojni vasi. Žara bo na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji drugi mrliški vežici.

Posavje

ZAHVALA

Kogar imaš rad, nikoli ne umre,
le daleč, daleč je …

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, dedija, brata, strica, svaka, botra in dobrega soseda

DRAGA SAVNIKA

iz Brežic

se iskreno zahvaljujemo sorodstvenim družinam Urek, Šerbec in Hlebetina, sosedom Zore in Baškovič, njegovim prijateljem, znancem, sosedom, ostalim sorodnikom in sodelavcem iz Splošne bolnišnice Brežice, ki ste nam v težkih trenutkih pomagali in stali ob strani, za vsa izrečena sožalja in tolažilne besede. Hvala za podarjene sveče, svete maše in denarno pomoč. Zahvaljujemo se dr. Marjetki Blaževič in sestri Stanki za dolgoletno zdravljenje, Mešanemu pevskemu zboru KUD Brežice za lepo odpete žalostinke, gospodu Dragu Križaniču za ganljiv poslovilni govor, gospodu župniku Milanu Kšeli za poslovilni obred, gospodu Jožeku Petelincu za zaigrano Tišino, Cvetličarni Žičkar za lepe cvetne aranžmaje in Komunali Brežice za pogrebne storitve. Hvala tudi srčnim prijateljem Novoselič, Bajraktari Albani, Urošu Stermeckiju in Mariji Krivec, ki ste nam v najtežjih trenutkih nesebično pomagali, kolektivoma Jysk Novo mesto in Brežice ter gostišču Kocjan iz Starega grada.
Hvala vsem in vsakemu posebej!

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo vedno ostal.

Ob boleči izgubi našega dragega očeta, dedka, pradedka, tasta, strica, botra in soseda

JANEZA RADANOVIČA

iz Slogonskega 43 pri Kapelah

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam ob težkih trenutkih stali ob strani, nam darovali sveče, cvetje in za svete maše. Posebna zahvala je namenjena patronažni sestri Marini za nego na domu, govorniku Ivanu Ureku, kvartetu pozavn iz Kapel, Ignacu Slakonji, Moškemu pevskemu zboru Kapele, Orlici Pišece za zapete žalostinke. Hvala sekciji za ohranitev kulturne dediščine Kapele in kolektivu Avto center Radanovič. Zahvala je namenjena tudi župniku Vladu Leskovarju za lepo opravljen obred. Hvala praporščakom, društvu upokojencev in društvu izgnancev Kapele. Zahvala sosedam za vso pomoč. Še enkrat iskrena hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Ob boleči izgubi moje mame

JOŽEFE CERJAK

iz Gornjega Lenarta 55 pri Brežicah

se iskreno zahvaljujem vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za podarjeno cvetje, sveče in svete maše. Posebna zahvala velja osebju Splošne bolnišnice Brežice, gospodu župniku za lepo opravljen obred, pogrebni službi, pevcem, praporščakoma in trobentaču ter vsem ostalim, ki ste nam ob težkih trenutkih stali ob strani in mojo mamo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: sin z družino

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage

ZOFKE UREK

iz Dolenje vasi pri Artičah

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam izrekli sožalje, darovali sveče in cvetje ter jo pospremili na zadnji poti. Hvala gospe Erni Rožman za ganljive besede slovesa, pogrebni službi Žičkar za organizacijo in izvedbo pogreba, izvajalcu Tišine, g. župniku za opravljeni obred, nosilcem praporjev, okrepčevalnici Štritof za pogostitev, sosedom in sorodnikom za nesebično pomoč. Zahvaljujemo se dr. Nataši Obradovič za zdravljenje in sočutje, še posebej pa patronažni sestri Poloni Umek za obiske na domu in vso pomoč. Vsem in vsakemu posebej iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mame

ANE BAŠKOVČ

z Žejnega 12

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem, prijateljem, sosedom in krajanom za izrečena sožalja, topel stisk roke, podarjeno cvetje, sveče in svete maše ter denarno pomoč. Posebno zahvalo namenjamo internemu oddelku Splošne bolnišnice Brežice za vso skrb, nego in prijaznost v času zdravljenja, dr. Blaževičevi za dolgoletno zdravljenje. Zahvaljujemo se tudi g. župniku Jožetu Packu za lepo opravljen obred, pevcem s Čateža za odpete žalostinke, izvajalcu Tišine, nosilcu praporja, pogrebni službi Žičkar, gostilni Les in sodelavcem Mercator Hipermaketa Brežice ter vsem, ki jih nismo posebej omenjali, pa ste jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a spomin nate,
bo večno ostal.

