Osmrtnice

Dolenjska

Sporočamo žalostno vest, da je v 95. letu starosti umrla

OLGA LUKŠIČ

iz Straže, Novomeška cesta 52.

Pogreb bo v nedeljo, 23. oktobra, ob 15. uri izpred mrliške vežice v Vavti vasi na pokopališču v Dolenji Straži. Od sobote, 22. oktobra, od 14. ure dalje, bo ležala v mrliški vežici v Vavti vasi.

Bela krajina

Sporočamo žalostno vest, da je v 86. letu starosti umrla

LJUDMILA VESELIČ,

rojena Tomc,

iz Črnomlja, nazadnje stanujoča v Domu upokojencev Rožič Pribanjci.

Pogreb bo v torek, 25. oktobra, ob 15. uri na pokopališču v Boštanju, pogrebna maša bo ob 14.15 uri v tamkajšnji cerkvi. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je v 53. letu starosti umrl

MILAN PEZDIRC

iz Črnomlja, Ulica heroja Stariha 7.

Pogreb bo v torek, 25. oktobra, ob 15. uri na pokopališču v Vojni vasi. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji drugi mrliški vežici.

Posavje

Sporočamo žalostno vest, da je umrla

MARIJA PETERKOVIČ,

rojena Godler,

iz Dečnega sela.

Pogreb bo v sredo, 26. oktobra, ob 16. uri na pokopališču v Artičah s pogrebno mašo ob 15.15. uri. Žara bo od torka, 25. oktobra, od 18. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, starega očeta, pradedka, brata, strica, botra in svaka

DRAGA KRNULCA

iz Kapel 14a

se iskreno zahvaljujemo vsem sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja. Zahvaljujemo se gasilcem, konjerejskemu društvu, pevcev, kvartetu trobil, gospodu Ureku za govor, bolnici Brežice, še posebej doktorici Mariji Petelinc za lajšanje bolečin ob njegovi bolezni, gospodu župniku, pogrebni službi Žičkar in vsem, ki jih nismo posebej imenovali.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Kako dobra soseda je bila, naša dobra strina Verica, kako dobra ženska je bila, kako rada nas je imela, zlate roke je imela, nikoli se ni jezila, vse je naredila z dobro voljo. S temi besedami so se 13.10.2016 poslavljali sosedje, sovaščani in ostali farani župnije Dobova od naše drage tete

VERONIKE VERICE KEŽMAN

z Velikega Obreža 10.

Posebna zahvala gre gospodom župnikom-Mateju, Damjanu, Milanu, Ivanu, Romanu in Fonziju, ki so se poklonili v znak hvaležnosti za dobroto, ki jo je prispevala kot dolgoletna gospodinja na župniji Dobova. Zahvala gre tudi predstavnikom društev - upokojencev, izgnancev, invalidov ter njihovim praporščakom za njihov poklon ob slovesu. Hvala osebju Doma starejših občanov Brežice, ki so zadnja leta nesebično skrbeli za našo teto. Hvala dr. Petelinčevi in Splošni bolnišnici Brežice za zdravstveno oskrbo. Hvala tudi pevcem za zapete pesmi ob slovesu. Hvala pogrebni službi Žičkar in gostišču Humek za gostinske usluge. Še enkrat vsem in vsakomur posebej iskrena hvala.

Nečakinja Mira s svojimi

Arhiv rubrike Osmrtnice in zahvale ›

Osmrtnice na Dolenjskilist.si ›

Radijske osmrtnice in zahvale ›