Osmrtnice

Dolenjska

Bela krajina

Posavje

ZAHVALA

Prehitro za nas odšel si junak,
nasmeha tvojega deležen bil je vsak,
ko solza po licu nam spolzi,
spomin nate oživi.
Si pesmi prepeval in zgodbe dejal,
v srcih naših boš vedno ostal.
                                                (A.F.)

Še vedno ne moremo dojeti, da je v 79. letu starosti mnogo prezgodaj za vedno odšel naš dragi mož, ati, dedek, pradedek, tast, brat, svak, stric, boter, prijatelj in sosed

JOŽE PRESKAR,

po domače Preskarjev Pepče,

iz Dednje vasi 20 pri Pišecah.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom, prijateljem, znancem, sovaščanom za izrečena ustna in pisna sožalja, tople tolažilne besede, podarjene sveče, denarno pomoč, pomoč v kuhinji, svete maše in pomoč pri pogrebu. Posebno zahvalo smo dolžni predstojniku kirurškega oddelka Splošne bolnišnice Brežice doktorju Matjažu Poherju za ves trud in požrtvovalnost pri njegovem zdravljenju. Iskrena hvala vsem medicinskim sestram obeh oddelkov kirurgije SB Brežice, ki so mu vsak trenutek njegovega bivanja v bolnišnici nudile nego, prijazno besedo in nasmeh. Hvala patronažni sestri Marti Preskar za nudenje pomoči in oskrbe na domu. Hvala lovcem LD Pišece za organizacijo lovskega pogreba, cvetje, izrečena sožalja, častno stražo, za spremstvo na njegovi zadnji poti in lovski pozdrav ob njegovem slovesu. Hvala vsem praporščakom okoliških lovskih družin in iz sosednje Hrvaške ter praporščaku Vojnih veteranov 91. Hvala pevcem Zvoka za čudovito petje in spremstvo v cerkvi. Hvala Trobilnemu kvartetu Kapele za zaigrane poslovilne pesmi in ganljivo slovo. Hvala gospodu župniku za sočutno opravljen cerkveni obred in zvonenje. Hvala za nošenje križa in zastave. Iskrena hvala govornikom za izbrane ganljive besede govora: g. Stanetu Preskarju, g. Martinu Dušiču in g. Srečku Petančiču. Hvala podjetju Žičkar za pomoč in organizacijo pogreba. Hvala prvotni zasedbi Pleteršnikovih pevcev, da ste se mu poklonili in ga pospremili k večnemu počitku. Iskrena hvala za pomoč delavcem Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje – Izpostava Brežice. Hvala vsem, ki ste našega ata v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti, in vsem tistim, ki vas nismo posebej imenovali, pa ste nam kakor koli stali ob strani.

Ate, ne bomo te pozabili, bil si eden in edini.

Žalujoči: žena Olga, vnuki Gregor, Amadeja, Katarina, Petra z Dejanom, pravnukinja Žana ter hčerki Olgica z Ivanom in Jožica z Brankom

ZAHVALA

V torek, 19. maja, smo se na brežiškem pokopališču poslovili od naše ljube mame, sestre, babice, prababice, tete in botre

NEŽE LEVAK,

rojene Vogrinc,

iz Bukoška.

Zahvaljujemo se osebni zdravnici dr. Marjetki Blaževič, negovalkam Centra za socialno delo in Splošni bolnišnici Brežice za skrb in nego v zadnjih letih njenega življenja. Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sovaščanom, prijateljem in znancem, ki ste nam v težkih trenutkih slovesa stali ob strani, darovali cvetje, sveče, za svete maše ter za Slomškov dom in Karitas Brežice. Zahvaljujemo se g. župniku Milanu Kšeli za duhovno oskrbo in za čuteče opravljen cerkveni obred v slovo. Na tem mestu gre zahvala tudi odličnim pevcem, trobentačema, pogrebni službi Komunale Brežice in osebju Restavracije Štefanič. Zahvaljujemo se praporščakom in vsem, ki ste se od nje poslovili in jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage

