Osmrtnice

Dolenjska

Sporočamo žalostno vest, da je v 88. letu starosti umrla

PEPCA KORASA

iz Gabrja, Šmiškovci 7.

Pogreb bo v nedeljo, 26. februarja, ob 15. uri na pokopališču v Gabrju. Do pogreba leži v tamkajšnji mrliški vežici.

Bela krajina

Sporočamo žalostno vest, da je v 89. letu starosti umr

FRANC ZORN

s Potokov, nazadnje živeč v Borštu 7 pri Cerkljah ob Krki.

Pogreb bo v sredo, 1. marca, ob 15. uri na pokopališču v Rožnem Dolu. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v mrliški vežici Pri svetem Duhu v Semiču.

Posavje

Sporočamo žalostno vest, da je v 84. letu starosti umrl

VILJEM BEVC st.

iz Veniš 68 pri Leskovcu pri Krškem.

Datum in uro pogreba bomo objavili naknadno.

ZAHVALA

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,
samo daleč, daleč je …

Ob boleči izgubi naše drage mame, stare mame, prababice, tašče, sestre, sestrične, tete, botre in dobre sosede

JOŽEFE CIZEL,

po domače Cizlove Pepce,

iz Blatnega 11a,

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, sodelavcem in znancem za izrečeno sožalje, podarjene sveče, denarno pomoč ter svete maše. Posebno zahvalo smo dolžni družinam Sušin, Hriberšek, obema družinama Ogorevc iz Piršenbrega, Mateji in Janiju ter Mateji Drobne. Iskrena hvala govorniku Stanetu Preskarju za ganljive besede slovesa, pevcem Zvoka za zapete žalostinke, Simonu za zaigrano Tišino, Društvo invalidov Brežice-Pišece, nosilcem prapora, zastave in križa, gospodu župniku Janezu za lepo opravljen obred, pogrebni službi Žičkar ter gostišču Kocjan. Še enkrat hvala vsem in vsakemu posebej, ki ga v zahvali nismo imenovali, pa ste nam v teh težkih trenutki stali ob strani in nam kakorkoli pomagali ter našo mamo pospremili k večnemu počitku.

Žalujoči: sin Marjan in hčerka Metka z družinama, sestre Fanika, Anka in Rezka z družinami ter ostalo sorodstvo

ZAHVALA

Kogar imaš rad, nikoli ne umre,
le nekje daleč, daleč je ...

Zapustil nas je naš dragi

JOŽEF DRSTVENŠEK

iz Sevnice, Žurkov Dol 19.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sodelavcem in znancem, ki ste bili v trenutkih velike bolečine z nam, nam stali ob strani, stisnili roko in sočustvovali z nami. Hvala za pisna sožalja, podarjeno cvetje, sveče in svete maše. Zahvalo dolgujemo tudi vsem zdravstvenim ustanovam in njihovemu osebju, kjer se je zdravil. Zahvaljujemo se pogrebni službi Komunala Sevnica, cvetličarni Zelena Pika za cvetje, gospodu župniku za lepo opravljen obred, gospodu Sinju Jezerniku za prebrane besede, trobentaču Dejanu Brečku, pevcem za odpete žalostinke in vsem, ki ste ga spoštovali, imeli radi in ga pospremili na njegovi poti žalosti. In nenazadnje, hvala tudi tebi, dragi Jože, za lepe spomine. Hvala, da si bil del našega življenja …

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Zapel je zvon tebi v slovo …
Poln bolečin ostaja spomin,
ostajajo praznina, molk in tišina …

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, tasta, dedka, brata, strica in svaka

STANETA CIZLA

iz Glogovega Broda 5a

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih trenutkih izrazili sožalje, nam stali ob strani, nudili pomoč ob nepričakovani izgubi, darovali cvetje in sveče. Posebna hvala gospodu župniku Francu Rataju za lep pogrebni obred s sveto mašo, govornici Sonji Bevc, pevcem Zvoka za zapete žalostinke in trobentaču za zaigrano Tišino ter pogrebni službi Žičkar za organizacijo pogreba. Hvala, ker ste se v tako velikem številu od našega dragega Staneta poslovili na njegovi zadnji poti. Mnogo vas je bilo, ki ste ga imeli radi in spoštovali: sorodniki, sosedje, prijatelji, nekdanji sodelavci in sošolci, krajani in ne nazadnje športniki, saj je bil naš Stane velik športni navdušenec. Še enkrat hvala vsem za iskrene stiske rok in tolažilne besede. Ohranjajte ga v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mame, sestre, babice in prababice

MARIJE UREK

iz Spodnjega Starega Grada

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, sosedom, prijateljem in znancem za denarno pomoč, podarjene sveče i izrečeno sožalje. Hvala gospodu župniku za lepo opravljen obred, Dializnemu centru Krško za dolgoletno zdravljenje. Iskrena hvala vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali in našo mamo pospremili k zadnjemu počitku

Žalujoči: vsi njeni

Sporočamo žalostno vest, da je v 83. letu starosti umrl

MARIJAN KULI

iz Velike vasi.

Pogreb bo v ponedeljek, 27. februarja, ob 15. uri na pokopališču v Leskovcu pri Krškem. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je v 90. letu starosti umrla

MARIJA KODRIČ

iz Brezja 8 v Podbočju.

Pogreb bo v ponedeljek, 27. februarja, ob 16. uri na pokopališču v Podbočju. Od nedelje, 26. februrarja, od 11. ure dalje bo ležala v tamkajšnji mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je v 78. letu starosti umrla

MARIJANA MIKOLAVČIČ,

rojena Teraš,

iz Krškega.

Pogreb bo v sredo, 1. marca, ob 15. uri na pokopališču v Krškem. Žara bo na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je v 91. letu starosti umrla

LJUDMILA MILKA RESNIK,

rojena Mlinarič,

z Malega Kamna.

Pogreb bo v torek, 28. februarja, ob 15. uri na pokopališču v Koprivnici. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je v 90. letu starosti umrl

MIHAEL BALON

iz Drenovca 55 na Bizeljskem.

Pogreb bo v sredo, 1. marca, ob 16. uri na pokopališču na Bizeljskem, s pogrebno mašo ob 15. uri. Žara bo od torka, 28. februarja, od 16. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je v 89. letu starosti umrl

JOŽE RUPAR

iz Dolenjih Skopic.

Pogreb bo v ponedeljek, 27. februarja, ob 15. uri na pokopališču na Velikih Malencah. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je v 86. letu starosti umrla

TEREZIJA ZIDARIČ

iz Krške vasi 71.

Pogreb bo v nedeljo, 26. februarja, ob 15.30 uri na pokopališču na Velikih Malencah. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Arhiv rubrike Osmrtnice in zahvale ›

Osmrtnice na Dolenjskilist.si ›

Radijske osmrtnice in zahvale ›