Osmrtnice

Dolenjska

Sporočamo žalostno vest, da je v 69. letu starosti umrl

CIRIL MODIC

s Potoka 30 pri Straži.

Pogreb bo v sredo, 22. oktobra, ob 16. uri na pokopališču v Vavti vasi. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je v 67. letu starosti umrla

MARTINA BRULC,

rojena Oštir,

iz Hrušice 26 pri Stopičah.

Pogreb bo v torek, 21. oktobra, ob 16. uri na pokopališču v Hrušici. Od ponedeljka, 20. oktobra, bo od 12. ure dalje ležala v tamkajšnji mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je v 87. letu starosti umrla

MARIJA GORC,

rojena Čudovan,

iz Šmarjeških Toplic 128.

Pogreb bo v torek, 21. oktobra, ob 15. uri na pokopališču v Šmarjeti. Žara bo na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je v 86. letu starosti umrla

ANA HROVATIČ

z Iglenika 7 pri Novem mestu.

Pogreb bo v ponedeljek, 20. oktobra, ob 15.30 uri izpred mrliške vežice na Dolžu na pokopališču na Velikem Cerovcu. Žara bo na dan pogreba od 12.30 ure dalje v mrliški vežici na Dolžu.

Sporočamo žalostno vest, da je v 84. letu starosti umrla

ROZALIJA TISOVEC

iz Podturna pri Dolenjskih Toplicah 20.

Pogreb bo v torek, 21. oktobra, ob 15.30 uri izpred mrliške vežice v Dolenjskih Toplicah na pokopališču v Podturnu. Žara bo na dan pogreba od 8. ure dalje v mrliški vežici v Dolenjskih Toplicah.

Bela krajina

Sporočamo žalostno vest, da je v 86. letu starosti umrl

ANTON GORNIK

iz Črnomlja, Viniška cesta 1.

Pogreb bo v torek, 21. oktobra, ob 15. uri na pokopališču v Vojni vasi. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji drugi mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je v 58. letu starosti umrla

ANKA VUKČEVIČ,

rojena Veselič, učiteljica Osnovne šole Vinica,

iz Bojancev 39 pri Vinici.

Pogreb bo v sredo, 22. oktobra, ob 16. uri na pokopališču v Bojancih. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici. Svojci cvetje hvaležno odklanjajo.

Sporočamo žalostno vest, da je v 61. letu starosti umrl

STANISLAV KRALJ

iz Črnomlja, Železničarska cesta 24.

Pogreb bo v četrtek, 23. oktobra, ob 16. uri na pokopališču v Vojni vasi. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji drugi mrliški vežici.

Posavje

Sporočamo žalostno vest, da je v 83. letu starosti umrla

SLAVICA GERZINA

z Gorjan pri Podsredi.

Pogreb bo v torek, 21. oktobra, ob 16. uri na pokopališču v Podsredi. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je v 85. letu starosti umrl

FRANC KOVAČIČ,

po domače Cvrčkof Ferko,

iz Drenovca 7 na Bizeljskem.

Pogreb bo v sredo, 22. oktobra, ob 16. uri na bizeljskem pokopališču. Od pokojnika se lahko poslovite na dan pogreba od 9. ure dalje tamkajšnji mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je v 74. letu starosti umrl

PETAR BARBIČ

iz Slovenske vasi, nazadnje stanujoč v Domu upokojencev Brežice.

Pogreb bo v torek, 21. oktobra, ob 16. uri na pokopališču Sv. Marije Magdalene na Jesenicah na Dolenjskem. Na dan pogreba bo od 9. ure dalje ležal v tamkajšnji mrliški vežici.

ZAHVALA

Tvoje srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a v srcih bo naših
spomin nate večno ostal.

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi našega dragega moža, očeta, brata, tasta, dedka in dobrega soseda

MIHAELA BARKOVIČA

iz Brezja pri Veliki Dolini

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za tolažilne besede, topel stisk roke, podarjeno cvetje, sveče in svete maše. Posebna zahvala gospodu župniku Janezu Dešarju za lepo opravljeno pogrebno slovesnost, pogrebni službi Žičkar, Komunali Brežice, pevcem Slavček za lepo zapete žalostinke, družini Bukovinski iz Koritnega in družini Ajster iz Sel za vso pomoč. Vsem še enkrat iskrena hvala, tudi tistim, ki jih nismo posebej imenovali ali smo jih morda nenamerno pozabili.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Ob izgubi našega

FRANCA GREGLA

iz Gregovc na Bizeljskem

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, znancem in sosedom za vsak stisk roke, besede tolažbe v teh težkih trenutkih, za darovane sveče in ostalo pomoč. Zahvaljujem se osebju internega in negovalnega oddelka Splošne bolnišnice Brežice za lajšanje bolečin v zadnjih dneh življenja. Hvala vsem, ki ste ga pospremili k zadnjemu počitku.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Ni te več na pragu, niti več v hiši,
nihče več tvojega glasu ne sliši,
le trud in delo tvojih pridnih rok ostajata.
Da zaman te čakamo, ne moremo dojeti,
a spomini nate dajejo nam moč živeti.

