Osmrtnice

Dolenjska

ZAHVALA

Srce tvoje več ne bije,
bolečin več ne trpiš,
nam pa žalost srce trga,
solza lije iz oči,
dom je prazen in otožen,
ker te več med nami ni.

V 67. letu starosti nas je zapustila naša draga žena, mami, babi, tašča, sestra, teta, botra in sestrična

MARTINA BRULC,

rojena Oštir,

iz Hrušice 26.

Z vsem spoštovanjem in iskrenostjo se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem ter vaščanom za izrečena pisna in ustna sožalja, darovano cvetje, sveče, sv. maše ter denarno pomoč. Hvala osebju Splošne bolnišnice Novo mesto - ginekološkemu oddelku za lajšanje bolečin, patronažni sestri Marici za obiske na domu, vsem sodelavcem Domu starejših občanov Novo meso, AMZS - Poslovni enoti Otočec, kolektivu kirurškega oddelka Splošne bolnišnice Brežice, Granit Commercu Novo mesto, vnukinji Anji ter Jakobu za ganljive besede slovesa pri odprtem grobu, gospodu župniku za opravljeni obred, izvajalcem pogrebne slovesnosti ter pogrebni službi Blatnik. Še enkrat hvala vsem, imenovanim in neimenovanim, ki ste našo mami v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti. Mami, za vedno boš ostala v naših srcih!

Žalujoči: vsi njeni

Sporočamo žalostno vest, da je v 91. letu starosti umrla

ANA ŽUPEVEC,

rojena Cimermančič,

iz Novega mesta, Šentjernejska cesta 2.

Pogreb bo v torek, 28. oktobra, ob 15. uri na pokopališču v Šmihelu. Žara bo na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je v 88. letu starosti umrl

ANTON LOJK

iz Novega mesta, Krallova ulica 43.

Pogreb bo v ponedeljek, 27. oktobra, ob 13. uri na pokopališču v Šmihelu. Žara bo na dan pogreba od 9. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Bela krajina

Posavje

ZAHVALA

Saj molčal sem dolgo, molče trpel
in upanju sem sladkemu se upiral
in trpljenje s silo vase zapiral.
Prišla je ura, nisem mogel več …
Nam ostala le solza je spomina,
zakaj ta pot bila ti je edina?

Ob izgubi našega najdražjega

JOŽETA PODGORŠKA

z Bizeljskega

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, sodelavcem za vsak stisk roke, besede tolažbe v najtežjih trenutkih, za ustna in pisna sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše ter vsem, ki ste našega dragega Jožeta pospremili k večnemu počitku. Hvala gospodu Žičkarju, g. župniku, g. Špeljaku, pevkam za zapete pesmi, praporščakoma in izvajalcu Tišine. Posebna zahvala družinam Križič, Knapič, Žertuš in Jazbec ter vsem, ki ste nam stali ob strani, nam pomagali in sočustvovali z nami in vas v zahvali nismo posebej omenili.

Žalujoči: vsi njegovi, ki ga neizmerno pogrešamo

ZAHVALA

Ob prerani in boleči izgubi našega

BOJANA BRANKA PRAHA

iz Brežic

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja. Hvala govornikoma za poslovilne besede, VDC Brežice in VDC Krško, pogrebni službi, pevcem, za zaigrano Tišino in g. župniku za lepo opravljen obred. Hvala vsem, ki ste ga imeli radi.

Žalujoči: mama ter bratje in sestre z družinami

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, brata, dedka in pradedka

MATIJE LUKIČA

z Viher

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, vaščanom in znancem za tolažilne besede, darovano cvetje, sveče in svete maše. Hvala gospodu župniku Ludviku Žagarju za ganljive besede slovesa, pevcem za zapete žalostinke, prav tako se zahvaljujemo pogrebni službi Žičkar in podjetju Kostak Krško za lepo opravljen pogreb. Iskrena hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

Sporočamo žalostno vest, da je v 83. letu starosti umrla

MARICA KELHAR,

rojena Mirt,

z Velikega Kamna – Črete.

Pogreb bo v nedeljo, 26. oktobra, ob 14. uri na pokopališču v Koprivnici. Od sobote, 25. oktobra, bo od 11. ure dalje ležala v tamkajšnji mrliški vežici.

ZAHVALA

6. oktobra smo se na boštanjskem pokopališču poslovili od dragega moža, očeta, brata, strica in dobrega soseda

FRANCA REDENŠKA

iz Jablanice 11 pri Boštanju.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti, mu poklonili cvetje, sveče in denarno pomoč ter nam kakorkoli pomagali.

Žalujoči: žena Marjana, sin Boris, hči Jana z družino in ostalo sorodstvo

ZAHVALA

Samo tišina je pregloboka …

Ob izgubi našega moža, atija, dedija in tasta

ALFONZA BOBEKA

iz Šmarja v Sevnici

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za tolažbo, za darovano cvetje in sveče. Nismo bili sami in ob nas ste se od njega poslovili tudi Vi. Z nami ste ga pospremili na zadnji poti v tako velikem številu, kar nam veliko pomeni. V trenutkih žalosti ste nam priskočili na pomoč tudi drugače, za kar še posebna hvala družinama Poljšak in Žnidaršič, Hermini in Janezu, govornikoma Tanji in Štefanu, vsem gasilcem in praporščakom, pevcem iz Rogaške Slatine, gostilni Vrtovšek, Javnemu podjetju Komunala Sevnica, cvetličarni Zelena Pika in gospodu župniku. Zahvaljujemo se tudi osebju Zdravstvenega doma Sevnica za dolgoletno zdravljenje, še posebno dr. Groboljšku in sestri Vlasti, ter vsem zdravstvenim delavcem v NMP, ki ste mu lajšali bolezenske težave in nas razumeli, ko smo potrebovali Vašo pomoč.
Za vedno bo ostal v naših srcih!

Žena Mici, sin Stane in hči Sonja z družinama

Sporočamo žalostno vest, da je v 94. letu starosti umrla

MILKA PREMELČ,

po domače Puhpinterjeva Milka,

iz Drenovca 14 na Bizeljskem.

Pogreb bo v nedeljo, 26. oktobra, ob 14. uri na pokopališču na Bizeljskem. Žara bo na dan pogreba od 9. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici. Na željo pokojnice svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

Arhiv rubrike Osmrtnice in zahvale ›

Osmrtnice na Dolenjskilist.si ›

Radijske osmrtnice in zahvale ›