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, ateta in tasta

MIHAELA RAČIČA

s Cerine 2

se s hvaležnostjo zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste nam stisnili roko in izrekli sožalje, darovali cvetje, sveče, svete maše in prispevke ter ga pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala g. župniku za lepo opravljen obred in sveto mašo, vokalni skupini Mavrice, pogrebnemu podjetju Žičkar in godbeniku za odigrano poslednjo melodijo. Posebna zahvala vaščanom, da ste nam ob težkih trenutkih stali ob strani in nam finančno pomagali. Vsem, ki ste bili v mislih z nami, a vas nismo omenili, še enkrat, iskrena hvala.

Žalujoči njegovi: žena Marjana, otroci Matjaž, Miša in Matej z družinami

Sporočamo žalostno vest, da je v 72. letu starosti umrl

MARTIN OMERZO

iz Pišec 58.

Pogreb bo v sredo, 24. decembra, ob 15. uri na pokopališču v Pišecah. Žara bo od torka, 23. decembra, od 16. ure v tamkajšnji mrliški vežici. Svojci cvetje in vence hvaležno odklanjajo.

Sporočamo žalostno vest, da je v 65. letu starosti umrl

PETER BERSTOVŠEK

s Trebeža 47.

Pogreb bo v ponedeljek, 22. decembra, ob 15. uri na pokopališču v Artičah. Na dan pogreba bo od 9. ure dalje ležal v tamkajšnji mrliški vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

Sporočamo žalostno vest, da je v 81. letu starosti umrla

FANIKA MASTNAK

z Orehovega pri Sevnici.

Pogreb bo v sredo, 24. decembra, ob 15. uri na pokopališču v Sevnici. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

ZAHVALA

V 96. letu je mirno zaspala naša zlata mami in babi

ANICA DRENEK,

rojena Strnad, upokojena trgovka,

iz Sevnice.

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izrečeno sožalje, cvetje, sveče in darovane maše. Posebna zahvala praporščakom, pevcem, govorniku, župniku, pogrebcem in vsem, ki ste jo ob zaigranih melodijah slovesa pospremili na njeni zadnji poti.

Hvaležni za vse spomine: hčerki Breda s Francijem in Nada s Tinetom, vnuki Miha z Deirdre, Lucija, Nataša in Tomaž z Jasmino, pravnuki Matthew, Nathan in Christopher

ZAHVALA

Mirno in spokojno si zaspal,
v večni sen od nas odpotoval.

V 87. letu se je od nas poslovil

VINKO JAMNIK

z Breg 55.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom in sodelavcem za izrečeno sožalje in darovane sveče. Hvala pogrebni službi Žičkar, g. župniku in pevcem za zapete žalostinke. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

Sporočamo žalostno vest, da je v 86. letu starosti umrla

FRANČIŠKA JARKOVIČ

iz Ljubljane, rojena v Žabjeku v Podbočju.

Pogreb bo v soboto, 20. decembra, ob 15. uri na pokopališču v Podbočju. Žara bo na dan pogreba od 9. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je v 91. letu starosti umrla

DUŠA VOLČANŠEK DOLINŠEK

iz Brežic, Trg vstaje 5.

Pogreb bo v soboto, 20. decembra, na pokopališču v Brežicah. Žara bo na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Arhiv rubrike Osmrtnice in zahvale ›

Osmrtnice na Dolenjskilist.si ›

Radijske osmrtnice in zahvale ›