V 83. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, oče, dedek, pradedek, stric, boter, bratranec in sosed

ANTON ANDROJNA

z Lukovca 20.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom, znancem, kolektivu podjetja Tanin Sevnica, Društvu vinogradnikov Studenec in KŠD Lukovec za vsak stisk roke, izrečene besede tolažbe, podarjeno cvetje, sveče in svete maše. Posebej se zahvaljujemo njegovemu osebnemu zdravniku dr. Božidarju Groboljšku za dolgoletno zdravljenje. Posebna zahvala pogrebni službi Blatnik za lepo opravljeno organizacijo pogrebne slovesnosti, gospodu župniku Fonziju Žibertu za spoštljiv in sočuten pogrebni obred, Fantom s Preske za lepo zapete pesmi, izvajalcu Tišine, praporščakom Društva izgnancev, Društva upokojencev Sevnica in Društva vinogradnikov Studenec ter hotelu Ajdovec Sevnica za gostinske storitve. Najlepša hvala g. Matjažu Jakši za poslovilne besede slovesa. Še enkrat posebna hvala vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali, pa vas nismo posebej imenovali.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

23. oktobra bosta minili dve leti žalosti in srčnih bolečin, odkar se je v hudih bolečinah od nas poslovila ljubeča in nepozabna mama, babica, prababica in tašča

MARIJA STOPAR

iz Podgorice.

Najlepše materino darilo je to, ko otroku življenje podari in za njega kot angel varuh do zadnjega dne skrbi. Najtežje v življenju pa je to, ko ljubeča mama otroka zapusti in odide daleč tja, kjer ni bolečin in solza. Mama, moli za nas, da se zopet nekdaj srečamo … Hvala vsem, ki ji prižigate sveče, prinašate cvetje in postojite pri njenem zadnjem domu.
Mama, ponosni smo nate, da smo te imeli … in te še imamo …

Z žalostjo v srcih: otroci Dragica, Milan, Marica in Ivan z družinami

ZAHVALA

V 85. letu starosti nas je zapustila naša draga mama

MARIJA KORDEJ

iz Pesjega.

Zahvaljujemo se sorodnikom, prijateljem, sodelavcem, znancem in sosedom, ki ste nam stali ob strani, nam izrekali sožalje, darovali sveče in za svete maše. Hvala osebju Doma starejših občanov Brežice za nego, osebju Zdravstvenega doma Brežice za opravljene storitve in internemu oddelku Splošne bolnišnice Brežice za zdravljenje. Zahvaljujemo se pogrebni službi Žičkar, g. župniku za opravljen cerkveni obred in pevcem za zapete žalostinke. Še enkrat vsem iz srca hvala, tudi tistim, ki vas nismo posebej imenovali.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Zaprla, draga mama,
svoje trudne si oči.

Ob boleči izgubi naše drage mame, stare mame, prababice, sestre, botrce in tete

JOŽEFE LISEC

iz Laz pri Boštanju

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše. Posebna hvala govorniku Martinu, trobentaču, pevcem, gospodu župniku Fonziju Žibertu za lepo opravljen obred, pogrebni službi Komunale Sevnica in osebju Splošne bolnišnice Brežice. Zahvala kolektivu Komunale Sevnica in Mercator Litija. Iskrena hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste našo drago mamo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Ni večje bolečine,
kot v dneh žalosti
nositi v srcu
srečnih dni spomine.

Ob boleči izgubi našega očeta, moža, dedka, brata, strica in tasta 

IVA HVALE

iz Krškega

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izrečeno sožalje, za vsak ljubeč stisk roke, za tople in sočutne objeme, besede tolažbe, za podarjene sveče in cvetje. Hvala vsem vam, ki ste našega Iva pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Minile zate vse so bolečine,
a v naših srcih pustil si neizmerno lepe, drage nam spomine.

V torek smo se na brežiškem pokopališču poslovili od dragega

FRANCA RADANOVIČA

iz Vrhja pri Kapelah.

Iskreno se zahvaljujem prijateljem, znancem, nekdanjih Francitovim sodelavcem, ki ste ga obiskovali in mi v teh težkih trenutkih stali ob strani, izrekli sožalje, mu darovali cvetje in sveče. Zahvaljujem se sosedoma Ani in Jožici ter gospe Radici iz Vrhja za izkazano pomoč ter Vinku Rožmanu za organizacijo pogreba. Posebna zahvala gospodu župniku Milanu Kšeli za spoštljiv in sočuten pogrebni obred, pevcem iz Kapel, gospodu Arhu in njegovim godbenikom, govornikoma gospodu Ivanu Ureku in gospodu Igorju Ilovarju. Hvala Združenju šoferjev in avtomehanikov za organizacijo pogreba, gasilcem iz Kapel, Društvu konjerejcev Kapele, šoferjem Prevoza Brežice in vsem praporščakom. Še enkrat hvala vsem, ki ste mi kakorkoli pomagali, pa vas nisem posebej imenovala. Ohranili ga bomo v lepem spominu.

Žalujoča Anica v imenu vseh, ki ste ga spoštovali in imeli radi

ZAHVALA

Ob izgubi naše drage mame, babice in prababice

BARICE ŠTAMPEK

iz Nove vasi pri Mokricah 14a

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, sodelavcem in znancem za podarjeno cvetje in sveče, topel stisk rok in tolažilne besede v teh težkih trenutkih. Zahvaljujemo se celotnemu kolektivu kirurškega oddelka Splošne Bolnišnice Brežice, pogrebni službi Žičkar in pevskemu zboru Slavček. Posebno se zahvaljujemo g. župniku Janezu Zdešarju in msrg. Josipu Kuhtiću za lepo opravljeno pogrebno slovesnost in izrečene tople besede ob tem. Hvala vsem, ki ste jo pospremili k njenem zadnjem počitku.

Žalujoči: vsi njeni, ki jo neizmerno pogrešamo

Arhiv rubrike Osmrtnice in zahvale ›

Osmrtnice na Dolenjskilist.si ›

Radijske osmrtnice in zahvale ›