Osmrtnice

Dolenjska

Bela krajina

Sporočamo žalostno vest, da je v 71. letu starosti umrl

ANTON PREŠEREN st.

iz Vavpče vasi v Semiču.

Pogreb bo v ponedeljek, 27. junija, ob 16.30 uri na pokopališču Pri svetem duhu v Semiču. Na dan pogreba bo od 10. ure dalje ležal v tamkajšnji mrliški vežici.

Posavje

Sporočamo žalostno vest, da je v 73. letu starosti umrl

PETER KOVAČIČ

z Rake, do sedaj stanujoč v Vrhovski vasi 35.

Pogreb bo v torek, 28. junija,  ob 19. uri na pokopališču v Bušeči vasi. Na dan pogreba bo ležal v tamkajšnji mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je v 82. letu starosti umrla

ANA KORENE

z Libne 1 a.

Pogreb bo v ponedeljek, 27. junija, ob 14.30 uri na pokopališču v Krškem. Na dan pogreba bo od 10. ure dalje ležala v tamkajšnji mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je v 91. letu starosti umrla

PAVLA ŠKOFLEK,

upokojena učiteljica,

iz Dobove.

Pogreb bo v torek, 28. junija, ob 17. uri na pokopališču v Dobovi. Žara bo na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici. Svojci cvetje hvaležno odklanjajo.

ZAHVALA

Ob smrti našega dragega očeta, starega očeta in pradedka

MARTINA JUREČIČA,

po domače Komlančevega Tineta,

s Črešnjic pri Cerkljah 34

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, besede tolažbe, podarjeno cvetje, sveče ter svete maše. Zahvala osebju Doma upokojencev Brežice in Splošne bolnišnice Brežice za nego in oskrbo v zadnjih mesecih njegovega življenja. Posebna hvala gospodu župniku g. Žaklju za lepo opravljen obred in sestram usmiljenkam za molitve, pevcem za zapete žalostinke in Pogrebni službi Žičkar. Hvala Društvu izgnancev, Društvu upokojencev in Društvu invalidov za sveče, darovano sveto mašo in nošenje praporov. Zahvala tudi vsem tistim, ki ste se od našega očeta poslovili in ga pospremili na njegovi zadnji poti ter nam kakor koli pomagali, pa Vas nismo posebej imenovali.

Žalujoči: sin Marjan in hčerka Vida z družinami

ZAHVALA

Ob izgubi naše drage

IVANKE OGOREVC

iz Bukoška

se najtopleje zahvaljujemo osebju negovalnega oddelka Splošne bolnišnice Brežice, predstojnici oddelka doktorici Humekovi, za nudenje pomoči v zadnjih dveh mesecih njenega življenja. Hvala gospe Bredi Videnič, Zvezi borcev Brežice, PGD Bukošek in ostalim gasilcem, Aljažu, Moniki in Vesni za ganljivo zapete pesmi, trobentačema za zaigrane pesmi, govornikoma Borisu Počku in Stanetu Preskarju za sočutna govora in gospodu župniku za opravljen obred. Hvala borcem in gasilcem za častno stražo in nošenje praporjev ter Komunali Brežice za organizacijo pogreba. Hvala Olgi, Vladki in Krošljevim terr vsem za ostalo pomoč ter darovane sveče. Vsem še enkrat najlepša hvala. Ohranite našo mamo v lepem spominu.

Vsi njeni

ZAHVALA

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, brata ter strica

JOŽETA POZNIČA

s Sremiča nad Krškim

se zahvaljujemo vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti, sorodnikom, prijateljem, sosedom ter znancem. Hvala za izrečena sožalja, cvetje, sveče in svete maše. Hvala Kostaku Krško in gospodu župniku za obred. Najlepša hvala dobrim sosedom ter sodelavcem za pomoč.

Žalujoči: vsi njegovi

Sporočamo žalostno vest, da je v 30. letu starosti umrl

SIMON OMAHEN

s Senovega, Tomšičeva cesta 23.

Pogreb bo v ponedeljek, 27. junija, ob 16. uri na pokopališču v Dovškem. Na dan pogreba bo od 10. ure dalje ležal v tamkajšnji mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je v 86. letu starosti umrla

IVANKA KOCJAN

iz Ardra 16 pri Raki, nazadnje oskrbovanka Doma upokojencev Brežice.

Pogreb bo v ponedeljek, 27. junija, ob 16. uri na pokopališču na Raki. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

Arhiv rubrike Osmrtnice in zahvale ›

Osmrtnice na Dolenjskilist.si ›

Radijske osmrtnice in zahvale ›