Osmrtnice

Dolenjska

Bela krajina

ZAHVALA

Zahvaljujemo se vsem, ki ste

IVANO SEPAHER

s Podrebra pri Semiču

pospremili na zadnji življenjski poti, njenim otrokom in sorodstvu pa nudili pomoč in sočutje.

Žalujoči: otroci z družinami

Posavje

ZAHVALA

Ob izgubi našega dragega

SLAVKA KOLARJA

iz Obrežja

se zahvaljujeva Lovski družini Mokrice in vsem ostalim lovskim družinam za spremstvo na njegovi zadnji poti. Hvala tudi rogistom in pevcem. Velika zahvala zdravnikom in osebju Splošne bolnišnice Brežice, ki so mu nudili vso pomoč in nego v času njegove bolezni. Hvala vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, sosedom in vsem, ki so ga spremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: hčerki z družinama

ZAHVALA

Po kratki in težki bolezni se je od nas poslovil naš dragi mož, oče, stari oče, pradedek, tast, stric, bratranec in sosed

FRANC GAJSKI,

po domače Škrabčev Franc,

s Cirnika.

Zahvalo izrekamo Splošni bolnišnici Novo mesto za lajšanje bolečin v zadnjih dneh njegovega življenja, pogrebni službi Žičkar za opravljene usluge, gospodu župniku z Velike Doline za lepo opravljen obred in ganljive besede slovesa, nosilcu križa g. Janezu Cirnskemu, Sandiju Bizjaku za nošenje Lučke, sosedu Andreju Cirnskemu za zvonjenje, praporščakom za nošenje praporja, ge. Anici Glogovšek za sočutno prebrane besede na pogrebu, društvu Slavček za lepo zapete pesmi ob pogrebu in zaigrano Tišino, turistični kmetiji Svetnik za gostinske usluge, podjetjema TPV in Elektronik, Zinkinim bivšim sodelavkam iz Jutranjke in vsem ostalim za denarno pomoč. Hvala vsem za podarjene rože in sveče. Še posebna hvala Vanji, Suzani in Primožu za pomoč pri pogrebu. Hvala vsem, ki ste našega dragega pokojnika pospremili na njegovi zadnji poti in nam izrekli sožalja. Hvala vsem in vsakemu posebej, ki vas nismo posebej imenovali.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Pojdem na rožne poljane,
kjer najdem vse zbrane
od včeraj in kdo ve od kdaj …
                                           (T. Kuntner)

Odšla je naša mama, stara mama, babica, botra in teta, sestrična, svakinja, soseda in prijateljica

JOŽEFA – PEPCA KRUŠLIN

z Mosteca.

Hvala vsem, ki ste bili z nami v času njene bolezni in v času, ko smo se od nje poslovili, z nami žalovali in nam stisnili roko ob njenem slovesu. Hvala za darovano cvetje, sveče in denarne prispevke, hvala za vsako dobro misel, pogled in korak ob njenem grobu.

Vsi njeni, ki jo bomo zelo pogrešali

Sporočamo žalostno vest, da je v 83. letu starosti umrla 

IVANA ŠOŠKO,

rojena Gramc,

z Žejnega 13a.

Pogreb bo v torek, 21. aprila, ob 16. uri na pokopališču na Čatežu ob Savi. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je v 90. letu starosti umrl

FRANCI KOZMUS

iz Presladola.

Pogreb bo v ponedeljek, 20. aprila, ob 16. uri na pokopališču v Brestanici. Na dan pogreba bo od 10. ure dalje ležal v tamkajšnji mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je umrl

GUSTI PLAK

iz Brestanice.

Pogreb bo v soboto, 18. aprila, ob 15. uri na pokopališču v Brestanici. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je v 91. letu starosti umrla

PEPCA CURHALEK,

roj. Kopinč,

z Mosteca 41.

Pogreb bo v soboto, 18. aprila, ob 16.30 uri na pokopališču v Dobovi. Od petka, 17. aprila, bo od 18. ure dalje ležala v tamkajšnji mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je v 82. letu starosti umrl

KOREL ZUPANČIČ

iz Lončarjevega Dola 10a pri Sevnici.

Pogreb bo v ponedeljek, 20. aprila, ob 16. uri na pokopališču v Sevnici. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je v 69. letu starosti umrla

ANGELA PEREC

iz Leskovca pri Krškem.

Pogreb bo v torek, 21. aprila, ob 17. uri na pokopališču v Leskovcu pri Krškem. Žara bo na dan pogreba od 9. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je v 80. letu starosti umrla

BARBARA BARICA GOLOBIČ

iz Brežic, Valvasorjeva ulica 25.

Pogreb bo v torek, 21. aprila, ob 15. uri na pokopališču v Brežicah. Žara bo na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je v 94. letu starosti umrla

ANA VEBLE

iz Sel pri Dobovi 60.

Pogreb bo v soboto, 18. aprila, ob 15. uri na pokopališču v Dobovi. Žara bo na dan pogreba od 9. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici. Svojci cvetje in vence hvaležno odklanjajo.

Arhiv rubrike Osmrtnice in zahvale ›

Osmrtnice na Dolenjskilist.si ›

Radijske osmrtnice in zahvale ›