MIRE ŠPILER

iz Črešnjic pri Cerkljah ob Krki

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečene besede sožalja, darovane sveče, svete maše in darove za cerkev Sv. Marka v Cerkljah ter denarno pomoč. Posebna zahvala g. župniku Janezu Žaklju za lepo opravljen obred in ganljive besede, Pogrebnim storitvam Žičkar za organizacijo pogreba, gospe Milki Habinc in g. Pečniku za prebrana govora ob odprtem grobu, cerkvenim pevcem župnije Cerklje ob Krki za zapete pesmi, Društvu upokojencev Mercator ter Mirinim nekdanjim sošolcem iz osnovne šole, ki so jo pospremili na zadnji poti. Iskrena zahvala gre dr. Jošku Vučkoviću in dr. Kseniji Žnidaršič za dolgoletno zdravljenje. Hvala vsem, ki vas nismo omenili po imenu, a ste prav tako zaslužni za veliko dobrega, kar ste storili naši mami za časa njene bolezni, kakor tudi nam v teh težkih trenutkih bridkega slovesa.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage žene, mamice, babice, sestre, tete in botrce

MARIJE SIKOŠEK

iz Križ 33

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in sosedom za izrečene besede sožalja, darovane sveče, svete maše in denarno pomoč. Še posebej se zahvaljujemo PGD Križe za pomoč ter Darku Umeku za prebrani govor. Zahvaljujemo se tudi gospodu župniku za lepo opravljen obred, pogrebnemu zavodu Žičkar, pevkam za zapete žalostinke in vsem, ki jih nismo posebej omenili, pa ste nam kakor koli pomagali in stali ob strani v teh težkih trenutkih.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Srce tvoje je zastalo,
zvon v slovo ti je zapel,
misel nate bo ostala,
spomin za vedno bo živel.

V četrtek, 14. maja, smo se na pokopališču v Podsredi še zadnjič poslovili od naše drage mame

MARIJE - MICKE ŠULC,

rojene Ogorevc,

iz Osredka pri Podsredi.

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani, darovali sveče in svete maše ter nam kakorkoli pomagali. Hvala pogrebni službi Žičkar, gospodu župniku Alojzu Weingerlu za lepo opravljen cerkveni obred, iskrena hvala gospodu Dušanu Andreju Kocmanu za ganljive besede slovesa in pevcem za odpete žalostinke.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše.
Brez pomena zanje
so razdalje, kraj in čas.
                                   (M. Kačič)

Ob boleči in prerani izgubi našega dragega brata, svaka in strica

JANEZA VOGRINA

iz Laz

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečena ustna in pisna sožalja, tolažilne besede, darovane svete maše, sveče, cvetje in denarno pomoč. Še posebej se zahvaljujemo Mariji Črpič in Faniki Galič za vsestransko pomoč. Zahvaljujemo se tudi gospodu župniku Janezu Zdešarju, gospe Anici Glogovšek, pevcem Zvoka, gospodoma Petelinc, nosilcema križa in prapora, gospodu Žičkarju ter Izletniški kmetiji Črpič – Svetnik. Hvala sodelavcem VGP Novo mesto, OŠ Cerklje ob Krki, Gozdnega gospodarstva Brežice ter osebju Trubarjevega doma upokojencev iz Loke pri Zidanem Mostu. Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali, pa vas nismo posebej imenovali in ste našega dragega Janeza imeli radi ter ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

Sporočamo žalostno vest, da je v 71. letu starosti umrl

ALOJZ KUK

iz Velikih Malenc 49.

Pogreb bo v ponedeljek, 25. maja, ob 16. uri na pokopališču v Sevnici. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je umrla

ANA MARIJA JURMAN

iz Dobove.

Pogreb bo v soboto, 23. maja, v družinskem krogu na pokopališču v Dobovi. Žara bo na dan pogreba od 10. in 14. ure v tamkajšnji mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je v 84. letu starosti umrla

ANA PAVČNIK

z Orešja 34 nad Sevnico.

Pogreb bo v soboto, 23. maja, ob 15. uri na pokopališču v Sevnici. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Arhiv rubrike Osmrtnice in zahvale ›

Osmrtnice na Dolenjskilist.si ›

Radijske osmrtnice in zahvale ›