Osmrtnice

Dolenjska

Bela krajina

Sporočamo žalostno vest, da je v 93. letu starosti umrla

FRANČIŠKA BENČINA,

po domače Benčinova Fana,

z Zapudja pri Dragatušu.

Pogreb bo v sredo, 31. avgusta, ob 17. uri na pokopališču na Zapudju. Žara bo na dan pogreba od 15. ure dalje v cerkvi na tamkajšnjem pokopališču.

Posavje

Sporočamo žalostno vest, da je v 70. letu starosti umrl

MIRKO ZLATIČ

iz Šentlenarta 76.

Pogreb bo v sredo, 31. avgusta, ob 16. uri na pokopališču v Brežicah. Žara bo na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je v 86. letu starosti umrla

ANICA BOŽIČ 

iz Leskovca pri Krškem, Anke Salmičeve 17.

Pogreb bo v sredo, 31. avgusta, ob 16. uri na pokopališču v Leskovcu pri Krškem. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo.

Sporočamo žalostno vest, da je v 83. letu starosti umrla

JERICA GRŠAK

iz Brežic, Pešpot 2.

Pogreb bo v četrtek, 1. septembra, ob 16. uri na pokopališču v Brežicah. Žara bo na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

ZAHVALA

Bil si skrben in vztrajen v življenju,
junaški v zadnjem trpljenju.

Ob boleči izgubi našega dragega

ALOJZA ŽIBERTA

z Brezovega 3 pri Studencu

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, podarjene sveče, svete maše ter denarne prispevke. Zahvaljujemo se pogrebni službi Blatnik, izvajalcem Tišine, župnikom Francu Levičarju, Jožetu Komljancu in Fonziju Žibertu za lepo opravljen cerkveni obred. Zahvaljujemo se tudi pevcem Lavrencij z Rake za zapete pesmi, praporščakom DIS Studenec in DU Sevnica, cvetličarni Lilija ter Restavraciji Silvester za gostinske storitve. Še enkrat hvala vsem, ki ste našega Lojzeta v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, strica, dedka in pradedka

FRANCA HERVOLA

iz Bukoška 67 A

se iskreno zahvaljujemo g. Hočevarju za govor ob žari, pevskemu zboru Bizeljsko za zapete žalostinke, Prostovoljnemu gasilskemu društvu Bukošek za častno stražo ob grobu, gospodu župniku Milanu Kšeli za lepo opravljen pogrebni obred ter zahvala nečaku Romanu Hervolu, gospe in gospodu Mihelin za zapeto poslovilno pesem ob grobu. Hvala pogrebni službi Komunala in cvetličarni Žičkar, vsem za podarjene sveče in pomoč v težkih časih. Hvala vsem, ki ste našega Francija pospremili na zadnjo pot.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Prazen dom je in dvorišče, naše oko zaman te išče.
Ni več tvojega smehljaja, utihnil je tvoj glas,
bolečina in samota sta pri nas.
Zato pot nas vodi tja, kjer sredi tišine spiš,
a v naših srcih še vedno živiš.

V ponedeljek, 15. avgusta 2016, smo se na pokopališču na Zdolah mnogo prezgodaj poslovili od našega ljubega in dragega

ANDREJA BEUCA – DREJČIJA.

Ob tej tragični izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani, izrekli pisna in ustna sožalja, darovali sveče, cvetje, svete maše in denarno pomoč in našega ljubljenega Andreja pospremili v njegov mnogo prerani grob.

Posebej se zahvaljujemo vsem sosedom, ki so nam ob vrnitvi iz Bosne čustveno stali ob strani, Božu Halozarju in Sandiju Petrišiču za organizacijo potapljačev, vsem članom in načelniku podvodne reševalne službe Slovenije Marku Šajnoviču, ki so prišli v Bosno in Hercegovino in v izjemno težkih pogojih iskali našega tragično preminulega Andreja, da smo ga lahko dostojno pospremili k njegovemu zadnjemu počitku, članom potapljaških klubov iz Bjeline in Brčkega, profesionalnim gasilcem iz Zvornika, vsem prebivalcem in županoma občine Zvornik in občine Mali Zvornik, ki so na kraju nesreče prižigali sveče in prinašali cvetje. Najlepša hvala vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, predvsem njegovim prijateljem skakalcem v vodo iz Slovenije, Nemčije, Srbije, Hrvaške in Bosne ter vsem novinarjem in novinarkam RTV in časopisov.

Iskrena hvala g. Ivanu Ureku za govor ob odprtem grobu, Juretu Ureku za organizacijo pogrebne svečanosti, Nuši Derenda za zapeto najljubšo Andrejevo pesem in Frenku za ozvočenje, kvartetu trobil Krško, kvartetu iz Brežic za zapete žalostinke, fotografu Gregorju Sečnu, snemalcu Robertu Ivanšku, Euro – teku za postavitev tovornjakov, šoferjema Zdenku Žičkarju in Evgenu Cenerju za zadnje slovo siren, Art tisku, cvetličarni in pogrebni službi Žičkar iz Brežic ter gospodu župniku za lepo opravljen mašni obred.

Ni res, da je odšel – nikoli ne bo!
Ujet v naša srca, z najlepšimi spomini,
bo vsak naš korak spremljal v tišini.

Žalujoči: mami Zdenka, ati Andrej, sestra Zlatka, Babi, Andreja, brat Franci z družinami in vsi ostali njegovi ožji sorodniki

ZAHVALA

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin bo večno ostal.

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, dedka in opata

VINKA DERNIKOVIČA,

od katerega smo se poslovili 17. avgusta na pokopališču Podkraj pri Velenju, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste ga pospremili na njegov zadnji počitek, mu izkazali spoštovanje, darovali sveče in izrekli sožalje ter besede tolažbe. Hvala gospodu župniku za opravljen obred, pevcem in govornikom. Hvala vsem.

Žalujoči: vsi njegovi, ki ga bomo zelo pogrešali

ZAHVALA

Razum nam pravi,
da je odrešitev.
Srce pa ne razume in boli.

Ob prerani izgubi naše drage mame

IVANE VERSTOVŠEK

se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani, nam izrekli sožalja, darovali cvetje in sveče in za svete maše in se poslovili od nje v tihi bolečini. Iskreno se zahvaljujemo osebju brežiške bolnišnice in Doma upokojencev Brežice za sočutnost, vso oskrbo in pomoč v zadnjih mesecih. Hvala gospodu Žičkarju za spoštljivo opravljeno pogrebno storitev. Hvala župniku za lepo opravljen obred in vsem, ki ste jo spremili na njeni zadnji poti in razumeli, da je bila ta zadnja pot tuzemskega življenja naše Nane prav takšna, kot si je sama želela.

Jana, Ela in Simona z družinami

Sporočamo žalostno vest, da je v 50. letu starosti umrl

ALEŠ PUNGARTNIK

z Velikega Obreža, zadnja leta stanujoč v Pohanci.

Pogreb bo v ponedeljek, 29. avgusta, ob 16. uri na pokopališču v Dobovi. Žara bo na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je v 90. letu starosti umrla

OLGA MAVSAR,

rojena Ciglar,

iz Krškega.

Pogreb bo v ponedeljek, 29. avgusta, ob 16. uri na pokopališču v Krškem. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Arhiv rubrike Osmrtnice in zahvale ›

Osmrtnice na Dolenjskilist.si ›

Radijske osmrtnice in zahvale ›