Osmrtnice

Dolenjska

Sporočamo žalostno vest, da je v 82. letu starosti umrl

FRANC KOREN

iz Novega mesta, Ob Težki vodi 90.

Pogreb bo v torek, 26. julija, ob 15. uri na pokopališču v Šmihelu. Žara bo na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je v 86. letu starosti umrl

BOGDAN SELAKOVIĆ

iz Straže, Pod vinogradi 1.

Pogreb bo v ponedeljek, 25. julija, ob 17. uri na pokopališču v Vavti vasi. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici. Svojci cvetje hvaležno odklanjajo v korist internega oddelka Splošne bolnišnice Novo mesto.

Bela krajina

Sporočamo žalostno vest, da je v 57. letu starosti umrl

BOŠTJAN GAŠPERIN

iz Zgornje Kašče v Semiču.

Pogreb v ožjem družinskem krogu bo v ponedeljek, 25. julija, ob 16.30 uri na pokopališču Pri svetem duhu v Semiču. Žara bo na dan pogreba od 13. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

Posavje

ZAHVALA

Ob smrti naše drage mame, stare mame, prababice, sosede

ALBINE DROBEŽ

iz Stare vasi pri Krškem

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše. Hvala pevcem in kvartetu za zapete in zaigrane žalostinke, gospodoma župnikoma Urbanu Lesjaku ter Damjanu Kejžarju za lepo opravljen obred, govornici gospe Aniti za besede slovesa, pogrebni službi družbe Kostak za organizacijo pogreba in Domu upokojencev Impoljca pe Brežice, njegovemu zdravstvenemu osebju ter dr. Šprajcu za vsestransko pomoč pri oskrbi in zdravljenju. Iskrena hvala vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali in nam stali ob strani in vsem, ki ste se poslovili od naše mame in jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

ZAHVALA

Vse odhaja kakor tiha reka,
le spomini zvesto spremljajo človeka.

Ob boleči izgubi naše drage mame, tašče, babice, prababice, sestre in tete

MARIJE ZUPAN

se iskreno zahvaljujemo osebju internega oddelka Splošne bolnišnice Brežice, gospodu Žičkarju za opravljen obred, gospodu kaplanu Urbanu Lesjaku, sindikatu in sodelavkam kuhinje Splošne bolnišnice Brežice, Pivovarni Laško Union za podarjen venec, Distribucijskemu centru Novo mesto, Prostovoljnemu gasilskemu društvu Zdole za podarjene sveče, sestrama in dobrim sosedom za podarjene maše ter Franciju Kužnerju za izčrpen govor. Zahvala tudi vsem, ki so našo mamo spremili na zadnji poti in vsem, ki jih nismo posebej imenovali. Iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage

SONJE SILVESTRE LIPEJ

iz Brežic

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem ter bivšim sodelavkam Jutranjke Brežice za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče ter svete maše. Hvala vsem, ki ste počastili spomin nanjo in jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

V 81. letu starosti nas je zapustila naša draga

MARIJA SEMENIČ

s Koritnega pri Veliki Dolini.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem za izrečena pisna in ustna sožalja. Hvala vsem, ki ste darovali cvetje, sveče, za svete maše ter denar za obnovo cerkve. Posebna zahvala Mileni Lajkovič za obiske v bolnišnici in na domu ter Lidiji in Tini Lazansky za postrežbo v mrliški vežici. Hvala g. župniku Janezu Zdešarju za lepo opravljen pogrebni obred, skupini Pevci zvoka za zapete pesmi pri sv. maši, Ljudskim pevkam Žejno za zapete pesmi ob grobu, Anici Glogovšek in Faniki Zaniuk za ganljive besede slovesa, pogrebni službi Žičkar za pogrebne storitve, trobentaču za zaigrani melodiji ter Izletniški kmetiji Svetnik za gostinske storitve. Še enkrat hvala vsem, ki ste jo obiskovali v času njene bolezni in jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Ob boleči izgubi dragega moža, atija in dedija

MARTINA KLEMENČIČA

iz Krške vasi

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, vaščanom Krške vasi, prijateljem in kolektivu HESS za izkazano sožalje, sočutne besede, sveče in finančno pomoč. Še posebno se zahvaljujemo župniku g. Janezu Žaklju za lepo opravljen obred in govor.

Žalujoči: vsi njegovi

Sporočamo žalostno vest, da je v 68. letu starosti umrl

ALOJZ ŽNIDARŠIČ,

upokojenec Stillesa Sevnica,

z Lukovca 6 a.

Pogreb z mašo bo v torek, 26. julija, ob 17. uri na pokopališču na Logu. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici. Svojci vence in cvetje hvaležno odklanjajo.

Sporočamo žalostno vest, da je v 91. letu starosti umrla

ANA POŽEK

iz Sevnice.

Pogreb bo v torek, 26. julija, ob 16. uri na pokopališču v Sevnici. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je v 87. letu starosti umrla

ROZIKA ILJAŠ,

po domače Jurčkova Rozika,

z Bizeljskega, Bizeljska cesta 113.

Pogreb bo v nedeljo, 24. julija, ob 15. uri na pokopališču na Bizeljskem. Od sobote, 23. julija, bo od 17. ure dalje ležala v tamkajšnji mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je v 70. letu starosti umrla

MARIJA KREJAČIČ

iz Brežic, upokojenka Doma starejših občanov Brežice.

Pogreb bo v torek, 26. julija, ob 16. uri na pokopališču na Sromljah. Žara bo na dan pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici. Maša bo v župnijski cerkvi na Sromljah ob 15.15 uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

Sporočamo žalostno vest, da je v 90. letu starosti umrla

FRANČIŠKA RAK,

rojena Savinc,

iz Dolenjega Boštanja 59.

Pogreb bo v ponedeljek, 25. julija, ob 16. uri, na pokopališču v Boštanju. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je v 85. letu starosti umrla

IDA ŽNIDARŠIČ

s Šmarčne pri Sevnici, ki je nazadnje živela pri nečakinji na Bizeljskem.

Pogreb bo v ponedeljek, 25. julija, ob 16. uri na pokopališču na Bizeljskem. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je v 84. letu starosti umrl

FRANC POVŠE st.

iz Dolenjega Boštanja.

Pogreb bo v soboto, 23. julija, ob 17. uri na pokopališču v Boštanju.  Žara bo na dan pogreba od 9. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Arhiv rubrike Osmrtnice in zahvale ›

Osmrtnice na Dolenjskilist.si ›

Radijske osmrtnice in zahvale ›